Ders Adı Elektrik ve Magnetizma
Ders Kodu FZK-201
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 2
Dönem 3.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler) Prof. Dr. Ali Kökce
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Elektrik ve Manyetik Etkileşme.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Yok -
Dersin İçeriği 1. Elektrik Alanları 2.Gauss Yasası 3. Elektrik Potansiyeli 4.Sığa Ve Dielektrikler 5. Akım ve Direnç 6. Doğru Akım Devreleri 7.Manyetik Alanlar 8. Manyetik Alanın Kaynakları 9.Faraday Yasası 10.İndüktans 11.Alternatif Akım Devreleri
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Bir yükün oluşturduğu elektrik alanı ve elektrik potansiyelini ayrıca akım geçiren bir telin oluşturduğu mağnetik alanı, Gauss ve Ampere Yasaları ile birlikte öğrenmek.
Dersin Amacı Elektrik ve magnetik etkileşmeleri anlamak
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 ELEKTRİK ALANLARI, Elektrik Yükü, Yalıtkanlar ve İletkenler, Coulomb Yasası, Elektrik Alanı
  Ön Hazırlık: Kaynak kitaplardan ilgili bölümler ve yüklenen ders notları çalışılacak.
2 ELEKTRİK ALANLARI, Çeşitli Yük Dağılımlarının Elektrik Alanları, Elektrik Alan Çizgileri, Düzgün Bir Elektrik Alanında Yüklü Bir Parçacığın Hareketi, Problem Çözümü.
  Ön Hazırlık: Kaynak kitaplardan ilgili bölümler ve yüklenen ders notları çalışılacak.
3 GAUSS YASASI, Elektrik akısı, Gauss Yasası, Gauss Yasası’ nın Yüklü Yalıtkanlara Uygulanması, Elektrostaik Dengedeki İletkenler, Problem Çözümü.
  Ön Hazırlık: Kaynak kitaplardan ilgili bölümler ve yüklenen ders notları çalışılacak.
4 ELEKTRİK POTANSİYELİ, Elektrik Potansiyel Farkı, ve Elektrik Potansiyeli, Düzgün Elektrik Alanındaki Potansiyel Farkları,
  Ön Hazırlık: Kaynak kitaplardan ilgili bölümler ve yüklenen ders notları çalışılacak.
5 ELEKTRİK POTANSİYELİ, Çeşitli Yük Dağılımlarının Elektrik Potansiyeli, Elektrik Potansiyelinden Elektrik Alanının Elde Edilmesi, Yüklü Bir iletkenin Potansiyeli, Problem Çözümü.
  Ön Hazırlık: Kaynak kitaplardan ilgili bölümler ve yüklenen ders notları çalışılacak.
6 SIĞA VE DİELEKTRİKLER, Siğa ve Sığanın hesaplanması, Kondansatörlerin Bağlanması, Yüklü Kondansatörde Depolanan Enerji, Dielektrik Kondansatörler, Problem Çözümü
  Ön Hazırlık: Kaynak kitaplardan ilgili bölümler ve yüklenen ders notları çalışılacak.
7 AKIM VE DİRENÇ, Elektrik Akımı, Direnç ve Ohm Yasası, Elektrik İletkenlik için Bir Model, Direnç ve Sıcaklık, Problem Çözümü.
  Ön Hazırlık: Kaynak kitaplardan ilgili bölümler ve yüklenen ders notları çalışılacak.
8 DOĞRU AKIM DEVRELERİ, EMK, Seri ve Paralel Dirençler, Kirchhoff Kuralları, RC Devreleri, Problem Çözümü
  Ön Hazırlık: Kaynak kitaplardan ilgili bölümler ve yüklenen ders notları çalışılacak.
9 MANYETİK ALANLAR, Manyetik Alan, Akım Taşıyan İletkene Etkiyen Manyetik Kuvvet,
  Ön Hazırlık: Kaynak kitaplardan ilgili bölümler ve yüklenen ders notları çalışılacak.
10 MANYETİK ALANLAR, Düzgün Bir Manyetik Alan İçerisindeki Akım İlmeğine Etkiyen Tork, Yüklü Bir Parçacığın Manyetik Alan İçinde Hareketi, Problem Çözümü
  Ön Hazırlık: Kaynak kitaplardan ilgili bölümler ve yüklenen ders notları çalışılacak.
