Ders Adı Fizikte Bilgisayar Programlama
Ders Kodu FZK-205
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 2
Dönem 3.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler) Dr. Öğr. Ü. MEHMET ERTAN KÜRKÇÜOĞLU
Dersin Yardımcıları -
Dersin Öğrenme Çıktıları Dersini başarı ile tamamlayan öğrenciler; Bir Fortran programının nasıl yazıldığını, derlendiğini ve yürütülebilir bir dosyanın nasıl oluşturulacağını bilir.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
- -
Dersin İçeriği Programcılık mantığı ile ilgili; algoritma, akış diyagramı ve programlamaya giriş konuları Fortran komutları, veri türleri, matematiksel işlemler ve fonksiyonlar, kontrol yapıları, döngüler, giriş-çıkış işlemleri, program yazma ve derleme, alt programlar, diziler, fizik problemleri için uygulamalar
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri FORTRAN komutlarını öğrenmek Temel seviyede program yazmak ve program derlemeyi öğrenmek Seçilmiş bazı Fizik problemleri için program yazma becerisinin kazanılması
Dersin Amacı FORTRAN programlama dilinin temel seviyede öğrenilmesi
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Fortrana Giriş, Bazı Komutlar ve İşlevleri
  Ön Hazırlık: Fortran, M. Uysal, A. Uysal, Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş., 2004, İstanbul. FZK 205 ders notu ilgili bölüm.
2 Fortranda Veri Tipleri
  Ön Hazırlık: FZK 205 ders notu ilgili bölüm
3 Fortranda Matematiksel İşlemler ve Fonksiyonlar
  Ön Hazırlık: FZK 205 ders notu ilgili bölüm
4 Uygulama I algoritmalar,akış şemaları, temel komutlarla yazılan programlar
  Ön Hazırlık: FZK 205 ders notu ilgili bölüm
5 Kontrol Yapıları
  Ön Hazırlık: FZK 205 ders notu ilgili bölüm
6 Uygulama II algoritmalar,akış şemaları, matematiksel işlemler ve fonksiyonlar kullanılarak yazılan programlar
  Ön Hazırlık: FZK 205 ders notu ilgili bölüm
7 Arasınav, Kontrol Yapıları (Devam ediyor)
  Ön Hazırlık: FZK 205 ders notu ilgili bölüm
8 Uygulama III kontrol yapıları(arasınav çözümü ile birlikte)
  Ön Hazırlık: FZK 205 ders notu ilgili bölüm
9 Fortranda Operatörler
  Ön Hazırlık: FZK 205 ders notu ilgili bölüm
10 Uygulama IV kontrol yapıları, operatörler, basit fizik problemleri
  Ön Hazırlık: FZK 205 ders notu ilgili bölüm
11 Döngü Yapıları
  Ön Hazırlık: FZK 205 ders notu ilgili bölüm
12 Uygulama V kontrol yapıları, döngüler, temel fizik problemleri için örnekler
  Ön Hazırlık: FZK 205 ders notu ilgili bölüm
13 Döngü Yapıları (Devam ediyor)
  Ön Hazırlık: FZK 205 ders notu ilgili bölüm
14 Uygulama VI temel seviye fizik problemlerine yönelik uygulamalar
  Ön Hazırlık: FZK 205 ders notu ilgili bölüm
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Fizik alanındaki konuların ve bu konulara ilişkin matematik, fen bilimlerine ait diğer alanların temellerini kavrar,kazanılan teorik ve uygulamalı bilgileri fizik alanındaki problemlerin çözümünde kullanabilme becerisine sahip olur. 4
2 Deney tasarlama, gerçekleştirme, verileri analiz etme ve yorumlama yeteneği kazanır. 3
3 Alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisine sahip olur, bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir. 5
4 Mesleki gelişmeleri izleyebilecek seviyede yabancı dil bilgisine sahip olur. 2
5 Karşılaşılan problemler üzerine çözüm üretir; yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ve bunu gerçekleştirme becerisi kazanır. 4
6 Bilgi ve görüşlerini yazılı ve sözlü olarak etkin bir biçimde aktarır. 3
7 Bireysel sorumluluk alabilme ve gerek alanındaki gerekse disiplinler arası gruplarda çalışabilme yeteneğine sahip olur. 3
8 Mesleki ve etik sorumluluk bilincini öğrenir. 3
9 Çağın ihtiyaç ve sorunları hakkında bilgi sahip olur; yerel ve küresel sorunların çözümüne alanı ile ilgili getirilen çözümlerin evrensel ve toplumsal etkilerini değerlendirebilme becerisini kazanır. 4
10 Fizik alanı ile ilgili modern ve teknolojik yöntem, teknik ve cihazları kullanma becerisi kazanır. 4
11 0
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 50
Kısa Sınav 0 0
Ödev 1 50
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 4 56
Ödevler 1 16 16
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 3 3
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 3 3
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 120    
Dersin Akts Kredisi 4    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)