Ders Adı Fizikte Bilgisayara Giriş
Ders Kodu FZK-106
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 1
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Dr. Öğr. Ü. MEHMET ERTAN KÜRKÇÜOĞLU
Dersin Yardımcıları -
Dersin Öğrenme Çıktıları “Introduction to Scientific Computing”, T..K. Lim, M. Vallieres and R. D. Haracz, College Custom Series, McGraw-Hill, New York (1993)
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Bu ders, ofis uygulamaları temel kavramları, bilgisayar kullanımı ve dosya yönetimi, Excel programında veri oluşturulması, verilerin işlenmesi, tablolanması, veri analizi, veri setlerine ait bilimsel grafiklerini çizilmesi, spesifik bir fizik probleminin çözümü için çalışma sayfası hazırlanması ve Excel programında başlangıç düzeyinde program yazılması konularını kapsar.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Excel programını kullanarak veri tabloları oluşturmayı öğrenmek, Exceldeki matematiksel, trigonometrik, mantıksal ve istatistiksel formüllerle hesaplama yapabimek Fiziksel bir probleme ait çözümler üretebilen programlama yapabilmek Üretilen verileri kullanarak grafik çizebilmek
Dersin Amacı Bu dersin amacı, fizik alanındaki nümerik problemlerin çözümü için Excel’in kullanılabildiği çeşitli yöntemleri göstermek ve bazı temel uygulamalar için programlama mantığını öğretmektir.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Excel için temel kavramlar
  Ön Hazırlık: T.C. Anadolu Üniversitesi Yayını No: 3190 Açıköğretim Fakültesi Yayını No: 2071 Temel Bilgi Teknolojileri-I kitabı ilgili bölümler
2 Veri tablosu oluşturma uygulaması
  Ön Hazırlık: FZK106 ders notu ilgili bölüm
3 Veri girişi ve verilerin işlenmesiyle yeni veri setlerinin elde edilmesi uygulaması
  Ön Hazırlık: FZK106 ders notu ilgili bölüm
4 Excel ile programlamaya giriş uygulaması
  Ön Hazırlık: FZK106 ders notu ilgili bölüm
5 Verilerin ortalamalarının ve sapmalarının bulunması, Dağılım grafiği çizme
  Ön Hazırlık: FZK106 ders notu ilgili bölüm
6 Yüzdelik hesaplamaları ve grafiklendirme uygulaması
  Ön Hazırlık: FZK106 ders notu ilgili bölüm
7 Sinüs fonksiyonunun çizimi, Trigonometrik fonksiyonlar
  Ön Hazırlık: FZK106 ders notu ilgili bölüm
8 1-boyutta DDDH problemi
  Ön Hazırlık: FZK106 ders notu ilgili bölüm
9 Arasınav haftası
  Ön Hazırlık: -
10 Ani ve ortalama hızların hesaplanması
  Ön Hazırlık: FZK106 ders notu ilgili bölüm
11 Excel grafik türleri
  Ön Hazırlık: FZK106 ders notu ilgili bölüm
12 1-boyutta DDDH problemi 2
  Ön Hazırlık: FZK106 ders notu ilgili bölüm
13 Mekanik enerjinin korunumu problemi
  Ön Hazırlık: FZK106 ders notu ilgili bölüm
14 Eğik düzlem problemi
  Ön Hazırlık: FZK106 ders notu ilgili bölüm
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Fizik alanındaki konuların ve bu konulara ilişkin matematik, fen bilimlerine ait diğer alanların temellerini kavrar,kazanılan teorik ve uygulamalı bilgileri fizik alanındaki problemlerin çözümünde kullanabilme becerisine sahip olur. 3
2 Deney tasarlama, gerçekleştirme, verileri analiz etme ve yorumlama yeteneği kazanır. 4
3 Alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisine sahip olur, bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir. 5
4 Mesleki gelişmeleri izleyebilecek seviyede yabancı dil bilgisine sahip olur. 2
5 Karşılaşılan problemler üzerine çözüm üretir; yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ve bunu gerçekleştirme becerisi kazanır. 4
6 Bilgi ve görüşlerini yazılı ve sözlü olarak etkin bir biçimde aktarır. 3
7 Bireysel sorumluluk alabilme ve gerek alanındaki gerekse disiplinler arası gruplarda çalışabilme yeteneğine sahip olur. 3
8 Mesleki ve etik sorumluluk bilincini öğrenir. 3
9 Çağın ihtiyaç ve sorunları hakkında bilgi sahip olur; yerel ve küresel sorunların çözümüne alanı ile ilgili getirilen çözümlerin evrensel ve toplumsal etkilerini değerlendirebilme becerisini kazanır. 3
10 Fizik alanı ile ilgili modern ve teknolojik yöntem, teknik ve cihazları kullanma becerisi kazanır. 3
11 0
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 50
Kısa Sınav 0 0
Ödev 1 50
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 13 3 39
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 13 3 39
Ödevler 1 9 9
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 2 2
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 2 2
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 91    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu FZK106 Ders Notu.pdf
Diğer Kaynaklar FZK106 Ders Notu.pdf
Materyal
Dökümanlar FZK106 Ders Notu.pdf
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)