Ders Adı Elektronik I
Ders Kodu FZK-301
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 3
Dönem 5.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Prof. Dr. Ekrem Artuç
Dersin Yardımcıları yok
Dersin Öğrenme Çıktıları 1) Fizikçi için temel elektronik elemanların tanınması. 2) Elektronik devre elemanlarının fiziksel yapısının anlaşılması. 3) Elektronik ölçümlerin tanınması. 4) Elektronikte kullanılan malzemelerin tanınması. 5) Güncel hayattaki elektroniğin öneminin anlaşılması.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Pasif devre elemanları, alçak ve yüksek frekans geçiren filtreler, band geçiren filtre, rezonans devreleri ve seçicilik, köprü filtreler,katılarda ve yarı-iletkenlerde iletim, saf ve katkılanmış yarı-iletkenler, P-N eklemi teorisi,diyotlar ve uygulamaları, zener diyot ve gerilim regülasyonu, eklem transistör (BJT) ve karakteristikleri.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Elektronik devre elemanlarının ve devre karakteristiklenin öğrenilmesi.
Dersin Amacı Temel Seviyede elektronik bilgisinin verilmesi.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Pasif devre elemanlarının tanıtılması. DC ve AC devre karakteristikleri.
2 Pasif devre elemanlarının kombinasyonlarının ( RC , RL , RLC ) DC tepkisi (geçici tepki).
3 Pasif devre elemanlarının kombinasyonlarının ( RC , RL , RLC ) AC tepkisi( kalıcı tepki). Alçak ve yüksek frekans geçiren filtreler…
4 Seri ve Paralel rezonans devreleri, rezonans keskinliği ve frekans seçiciliğinin incelenmesi. Konu ile ilgili problem çözümleri.
5 Band geçiren filtreler ve köprü filtreler. Konu ile ilgili problem çözümleri.band-pass filter.
6 Katılarda ve yarı-iletkenlerde iletim, saf ve katkılanmış yarı-iletkenlerin fiziksel özellikleri…
7 … ( konunun devamı) saf ve katkılanmış yarı-iletkenlerin fiziksel özellikleri. Konu ile ilgili problem çözümleri.
8 Arasınav.Arasınav.Arasınav.
9 P-N eklemi teorisi, diyotlar ve devre karakteristikleri. Konu ile ilgili problem çözümleri
10 Diyotlar ve diyot devreleri. Konu ile ilgili problem çözümler.
11 Zener diyot ve devre karakteristiğinin incelenmesi, zener diyotlu gerilim regülasyonu. Konu ile ilgili problem çözümleri.
12 P-N-P ve N-P-N eklem transistörlerin (BJT) fiziksel yapısı ve çalışma ilkesi.
13 Eklem transistörlerin giriş, transfer ve çıkış karakteristikleri…
14 …(konunun devamı) eklem transistörlerin giriş, transfer ve çıkış karakteristikleri. Konu ile ilgili problem çözümleri.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Fizik alanındaki konuların ve bu konulara ilişkin matematik, fen bilimlerine ait diğer alanların temellerini kavrar,kazanılan teorik ve uygulamalı bilgileri fizik alanındaki problemlerin çözümünde kullanabilme becerisine sahip olur. 0
2 Deney tasarlama, gerçekleştirme, verileri analiz etme ve yorumlama yeteneği kazanır. 0
3 Alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisine sahip olur, bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir. 0
4 Mesleki gelişmeleri izleyebilecek seviyede yabancı dil bilgisine sahip olur. 0
5 Karşılaşılan problemler üzerine çözüm üretir; yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ve bunu gerçekleştirme becerisi kazanır. 0
6 Bilgi ve görüşlerini yazılı ve sözlü olarak etkin bir biçimde aktarır. 0
7 Bireysel sorumluluk alabilme ve gerek alanındaki gerekse disiplinler arası gruplarda çalışabilme yeteneğine sahip olur. 0
8 Mesleki ve etik sorumluluk bilincini öğrenir. 0
9 Çağın ihtiyaç ve sorunları hakkında bilgi sahip olur; yerel ve küresel sorunların çözümüne alanı ile ilgili getirilen çözümlerin evrensel ve toplumsal etkilerini değerlendirebilme becerisini kazanır. 0
10 Fizik alanı ile ilgili modern ve teknolojik yöntem, teknik ve cihazları kullanma becerisi kazanır. 0
11 0
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 40
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 12 2 24
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 15 15
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 91    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)