Ders Adı Fizik Laboratuvarı VI
Ders Kodu FZK-304
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 3
Dönem 6.Yarıyıl
AKTS 5
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları aktif ve pasif elektronik devre elemanlarının devre dizaynini öğrenir.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Laboratuvar cihazlarının tanıtımı. Alçak frekans ve yüksek frekans geçirim süzgeci. Band geçiren süzgeç. Diyot karakteristiği . Diyot devreleri. Doğrultucu devreler. Zener diyot karakteristikleri ve gerilim düzenleyici. BJT karakteristikleri: giriş, transfer ve çıkış karakteristikleri. JFET karakteristikleri.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri aktif ve pasif elektronik devre elemanları ile devre dizaynının öğrenilmesi.
Dersin Amacı aktif ve pasif elektronik devre elemanları hakkında temel bilgiler edinmek.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Laboratuvar cihazlarının tanıtımı.
2 Alçak frekans ve yüksek frekans geçirim süzgeci.
3 Band geçiren süzgeç.
4 Diyot karakteristiği
5 Diyot devreleri.
6 Doğrultucu devreler.
7 sınava hazırlık.
8 arasınav. arasınav.
9 Zener diyot karakteristikleri ve gerilim düzenleyici.
10 BJT karakteristikleri: giriş, transfer ve çıkış karakteristikleri.
11 BJT karakteristikleri: giriş, transfer ve çıkış karakteristikleri.
12 JFET karakteristikleri.
13 Tek katlı BJT Yükseteci.
14 sınava hazırlık.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Fizik alanındaki konuların ve bu konulara ilişkin matematik, fen bilimlerine ait diğer alanların temellerini kavrar,kazanılan teorik ve uygulamalı bilgileri fizik alanındaki problemlerin çözümünde kullanabilme becerisine sahip olur. 2
2 Deney tasarlama, gerçekleştirme, verileri analiz etme ve yorumlama yeteneği kazanır. 4
3 Alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisine sahip olur, bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir. 2
4 Mesleki gelişmeleri izleyebilecek seviyede yabancı dil bilgisine sahip olur. 2
5 Karşılaşılan problemler üzerine çözüm üretir; yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ve bunu gerçekleştirme becerisi kazanır. 2
6 Bilgi ve görüşlerini yazılı ve sözlü olarak etkin bir biçimde aktarır. 2
7 Bireysel sorumluluk alabilme ve gerek alanındaki gerekse disiplinler arası gruplarda çalışabilme yeteneğine sahip olur. 3
8 Mesleki ve etik sorumluluk bilincini öğrenir. 3
9 Çağın ihtiyaç ve sorunları hakkında bilgi sahip olur; yerel ve küresel sorunların çözümüne alanı ile ilgili getirilen çözümlerin evrensel ve toplumsal etkilerini değerlendirebilme becerisini kazanır. 2
10 Fizik alanı ile ilgili modern ve teknolojik yöntem, teknik ve cihazları kullanma becerisi kazanır. 3
11 0
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 40
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 14 3 42
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 12 12
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 15 15
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 153    
Dersin Akts Kredisi 5    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)