Ders Adı Matematiksel Fizik I
Ders Kodu FZK-209
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 2
Dönem 3.Yarıyıl
AKTS 5
Dersi Veren(ler) Prof.Dr.Arif BABANLI
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları ....................
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Kutupsal, Silindirik ve Küresel Koordinatlar.Vektör Alanları.Gradiyent ve Yönlü Türev.Diverjans ve Rotasyonel.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri ....................
Dersin Amacı Vektörün Tanımı, Vektör Cebri, Vektötlerin İç Çarpımı ve Vektörel Çarpımı
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Vektöreler.Skalerler.Birim vektör.Bir vektörün bileşenleri.Skaler alan,Vektör alanı
2 Skaler çarpım.Vektör çarpımı.Karma çarpımı.
3 Vektörlerin adi türevleri.Uzay eğrileri.Süreklilik ve diferensiye edilebilir olmak.Vektörlerin kismi türevleri,Vektörlerin diferensiyelleri;Diferensiyel geometri
4 Gradyent,Diverjans ve rotasyonel
5 Gradyent,Diverjans ve rotasyonel
6 Vektörel fonksiyonlar için integral.
7 Diverjans teoremi,Stokes teoremi ve ilgili integral teoremleri
8 Eğrisel koordinatlar.
9 Yay uzunluğu ve hacim elamanları.Diverjans teoremi,Stokes teoremi ve ilgili integral teoremleri
10 Silindrik koordinatlar
11 Küresel koordinatlar
12 Parabolik silindrik koordinatlar
13 Matrisler.Matris cebiri
14 Delta için integral opratör formu.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Fizik alanındaki konuların ve bu konulara ilişkin matematik, fen bilimlerine ait diğer alanların temellerini kavrar,kazanılan teorik ve uygulamalı bilgileri fizik alanındaki problemlerin çözümünde kullanabilme becerisine sahip olur. 4
2 Deney tasarlama, gerçekleştirme, verileri analiz etme ve yorumlama yeteneği kazanır. 1
3 Alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisine sahip olur, bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir. 1
4 Mesleki gelişmeleri izleyebilecek seviyede yabancı dil bilgisine sahip olur. 4
5 Karşılaşılan problemler üzerine çözüm üretir; yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ve bunu gerçekleştirme becerisi kazanır. 4
6 Bilgi ve görüşlerini yazılı ve sözlü olarak etkin bir biçimde aktarır. 0
7 Bireysel sorumluluk alabilme ve gerek alanındaki gerekse disiplinler arası gruplarda çalışabilme yeteneğine sahip olur. 2
8 Mesleki ve etik sorumluluk bilincini öğrenir. 2
9 Çağın ihtiyaç ve sorunları hakkında bilgi sahip olur; yerel ve küresel sorunların çözümüne alanı ile ilgili getirilen çözümlerin evrensel ve toplumsal etkilerini değerlendirebilme becerisini kazanır. 0
10 Fizik alanı ile ilgili modern ve teknolojik yöntem, teknik ve cihazları kullanma becerisi kazanır. 0
11 0
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 0
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 0
Finalin Başarıya Oranı 0
TOPLAM 0
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 5 70
Ödevler 8 4 32
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 3 3
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 3 3
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 150    
Dersin Akts Kredisi 5    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer Vektörel analiz ve tensör analizine giriş
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)