Ders Adı Atom ve Molekül Fiziği
Ders Kodu FZK-308
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 3
Dönem 6.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler) Prof. Dr. Fatih UCUN
Dersin Yardımcıları Doç. Dr. Ahmet Tokatlı
Dersin Öğrenme Çıktıları ....................
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
No -
Dersin İçeriği Tek ve çok elektronlu atomlar ve moleküller yapılar
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri ....................
Dersin Amacı Tek ve çok elektronlu atomlar ve Moleküler için enerji seviyeleri ve geçişleri öğrenmek
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Atom Modelleri
2 Single Elektronlu Atomların Kuantum Teorisi
3 Elektronun spini
4 İnce yapı ve geçişler
5 Zeeman olayı
6 Çok elektronlu atomlar
7 Pauly prensibi ve enerji seviyeleri
8 Moleküler Yapı ve Enerjiler
9 Electronik geçişler
10 Moleküllerin dönmesi
11 Moleküler titreşimler
12 Moleküler bağ türleri
13 Hibritleşme
14 Değerlendirme
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Fizik alanındaki konuların ve bu konulara ilişkin matematik, fen bilimlerine ait diğer alanların temellerini kavrar,kazanılan teorik ve uygulamalı bilgileri fizik alanındaki problemlerin çözümünde kullanabilme becerisine sahip olur. 0
2 Deney tasarlama, gerçekleştirme, verileri analiz etme ve yorumlama yeteneği kazanır. 0
3 Alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisine sahip olur, bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir. 0
4 Mesleki gelişmeleri izleyebilecek seviyede yabancı dil bilgisine sahip olur. 0
5 Karşılaşılan problemler üzerine çözüm üretir; yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ve bunu gerçekleştirme becerisi kazanır. 0
6 Bilgi ve görüşlerini yazılı ve sözlü olarak etkin bir biçimde aktarır. 0
7 Bireysel sorumluluk alabilme ve gerek alanındaki gerekse disiplinler arası gruplarda çalışabilme yeteneğine sahip olur. 0
8 Mesleki ve etik sorumluluk bilincini öğrenir. 0
9 Çağın ihtiyaç ve sorunları hakkında bilgi sahip olur; yerel ve küresel sorunların çözümüne alanı ile ilgili getirilen çözümlerin evrensel ve toplumsal etkilerini değerlendirebilme becerisini kazanır. 0
10 Fizik alanı ile ilgili modern ve teknolojik yöntem, teknik ve cihazları kullanma becerisi kazanır. 0
11 0
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 40
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 33 50 1650
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 0 0 0
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 60 60
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 60 60
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 1770    
Dersin Akts Kredisi 59    
Ders Notu Temel Üniversite Fiziği III- Kuantum ve İstatistiksel Fizik, Alanso-Finn, Çeviri Editörü: Prof. Dr. Fatih UCUN,Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Isparta 2013
Diğer Kaynaklar Temel Üniversite Fiziği III- Kuantum ve İstatistiksel Fizik, Alanso-Finn, Çeviri Editörü: Prof. Dr. Fatih UCUN,Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Isparta 2013
Materyal
Dökümanlar Temel Üniversite Fiziği III- Kuantum ve İstatistiksel Fizik, Alanso-Finn, Çeviri Editörü: Prof. Dr. Fatih UCUN,Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Isparta 2013
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)