11 MANYETİK ALANIN KAYNAKLARI, Biot-Savart Yasası, İki Paralel İletken Arasındaki Manyetik Kuvvet, Amper Yasası, Bir Selenoidin Manyetik Alanı,Manyetik Akı, Manyetizmada Gauss Yasası, Yerdeğiştirme Akımı ve Amper Yassının Genel Biçimi, Problem Çözümü.
  Ön Hazırlık: Kaynak kitaplardan ilgili bölümler ve yüklenen ders notları çalışılacak.
12 FARADAY YASASI, Faraday’ ın İndüksiyon Yasası, Hareket EMK’ sı, Lenz Yasası, İndüksiyon EMK’ ları ve Elektrik Alanlar, Problem Çözümü.
  Ön Hazırlık: Kaynak kitaplardan ilgili bölümler ve yüklenen ders notları çalışılacak.
13 İNDÜKTANS, Öz-İndüktans, RL Devreleri, Manyetik Alan İçinde Enerji, Karşılıklı İndüktans, LC Devresinde Salınımlar, Problem Çözümü
  Ön Hazırlık: Kaynak kitaplardan ilgili bölümler ve yüklenen ders notları çalışılacak.
14 ALTERNATİF AKIM DEVRELERİ, AC Kaynakları ve Fazörler, Dirençli AC Devresi, İndüktörlü AC Devresi,Kondansatörlü AC Devresi,Seri RLC Devresi, AC Devresinde Güç, Seri RLC Devresinde Rezonans, Transformatörler ve Güç İletimi, Problem Çözümü.
  Ön Hazırlık: Kaynak kitaplardan ilgili bölümler ve yüklenen ders notları çalışılacak.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Fizik alanındaki konuların ve bu konulara ilişkin matematik, fen bilimlerine ait diğer alanların temellerini kavrar,kazanılan teorik ve uygulamalı bilgileri fizik alanındaki problemlerin çözümünde kullanabilme becerisine sahip olur. 5
2 Deney tasarlama, gerçekleştirme, verileri analiz etme ve yorumlama yeteneği kazanır. 3
3 Alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisine sahip olur, bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir. 0
4 Mesleki gelişmeleri izleyebilecek seviyede yabancı dil bilgisine sahip olur. 0
5 Karşılaşılan problemler üzerine çözüm üretir; yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ve bunu gerçekleştirme becerisi kazanır. 2
6 Bilgi ve görüşlerini yazılı ve sözlü olarak etkin bir biçimde aktarır. 2
7 Bireysel sorumluluk alabilme ve gerek alanındaki gerekse disiplinler arası gruplarda çalışabilme yeteneğine sahip olur. 2
8 Mesleki ve etik sorumluluk bilincini öğrenir. 1
9 Çağın ihtiyaç ve sorunları hakkında bilgi sahip olur; yerel ve küresel sorunların çözümüne alanı ile ilgili getirilen çözümlerin evrensel ve toplumsal etkilerini değerlendirebilme becerisini kazanır. 2
10 Fizik alanı ile ilgili modern ve teknolojik yöntem, teknik ve cihazları kullanma becerisi kazanır. 2
11 0
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 2 40
Ödev 0 0
Devam 1 10
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 90
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 5 70
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 8 112
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 1 1
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 1 1
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 184    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu Fen ve Mühendislik için Fizik-2 Elektrik ve Magnetizma, Serway, Beichner, Çeviri Ed.K. Çolakoğlu, Palme Yayıncılık. 2011
Diğer Kaynaklar Fen ve Mühendislik için Fizik-2 Elektrik ve Magnetizma, Serway, Beichner, Çeviri Ed.K. Çolakoğlu, Palme Yayıncılık. 2011
Materyal
Dökümanlar Fen ve Mühendislik için Fizik-2 Elektrik ve Magnetizma, Serway, Beichner, Çeviri Ed.K. Çolakoğlu, Palme Yayıncılık. 2011
Ödevler
Sınavlar 2 quiz, Arasınav ve Final Sınavları
Materyal Diğer University Physics, Volume III, Electromagnetic Interactions and Waves, M. Alonso, E. J. Finn, Addison Wesley, 1975 Çeviri, S. Bahçeli, A. Kökce, F. Köksal, F. Ucun, E. Artunç
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)