Ders Adı Fizik Laboratuvarı II
Ders Kodu FZK-104
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 1
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 5
Dersi Veren(ler) Fizik Bölümü öğretim üyeleri.
Dersin Yardımcıları Fizik Bölümü öğretim elemanları.
Dersin Öğrenme Çıktıları Temel deney aygıtlarını ve ölçüm tekniklerini öğrenir. Deneysel yöntemlerin mantığını ve gerekli bilgisini öğrenir. Etkin gurup çalışmasına sahip olur. Deney sonuçlarını grafik olarak yorumlar. Deney raporu yazmayı öğrenir. Hata kaynaklarını öğrenir. Laboratuvarda elde edilen verileri analiz yöntemini öğrenir.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
- -
Dersin İçeriği Ani hız ve ortalama hız ölçümü, ani ivme ve ortalama ivme ölçümü, eğik düzlemde ivme ölçümü, esnek çarpışmada momentum ve enerji, esnek olmayan çarpışmada momentum ve enerji, Hooke yasası ve yay sabiti ölçümü, basit harmonik hareket, basit sarkaç.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Deney seti kurgusunu ve deneysel ölçüm tekniğini öğrenir. Deneysel çalışmanın adımlarını öğrenir. Grup çalışması yeteneğini geliştirir. Ölçme sonuçlarının grafik olarak yorumlamasını öğrenir.
Dersin Amacı Deney çalışmasına nasıl hazırlanacağını, deney kurgusunun nasıl yapılacağını ve ölçüm sonuçlarının nasıl sunulacağını öğrenmek. Deney sonuçlarının Fizik yasalarına göre yorumlanmasını öğrenmek.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Ani hız ve ortalama hız ölçümü.
  Ön Hazırlık: İlgili deneye ait içeriğin Deney Föyü'nden incelenmesi ve gerekli teorik çalışmaların tamamlanması. İlgili deneye ait genel araştırma yapılması.
2 Ani hız ve ortalama hız ölçümü.
  Ön Hazırlık: İlgili deneye ait içeriğin Deney Föyü'nden incelenmesi ve gerekli teorik çalışmaların tamamlanması. İlgili deneye ait genel araştırma yapılması.
3 Ani ivme ve ortalama ivme ölçümü.
  Ön Hazırlık: İlgili deneye ait içeriğin Deney Föyü'nden incelenmesi ve gerekli teorik çalışmaların tamamlanması. İlgili deneye ait genel araştırma yapılması.
4 Eğik düzlemde ivme ölçümü.
  Ön Hazırlık: İlgili deneye ait içeriğin Deney Föyü'nden incelenmesi ve gerekli teorik çalışmaların tamamlanması. İlgili deneye ait genel araştırma yapılması.
5 Esnek çarpışmada momentum ve enerji.
  Ön Hazırlık: İlgili deneye ait içeriğin Deney Föyü'nden incelenmesi ve gerekli teorik çalışmaların tamamlanması. İlgili deneye ait genel araştırma yapılması.
6 Esnek çarpışmada momentum ve enerji.
  Ön Hazırlık: İlgili deneye ait içeriğin Deney Föyü'nden incelenmesi ve gerekli teorik çalışmaların tamamlanması. İlgili deneye ait genel araştırma yapılması.
7 Esnek olmayan çarpışmada momentum ve enerji.
  Ön Hazırlık: İlgili deneye ait içeriğin Deney Föyü'nden incelenmesi ve gerekli teorik çalışmaların tamamlanması. İlgili deneye ait genel araştırma yapılması.
8 Esnek olmayan çarpışmada momentum ve enerji.
  Ön Hazırlık: İlgili deneye ait içeriğin Deney Föyü'nden incelenmesi ve gerekli teorik çalışmaların tamamlanması. İlgili deneye ait genel araştırma yapılması.
9 Hooke yasası ve yay sabiti ölçümü.
  Ön Hazırlık: İlgili deneye ait içeriğin Deney Föyü'nden incelenmesi ve gerekli teorik çalışmaların tamamlanması. İlgili deneye ait genel araştırma yapılması.
10 Hooke yasası ve yay sabiti ölçümü.
  Ön Hazırlık: İlgili deneye ait içeriğin Deney Föyü'nden incelenmesi ve gerekli teorik çalışmaların tamamlanması. İlgili deneye ait genel araştırma yapılması.
11 Basit harmonik hareket.
  Ön Hazırlık: İlgili deneye ait içeriğin Deney Föyü'nden incelenmesi ve gerekli teorik çalışmaların tamamlanması. İlgili deneye ait genel araştırma yapılması.
12 Basit harmonik hareket.
  Ön Hazırlık: İlgili deneye ait içeriğin Deney Föyü'nden incelenmesi ve gerekli teorik çalışmaların tamamlanması. İlgili deneye ait genel araştırma yapılması.
13 Basit sarkaç.
  Ön Hazırlık: İlgili deneye ait içeriğin Deney Föyü'nden incelenmesi ve gerekli teorik çalışmaların tamamlanması. İlgili deneye ait genel araştırma yapılması.
14 Telafi, genel tekrar ve değerlendirme.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Fizik alanındaki konuların ve bu konulara ilişkin matematik, fen bilimlerine ait diğer alanların temellerini kavrar,kazanılan teorik ve uygulamalı bilgileri fizik alanındaki problemlerin çözümünde kullanabilme becerisine sahip olur. 5
2 Deney tasarlama, gerçekleştirme, verileri analiz etme ve yorumlama yeteneği kazanır. 4
3 Alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisine sahip olur, bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir. 4
4 Mesleki gelişmeleri izleyebilecek seviyede yabancı dil bilgisine sahip olur. 3
5 Karşılaşılan problemler üzerine çözüm üretir; yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ve bunu gerçekleştirme becerisi kazanır. 5
6 Bilgi ve görüşlerini yazılı ve sözlü olarak etkin bir biçimde aktarır. 4
7 Bireysel sorumluluk alabilme ve gerek alanındaki gerekse disiplinler arası gruplarda çalışabilme yeteneğine sahip olur. 4
8 Mesleki ve etik sorumluluk bilincini öğrenir. 5
9 Çağın ihtiyaç ve sorunları hakkında bilgi sahip olur; yerel ve küresel sorunların çözümüne alanı ile ilgili getirilen çözümlerin evrensel ve toplumsal etkilerini değerlendirebilme becerisini kazanır. 4
10 Fizik alanı ile ilgili modern ve teknolojik yöntem, teknik ve cihazları kullanma becerisi kazanır. 4
11 0
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 6 84
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 15 15
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 151    
Dersin Akts Kredisi 5    
Ders Notu Laboratuvar deney föyü.
Diğer Kaynaklar Laboratuvar deney föyü.
Materyal
Dökümanlar Laboratuvar deney föyü.
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer Bekir Karaoğlu, Üniversiteler için Fizik (1. ve 2. Cilt Bir Arada)
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)