Ders Adı Fizik Laboratuvarı I
Ders Kodu FIZ-147
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 1
Dönem 1.Yarıyıl
AKTS 2
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1. Fizik I dersinde verilen teorik bilgileri deneyler yardımıyla kavrar. 2. Deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi kazanır. 3. Günlük hayatta karşılaştığı olayları Fizik Kanunları çerçevesinde yorumlayabilir. 4. Verileri analiz etmede kullanılan program ve yöntemleri bilir. 5. Bireysel çalışma, disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi kazanır. 6. Verilen ödevler ve deney raporu hazırlatılması vasıtasıyla mesleki ve etik sorumluluk bilinci gelişir. 7. Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi kazanır. 8. Bilgiye erişebilme ve kendini sürekli yenileme becerisi kazanır.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Fizik I dersinde işlenen parçacık dinamiği, iş ve enerji, sert cisim dinamiği ve salınımlı hareket konularının deneylerle kavratılmasını içerir.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Derste verilen fiziksel bilginin kavratılması, deneyler yardımıyla her bir öğrencinin bilimsel süreç içine çekilmesi, öğrencinin; deneyler yoluyla elde ettiği verileri açık ve öz bir şekilde değerlendiren teknik bir rapor hazırlayabilmesi
Dersin Amacı Fizik I dersinde verilen teorik kavramlar için deneysel bir temel oluşturmak. Deneysel cihazları ve bilimsel veri analiz yöntemlerini tanıtmak.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Dersin tanıtımı ve deney gruplarının oluşturulması
2 Rapor hazırlanışının ve grafik çiziminin anlatılması
3 Düzgün doğrusal hareket
4 Düzgün değişen hareket: Eğik düzlem
5 Düzgün değişen hareket: Serbest düşme
6 Statik sürtünme katsayısının tayini
7 Kinetik sürtünme katsayısının tayini
8 Atwood makinası
9 Yatay atış ve enerjinin korunumu
10 Esnek çarpışma
11 Basit sarkaç
12 Hooke yasası
13 Coriolis ivmesi
14 Genel değerlendirme
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kurumsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi. 0
2 Karmaşık yer bilimleri mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi. 0
3 Yer bilimleri mühendisliği kapsamında karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. 0
4 Yer bilimleri mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi. 0
5 Karmaşık yer bilimleri mühendisliği problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi. 0
6 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi. 0
7 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi. 0
8 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi. 0
9 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; Jeofizik mühendisliği uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi. 0
10 Yer bilimleri mühendisliği ile ilgili proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi. 0
11 Yer bilimleri mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık. 0
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 0 0
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 0
Finalin Başarıya Oranı 0
TOPLAM 0
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 0 0 0
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı 0 0 0
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 0    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu Fizik Laboratuvarı I Deney Föyü
Diğer Kaynaklar 1. Raymond A. Serway, Robert J. Beichner, 2002. Fizik 1: Mekanik-Mekanik Dalgalar-Termodinamik, Çeviri Editörü: Prof. Dr. Kemal Çolakoğlu, Palme Yayıncılık, 705 s.
Materyal
Dökümanlar Dersle ilgili dökümanlara ve duyurulara (pdf formatında sunular gibi) OBS sisteminden ve/veya Bölüm web sayfasından ulaşılabilir.
Ödevler
Sınavlar 1 arasınav, 1 final sınavı
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)