Ders Adı Akışkanlar Mekaniği
Ders Kodu FZK-309
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 3
Dönem 5.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Prof. Dr. Nazım UÇAR
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Bu dersin sonunda öğrenci; 1. Akışkanların temel özelliklerini ve mikro/makro ölçekte akışkan akımını bilir. 2. Akış problemlerinin çözümünde kullanılan yaklaşımların ve metodlarını bilir. 3. Newton ve Newton olmayan akışları bilir. 4. Akım fonksiyonunu vesüreklik denklemini düzlemsel ve radyal cisimlere uygular. 5. sürtünme ve direnç konularını bilir ve mühendislik problemlerinin çözümüne uygular.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Akışkanlar mekaniğinin temel ilkeleri, Newton' un iç sürtünme yasası, süreklilik denklemi, hidrostatik, akım karekteristikleri, sıkıştırılabilir akım ve iki boyutllu akımlar.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri 1. Akışkanın tanımını ve birim sistemlerini öğrenirler. 2. Hidrostatik prensiplerini ve yüzeylere etkiyen basınç kuvvetlerinin hesabını öğrenirler. 3. İdeal ve gerçek akışkanların; bir, iki ve üç boyutlu akımları için temel denklemleri (süreklilik, enerji ve impuls-momentum denklemleri)ve uygulamalarını öğrenirler. 4. Çevrintili ve çevrintisiz akımları öğrenirler.
Dersin Amacı Akışkanlar Mekaniği ile ilgili temel kavramları, birim sistemlerini vermek,sıvıların özellikleri, hidrostatik, akışkanların kinematiği ve akış tipleri ile iki ve üç boyutlu akımları için temel denklemlerini (süreklilik, enerji ve impuls-momentum denklemleri) öğretmektir.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Katı cisim ve akışkan
  Ön Hazırlık: Akışkanlar mekaniği ders notları, Yazan. Prof. Dr. Muhlis Koca
2 Newton' un iç sürtünme yasası
  Ön Hazırlık: Akışkanlar mekaniği ders notları, Yazan. Prof. Dr. Muhlis Koca
3 Süreklilik denklemi
  Ön Hazırlık: Akışkanlar mekaniği ders notları, Yazan. Prof. Dr. Muhlis Koca
4 Bernoulli denklemi
  Ön Hazırlık: Akışkanlar mekaniği ders notları, Yazan. Prof. Dr. Muhlis Koca
5 Hidrostatik
  Ön Hazırlık: Akışkanlar mekaniği ders notları, Yazan. Prof. Dr. Muhlis Koca
6 Potansiyel akım
  Ön Hazırlık: Akışkanlar mekaniği ders notları, Yazan. Prof. Dr. Muhlis Koca
7 Sıkıştırılamayan akışkanlar
  Ön Hazırlık: Akışkanlar mekaniği ders notları, Yazan. Prof. Dr. Muhlis Koca
8 Akım karakteristikleri
  Ön Hazırlık: Akışkanlar mekaniği ders notları, Yazan. Prof. Dr. Muhlis Koca
9 Sıkıştırılabilir akım
  Ön Hazırlık: Akışkanlar mekaniği ders notları, Yazan. Prof. Dr. Muhlis Koca
10 Bir gazın hareket denklemleri
  Ön Hazırlık: Akışkanlar mekaniği ders notları, Yazan. Prof. Dr. Muhlis Koca
11 Değişken kesitli bir boru ile bir deponun boşaltılması
  Ön Hazırlık: Akışkanlar mekaniği ders notları, Yazan. Prof. Dr. Muhlis Koca
12 Kaynaklar, kuyular ve ikililer
  Ön Hazırlık: Akışkanlar mekaniği ders notları, Yazan. Prof. Dr. Muhlis Koca
13 İki boyutlu akımlar
  Ön Hazırlık: Akışkanlar mekaniği ders notları, Yazan. Prof. Dr. Muhlis Koca
14 Hız potansiyelleri
  Ön Hazırlık: Akışkanlar mekaniği ders notları, Yazan. Prof. Dr. Muhlis Koca
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Fizik alanındaki konuların ve bu konulara ilişkin matematik, fen bilimlerine ait diğer alanların temellerini kavrar,kazanılan teorik ve uygulamalı bilgileri fizik alanındaki problemlerin çözümünde kullanabilme becerisine sahip olur. 4
2 Deney tasarlama, gerçekleştirme, verileri analiz etme ve yorumlama yeteneği kazanır. 3
3 Alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisine sahip olur, bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir. 4
4 Mesleki gelişmeleri izleyebilecek seviyede yabancı dil bilgisine sahip olur. 3
5 Karşılaşılan problemler üzerine çözüm üretir; yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ve bunu gerçekleştirme becerisi kazanır. 4
6 Bilgi ve görüşlerini yazılı ve sözlü olarak etkin bir biçimde aktarır. 5
7 Bireysel sorumluluk alabilme ve gerek alanındaki gerekse disiplinler arası gruplarda çalışabilme yeteneğine sahip olur. 4
8 Mesleki ve etik sorumluluk bilincini öğrenir. 4
9 Çağın ihtiyaç ve sorunları hakkında bilgi sahip olur; yerel ve küresel sorunların çözümüne alanı ile ilgili getirilen çözümlerin evrensel ve toplumsal etkilerini değerlendirebilme becerisini kazanır. 4
10 Fizik alanı ile ilgili modern ve teknolojik yöntem, teknik ve cihazları kullanma becerisi kazanır. 0
11 0
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 40
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 6 84
Ödevler 4 11 44
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 2 2
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 2 2
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 174    
Dersin Akts Kredisi 5    
Ders Notu Akışkanlar Mekaniği, Prof. Dr. Muhlis KOCA; Palme yayınları
Diğer Kaynaklar Akışkanlar Mekaniği, Prof. Dr. Muhlis KOCA; Palme yayınları
Materyal
Dökümanlar Akışkanlar Mekaniği, Prof. Dr. Muhlis KOCA; Palme yayınları
Ödevler ---
Sınavlar ----
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)