Ders Adı Elektronik II
Ders Kodu FZK-302
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 3
Dönem 6.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Prof. Dr. Ekrem ARTUÇ
Dersin Yardımcıları yok
Dersin Öğrenme Çıktıları 1) Fizikçi için temel elektronik elemanların tanınması. 2) Elektronik devre elemanlarının fiziksel yapısının anlaşılması. 3) Elektronik ölçümlerin tanınması. 4) Elektronikte kullanılan malzemelerin tanınması. 5) Güncel hayattaki elektroniğin öneminin anlaşılması.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
yok. -
Dersin İçeriği Eklem transistörlerin (BJT) fiziksel yapısı ve çalışma ilkesi. DC karakteristikleri. Transistör modelleri. Hibrid eşdeğer modeller. Eklemli Alan Etkili (Kontrollu) Transistörler (JFET). n-kanallı ve p-kanallı JFET lerin DC karakteristikleri. JFET in küçük sinyal modeli. Metal Oksit Yarıiletken Alan Etkili Transistörler (MOSFET). Azaltıcı ve Çoğaltıcı tip MOSFET. Güç Yükselteçleri. Geri beslemeli osilatörler.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri 1) Fizikçi için temel elektronik elemanların tanınması. 2) Elektronik devre elemanlarının fiziksel yapısının anlaşılması. 3) Elektronik ölçümlerin tanınması. 4) Elektronikte kullanılan malzemelerin tanınması. 5) Güncel hayattaki elektroniğin öneminin anlaşılması.
Dersin Amacı Temel Seviyede elektronik bilgisinin verilmesi.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Eklem transistörlerin (BJT) fiziksel yapısı ve çalışma ilkesi. DC karakteristikleri. DC çalışma noktası. BJT nin kutuplandırılması. Transistör modelleri. İki kapılı sistemler. Hibrid eşdeğer modeller. Akım ve gerilim kazancının tayini.
2 Eklem transistörlerin (BJT) fiziksel yapısı ve çalışma ilkesi. DC karakteristikleri. DC çalışma noktası. BJT nin kutuplandırılması. Transistör modelleri. İki kapılı sistemler. Hibrid eşdeğer modeller. Akım ve gerilim kazancının tayini.
3 Eklem transistörlerin (BJT) fiziksel yapısı ve çalışma ilkesi. DC karakteristikleri. DC çalışma noktası. BJT nin kutuplandırılması. Transistör modelleri. İki kapılı sistemler. Hibrid eşdeğer modeller. Akım ve gerilim kazancının tayini.
4 Eklemli Alan Etkili (Kontrollu) Transistörler (JFET). n-kanallı ve p-kanallı JFET lerin DC karakteristikleri. JFET in kutuplandırılması. JFET in küçük sinyal modeli.
5 Eklemli Alan Etkili (Kontrollu) Transistörler (JFET). n-kanallı ve p-kanallı JFET lerin DC karakteristikleri. JFET in kutuplandırılması. JFET in küçük sinyal modeli.
6 Eklemli Alan Etkili (Kontrollu) Transistörler (JFET). n-kanallı ve p-kanallı JFET lerin DC karakteristikleri. JFET in kutuplandırılması. JFET in küçük sinyal modeli.
7 Metal Oksit Yarıiletken Alan Etkili Transistörler (MOSFET). Azaltıcı tip MOSFET. Çoğaltıcı tip MOSFET. MOSFET lerin DC karakteristikleri.
8 Ara sınav. Ara sınav. Ara sınav
9 Metal Oksit Yarıiletken Alan Etkili Transistörler (MOSFET). Azaltıcı tip MOSFET. Çoğaltıcı tip MOSFET. MOSFET lerin DC karakteristikleri.
10 Metal Oksit Yarıiletken Alan Etkili Transistörler (MOSFET). Azaltıcı tip MOSFET. Çoğaltıcı tip MOSFET. MOSFET lerin DC karakteristikleri.
11 Güç Yükselteçleri. A ve B tipi Yükselteçler. Yükselteç distorsiyonu.
12 Güç Yükselteçleri. A ve B tipi Yükselteçler. Yükselteç distorsiyonu.
13 Geri beslemeli osilatörler. Geri besleme işlemi. Geri besleme bağlantı tipleri. Faz kaymalı osilatör. Wien köprü osilatörü. Kristal osilatör.
14 Geri beslemeli osilatörler. Geri besleme işlemi. Geri besleme bağlantı tipleri. Faz kaymalı osilatör. Wien köprü osilatörü. Kristal osilatör.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Fizik alanındaki konuların ve bu konulara ilişkin matematik, fen bilimlerine ait diğer alanların temellerini kavrar,kazanılan teorik ve uygulamalı bilgileri fizik alanındaki problemlerin çözümünde kullanabilme becerisine sahip olur. 2
2 Deney tasarlama, gerçekleştirme, verileri analiz etme ve yorumlama yeteneği kazanır. 3
3 Alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisine sahip olur, bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir. 2
4 Mesleki gelişmeleri izleyebilecek seviyede yabancı dil bilgisine sahip olur. 2
5 Karşılaşılan problemler üzerine çözüm üretir; yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ve bunu gerçekleştirme becerisi kazanır. 2
6 Bilgi ve görüşlerini yazılı ve sözlü olarak etkin bir biçimde aktarır. 2
7 Bireysel sorumluluk alabilme ve gerek alanındaki gerekse disiplinler arası gruplarda çalışabilme yeteneğine sahip olur. 2
8 Mesleki ve etik sorumluluk bilincini öğrenir. 3
9 Çağın ihtiyaç ve sorunları hakkında bilgi sahip olur; yerel ve küresel sorunların çözümüne alanı ile ilgili getirilen çözümlerin evrensel ve toplumsal etkilerini değerlendirebilme becerisini kazanır. 2
10 Fizik alanı ile ilgili modern ve teknolojik yöntem, teknik ve cihazları kullanma becerisi kazanır. 3
11 0
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 0
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 10 3 30
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 8 8
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 10 10
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 90    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)