Ders Adı Fizik Laboratuvarı I
Ders Kodu FIZ-147
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 1
Dönem 1.Yarıyıl
AKTS 2
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1. Fizik I dersinde verilen teorik bilgileri deneyler yardımıyla kavrar. 2. Deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi kazanır. 3. Günlük hayatta karşılaştığı olayları Fizik Kanunları çerçevesinde yorumlayabilir. 4. Verileri analiz etmede kullanılan program ve yöntemleri bilir. 5. Bireysel çalışma, disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi kazanır. 6. Verilen ödevler ve deney raporu hazırlatılması vasıtasıyla mesleki ve etik sorumluluk bilinci gelişir. 7. Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi kazanır. 8. Bilgiye erişebilme ve kendini sürekli yenileme becerisi kazanır.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Fizik I dersinde işlenen parçacık dinamiği, iş ve enerji, sert cisim dinamiği ve salınımlı hareket konularının deneylerle kavratılmasını içerir.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Derste verilen fiziksel bilginin kavratılması, deneyler yardımıyla her bir öğrencinin bilimsel süreç içine çekilmesi, öğrencinin; deneyler yoluyla elde ettiği verileri açık ve öz bir şekilde değerlendiren teknik bir rapor hazırlayabilmesi
Dersin Amacı Fizik I dersinde verilen teorik kavramlar için deneysel bir temel oluşturmak. Deneysel cihazları ve bilimsel veri analiz yöntemlerini tanıtmak.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Dersin tanıtımı ve deney gruplarının oluşturulması
2 Rapor hazırlanışının ve grafik çiziminin anlatılması
3 Düzgün doğrusal hareket
4 Düzgün değişen hareket: Eğik düzlem
5 Düzgün değişen hareket: Serbest düşme
6 Statik sürtünme katsayısının tayini
7 Kinetik sürtünme katsayısının tayini
8 Atwood makinası
9 Yatay atış ve enerjinin korunumu
10 Esnek çarpışma
11 Basit sarkaç
12 Hooke yasası
13 Coriolis ivmesi
14 Genel değerlendirme
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Matematik, fen bilimleri ve Elektrik-Elektronik Mühendisliği disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimini; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgilerini, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanır. 0
2 Karmaşık Elektrik-Elektronik Mühendisliği problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer. Bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçer ve uygular. 0
3 Elektrik-Elektronik Mühendisliği kapsamında karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlar; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygular. 0
4 Elektrik-Elektronik Mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirir, seçer ve kullanır; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır. 0
5 Karmaşık Elektrik-Elektronik Mühendisliği problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlar, deney yapar, veri toplar, sonuçları analiz eder ve yorumlar. 0
6 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışır; bireysel çalışma becerisine sahiptir. 0
7 Türkçe sözlü ve yazılı etkin bir şekilde iletişim kurar; en az bir yabancı dil bilgisi ile etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisine sahiptir. 0
8 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisine sahiptir. 0
9 Etik ilkelerine uygun davranır, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi sahibidir. 0
10 Elektrik-Elektronik Mühendisliği ile ilgili proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi sahibidir. 0
11 Elektrik-Elektronik Mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık sahibidir. 0
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 0 0
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 0
Finalin Başarıya Oranı 0
TOPLAM 0
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 0 0 0
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı 0 0 0
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 0    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu Fizik Laboratuvarı I Deney Föyü
Diğer Kaynaklar 1. Raymond A. Serway, Robert J. Beichner, 2002. Fizik 1: Mekanik-Mekanik Dalgalar-Termodinamik, Çeviri Editörü: Prof. Dr. Kemal Çolakoğlu, Palme Yayıncılık, 705 s.
Materyal
Dökümanlar Dersle ilgili dökümanlara ve duyurulara (pdf formatında sunular gibi) OBS sisteminden ve/veya Bölüm web sayfasından ulaşılabilir.
Ödevler
Sınavlar 1 arasınav, 1 final sınavı
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)