Ders Adı Titreşim ve Dalgalar
Ders Kodu FZK-202
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 2
Dönem 4.Yarıyıl
AKTS 7
Dersi Veren(ler) Prof. Dr. Nazım Uçar
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1) Fizikte periyodik hareket yapan sistemlerin öğrenilmesi 2) Zoruna ve serbest salınım yapan sistemleirn üst üste gelmelerinin anlaşılması 3) Gerilmiş ip üzerinde serbest titreşimlerin öğrenilmesi 4) Girişimin anlaşılması ve optik sistemlere uygulanması.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Bu dersin içeriği periyodik hareketler, üst üste gelme, vuru, fiziksel sistemlerin serbest salınımları, sönümlü salınımlar, sürekli sistemlerin normal modları, ilerleyen dalgalar ve farklı ortamlarda dalgaların hareketi, girişim ile ilgilidir.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Dalgalar ve titreşimlerin anlaşılmasını öğrenciye sağlamak Titreşim ve dalgaların prensiplerini anlamak Periyodik hareketler ile dalgalar arasındaki ilişkiyi ifade etmek.
Dersin Amacı Bu dersin amacı öğrencilere titreşim ve dalgaların öğretilmesidir
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Periyodik Hareketler
  Ön Hazırlık: Titreşim ve Dalgalar, A. P. French, Çeviren: Prof. Dr. nazım Uçar
2 Periyodik Hareketelrin Üst üste Gelmesi
  Ön Hazırlık: Titreşim ve Dalgalar, A. P. French, Çeviren: Prof. Dr. Nazım Uçar
3 Fiziksel Sistemlerin Serbest Salınımları
  Ön Hazırlık: Titreşim ve Dalgalar, A. P. French, Çeviren: Prof. Dr. Nazım Uçar
4 Serbest Sistemlerin Bozulması
  Ön Hazırlık: Titreşim ve Dalgalar, A. P. French, Çeviren: Prof. Dr. Nazım Uçar
5 Zoruna Salınımlar ve Rezonans
  Ön Hazırlık: Titreşim ve Dalgalar, A. P. French, Çeviren: Prof. Dr. Nazım Uçar
6 N tane kütleden oluşan bir salınıcının normal modları
  Ön Hazırlık: Titreşim ve Dalgalar, A. P. French, Çeviren: Prof. Dr. Nazım Uçar
7 İp üzerinde normal modların üst üste gelmesi
  Ön Hazırlık: Titreşim ve Dalgalar, A. P. French, Çeviren: Prof. Dr. Nazım Uçar
8 Rezonans Örnekleri
  Ön Hazırlık: Titreşim ve Dalgalar, A. P. French, Çeviren: Prof. Dr. Nazım Uçar
9 Sürekli Sistemlerin Normal Modları ve Fourier Analizi
  Ön Hazırlık: Titreşim ve Dalgalar, A. P. French, Çeviren: Prof. Dr. Nazım Uçar
10 İlerleyen dalgalar
  Ön Hazırlık: Titreşim ve Dalgalar, A. P. French, Çeviren: Prof. Dr. Nazım Uçar
11 Dalga tarafından taşınan enerji
  Ön Hazırlık: Titreşim ve Dalgalar, A. P. French, Çeviren: Prof. Dr. Nazım Uçar
12 Sınır etkileri ve girişim
  Ön Hazırlık: Titreşim ve Dalgalar, A. P. French, Çeviren: Prof. Dr. Nazım Uçar
13 Çift yarıkta girişim
  Ön Hazırlık: Titreşim ve Dalgalar, A. P. French, Çeviren: Prof. Dr. Nazım Uçar
14 Gerçek yarık sistemlerinin girişim desenleri
  Ön Hazırlık: Titreşim ve Dalgalar, A. P. French, Çeviren: Prof. Dr. Nazım Uçar
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Fizik alanındaki konuların ve bu konulara ilişkin matematik, fen bilimlerine ait diğer alanların temellerini kavrar,kazanılan teorik ve uygulamalı bilgileri fizik alanındaki problemlerin çözümünde kullanabilme becerisine sahip olur. 5
2 Deney tasarlama, gerçekleştirme, verileri analiz etme ve yorumlama yeteneği kazanır. 4
3 Alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisine sahip olur, bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir. 4
4 Mesleki gelişmeleri izleyebilecek seviyede yabancı dil bilgisine sahip olur. 2
5 Karşılaşılan problemler üzerine çözüm üretir; yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ve bunu gerçekleştirme becerisi kazanır. 4
6 Bilgi ve görüşlerini yazılı ve sözlü olarak etkin bir biçimde aktarır. 4
7 Bireysel sorumluluk alabilme ve gerek alanındaki gerekse disiplinler arası gruplarda çalışabilme yeteneğine sahip olur. 4
8 Mesleki ve etik sorumluluk bilincini öğrenir. 4
9 Çağın ihtiyaç ve sorunları hakkında bilgi sahip olur; yerel ve küresel sorunların çözümüne alanı ile ilgili getirilen çözümlerin evrensel ve toplumsal etkilerini değerlendirebilme becerisini kazanır. 4
10 Fizik alanı ile ilgili modern ve teknolojik yöntem, teknik ve cihazları kullanma becerisi kazanır. 5
11 0
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 40
Yıliçinin Başarıya Oranı 0
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 60
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 5 70
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 5 70
Ödevler 14 4 56
Sunum 4 4 16
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 2 2
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 2 2
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 216    
Dersin Akts Kredisi 7    
Ders Notu Vibration and waves, A. P. French, translate: Prof. Dr. Nazım Uçar
Diğer Kaynaklar Vibration and waves, A. P. French, translate: Prof. Dr. Nazım Uçar
Materyal
Dökümanlar Vibration and waves, A. P. French, translate: Prof. Dr. Nazım Uçar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)