Ders Adı Modern Fizik
Ders Kodu FZK-206
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 2
Dönem 4.Yarıyıl
AKTS 7
Dersi Veren(ler) Prof. Dr. Fatih UCUN
Dersin Yardımcıları Doç.Dr. Ahmet TOKATLI
Dersin Öğrenme Çıktıları Ders notları öğrencilere verilir, ilgili konular ders hocası tarafından anlatılır ve var ise problemler birlikte tartışılır.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Görelilik Teorisi, Göreli Mekanik, Siyah Cisim Işıması, Fotoelektrik Olayı, Compton Olayı, De Broglie Bağıntısı, Heisenberg Belirsizlik İlkesi, Bohr Atom Kuramı, Schrödinger Denklemi, İşlemciler, Özdeğer ve Özfonksiyonlar, Tek-Boyutlı Potansiyeller, Atomların Elektronik Geçişleri, Moleküllerin Elektronik Geçişleri, Moleküler Dönmeler, Moleküler Titreşimler
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Görelilik, kuantum mekanik ve spektroskopik prensipleri ve uygulamalarını kavramak
Dersin Amacı Görelilik teorisi ve göreli mekanik konularını ve kuantum mekanik ve spektroskopik metotları öğrenmek
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Görelilik Teorisi
2 Göreli Mekanik
3 Siyah Cisim Işıması
4 Fotoelektrik ve Compton Olayları
5 De Broglie Denklemi, Heisenberg Belirsizlik Prensibi, Bohr Atom Theorisi
6 Schrödinger Denklemi ve Operatörler
7 Özdeğerler ve Özfonksiyonlar
8 Bir Boyutlu Potansiyeller
9 Arasınav Yapılması
10 Atomların Elektronik geçişleri
11 Moleküllerin Elektronik geçişleri
12 Moleküler Dönmeler
13 Moleküler Titreşimler
14 Dersin Özeti
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Fizik alanındaki konuların ve bu konulara ilişkin matematik, fen bilimlerine ait diğer alanların temellerini kavrar,kazanılan teorik ve uygulamalı bilgileri fizik alanındaki problemlerin çözümünde kullanabilme becerisine sahip olur. 0
2 Deney tasarlama, gerçekleştirme, verileri analiz etme ve yorumlama yeteneği kazanır. 0
3 Alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisine sahip olur, bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir. 0
4 Mesleki gelişmeleri izleyebilecek seviyede yabancı dil bilgisine sahip olur. 0
5 Karşılaşılan problemler üzerine çözüm üretir; yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ve bunu gerçekleştirme becerisi kazanır. 0
6 Bilgi ve görüşlerini yazılı ve sözlü olarak etkin bir biçimde aktarır. 0
7 Bireysel sorumluluk alabilme ve gerek alanındaki gerekse disiplinler arası gruplarda çalışabilme yeteneğine sahip olur. 0
8 Mesleki ve etik sorumluluk bilincini öğrenir. 0
9 Çağın ihtiyaç ve sorunları hakkında bilgi sahip olur; yerel ve küresel sorunların çözümüne alanı ile ilgili getirilen çözümlerin evrensel ve toplumsal etkilerini değerlendirebilme becerisini kazanır. 0
10 Fizik alanı ile ilgili modern ve teknolojik yöntem, teknik ve cihazları kullanma becerisi kazanır. 0
11 0
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 2 10
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 50
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 60 50 3000
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 0 0 0
Ödevler 2 60 120
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 60 60
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 60 60
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 3240    
Dersin Akts Kredisi 108    
Ders Notu Bekir Karaoğlu, Fen ve Muhendislikte Modern Fizik, Çeviri 2. Baskı, Okutman yayıncılık, Ankara, 2008. C.N. Banwell and McCash E. M. ,‘Fundamentals of Molecular Spectroscopy’ 4. Edd., Tata McGraw_Hill Pub. Comp., New Delhi, 1995. oğuzcan Özaltın, Mekanik, Çeviri 2. baskı, Berkeley Fizik programı, Ankara Üniversitesi, Fen Fakültesi Yayını, Ankara, 1972
Diğer Kaynaklar Bekir Karaoğlu, Fen ve Muhendislikte Modern Fizik, Çeviri 2. Baskı, Okutman yayıncılık, Ankara, 2008. C.N. Banwell and McCash E. M. ,‘Fundamentals of Molecular Spectroscopy’ 4. Edd., Tata McGraw_Hill Pub. Comp., New Delhi, 1995. oğuzcan Özaltın, Mekanik, Çeviri 2. baskı, Berkeley Fizik programı, Ankara Üniversitesi, Fen Fakültesi Yayını, Ankara, 1972
Materyal
Dökümanlar Bekir Karaoğlu, Fen ve Muhendislikte Modern Fizik, Çeviri 2. Baskı, Okutman yayıncılık, Ankara, 2008. C.N. Banwell and McCash E. M. ,‘Fundamentals of Molecular Spectroscopy’ 4. Edd., Tata McGraw_Hill Pub. Comp., New Delhi, 1995. oğuzcan Özaltın, Mekanik, Çeviri 2. baskı, Berkeley Fizik programı, Ankara Üniversitesi, Fen Fakültesi Yayını, Ankara, 1972
Ödevler Lorentz Hız Dönüşümleri, Spektroskopi Teknikler
Sınavlar Arasınav, Final
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)