Ders Adı Matematiksel Fizik II
Ders Kodu FZK-210
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 2
Dönem 4.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler) Prof.Dr.Arif BABANLI
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları ....................
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Kutuplar Koordinatlarda Hız ve İvme, Skaler ve Vektör Alanları Üzerinde Diferensiyel İşlemler, Skaler ve Vektör Alanları, Vektör Alanlarının Cebiri, Bir Skaler Alanın Yönlendirilmiş Türevi, Bir Skaler Alanın Gradiyenti, Bir Vektör Alanının Yönlendirilmiş Türevi, Bir Vektör Alanın Divergensi, Bir Vektör Alanın Rotasyoneli, Skaler ve Vektör alanları Üzerinde İntegral İşlemler, Skaler Alanların Eğrisel İntegralleri, Vektör Alanların Eğrisel İntegralleri, Eğrisel İntegralin Özellikleri, Yoldan Bağımsız Eğrisel İntegraller, Düzlemde Green teoremi, Yüzey İntegralleri, Divergens (Gauss) Teoremi, Stokes Teoremi.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri ....................
Dersin Amacı Eğrisel İntegralin Özellikleri, Yoldan Bağımsız Eğrisel İntegraller, Düzlemde Green teoremi, Yüzey İntegralleri, Divergens (Gauss) Teoremi, Stokes Teoreminin öğretilmesi
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Tek Değişkenli Vektörel Fonksiyonlar Üzerinde Diferensiyel İşlemler, Vektör Fonksiyonlarının Cebiri, Limitler-Süreklilik ve Türevler
2 Uzay Eğrileri ve Teğet Vektörler, Yay Uzunluğunun Parametre Özeliği, Eğrilik “Esas Normal” ve “Binormu Vektörler”, Burulma ve Frenet-Serret Formülleri
3 Eğrisel Hareketlere Uygulamalar, Kutuplar Koordinatlarda Hız ve İvme, Skaler ve Vektör Alanları Üzerinde Diferensiyel İşlemler, Skaler ve Vektör Alanları, Vektör Alanlarının Cebiri
4 Bir Skaler Alanın Yönlendirilmiş Türevi, Bir Skaler Alanın Gradiyenti
5 Bir Vektör Alanının Yönlendirilmiş Türevi, Bir Vektör Alanın Divergensi
6 Bir Vektör Alanın Rotasyoneli, Skaler ve Vektör alanları Üzerinde İntegral İşlemler
7 Skaler Alanların Eğrisel İntegralleri
8 Vektör Alanların Eğrisel İntegralleri
9 Eğrisel İntegralin Özellikleri, Yoldan Bağımsız Eğrisel İntegraller
10 Düzlemde Green teoremi,
11 Yüzey İntegraller
12 Divergens (Gauss) Teoremi, Stokes Teoremi.
13 Matrisler ve matris işlemleri
  Ön Hazırlık: nlatım; Soru Yanıt; Tartışma Beyin Fırtınası; Bilimsel Tartışma Problem Temelli Öğrenme; Beyin Temelli Öğrenme
14 Determinantlar, determinantların özellikleri
  Ön Hazırlık: nlatım; Soru Yanıt; Tartışma Beyin Fırtınası; Bilimsel Tartışma Problem Temelli Öğrenme; Beyin Temelli Öğrenme
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Fizik alanındaki konuların ve bu konulara ilişkin matematik, fen bilimlerine ait diğer alanların temellerini kavrar,kazanılan teorik ve uygulamalı bilgileri fizik alanındaki problemlerin çözümünde kullanabilme becerisine sahip olur. 5
2 Deney tasarlama, gerçekleştirme, verileri analiz etme ve yorumlama yeteneği kazanır. 0
3 Alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisine sahip olur, bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir. 0
4 Mesleki gelişmeleri izleyebilecek seviyede yabancı dil bilgisine sahip olur. 4
5 Karşılaşılan problemler üzerine çözüm üretir; yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ve bunu gerçekleştirme becerisi kazanır. 4
6 Bilgi ve görüşlerini yazılı ve sözlü olarak etkin bir biçimde aktarır. 4
7 Bireysel sorumluluk alabilme ve gerek alanındaki gerekse disiplinler arası gruplarda çalışabilme yeteneğine sahip olur. 5
8 Mesleki ve etik sorumluluk bilincini öğrenir. 5
9 Çağın ihtiyaç ve sorunları hakkında bilgi sahip olur; yerel ve küresel sorunların çözümüne alanı ile ilgili getirilen çözümlerin evrensel ve toplumsal etkilerini değerlendirebilme becerisini kazanır. 4
10 Fizik alanı ile ilgili modern ve teknolojik yöntem, teknik ve cihazları kullanma becerisi kazanır. 5
11 0
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 61
Kısa Sınav 0 0
Ödev 3 39
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 6 84
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 4 56
Ödevler 11 4 44
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 15 15
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 209    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer Murray R.SRIEGEL Vektör analiz
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)