Ders Adı Klasik Mekanik
Ders Kodu FZK-310
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 3
Dönem 6.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1) İş ve enerji, potansiyel enerji ve enerji korunumunu kullanarak fizik problemlerinin çözülmesi 2) Çizgisel momentum ve çarpışmaların anlanması 3) Sabit bir eksen etrafında katı cisim dönmesi, dönme hareketi, açısal momentum ve tork kavramlarının anlanması 4) Durgun denge, esneklik ve salınımlı hareketlerin tanımlanması 5) Evrensel çekim kanunun öğrenilmesi
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği İş ve Enerji, Parçacıklar sisteminin dinamiği, Sert cisim Dinamiği, Salınımlı Hareketler, Evrensel çekim kanunu
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Mekanik ile ilgili Fiziğin temel kavramlarını öğrenebilmek
Dersin Amacı Temel fizik prensiplerinin kavranması ve uygulanması
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 İş ve Enerji
2 İş ve Enerji
3 İş ve Enerji
4 Parçacıklar sisteminin dinamiği
5 Parçacıklar sisteminin dinamiği
6 Parçacıklar sisteminin dinamiği
7 Parçacıklar sisteminin dinamiği
8 Sert cisim Dinamiği
9 Sert cisim Dinamiği
10 Salınımlı Hareketler
11 Salınımlı Hareketler
12 Salınımlı Hareketler
13 Evrensel çekim kanunu
14 Evrensel çekim kanunu
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Fizik alanındaki konuların ve bu konulara ilişkin matematik, fen bilimlerine ait diğer alanların temellerini kavrar,kazanılan teorik ve uygulamalı bilgileri fizik alanındaki problemlerin çözümünde kullanabilme becerisine sahip olur. 5
2 Deney tasarlama, gerçekleştirme, verileri analiz etme ve yorumlama yeteneği kazanır. 4
3 Alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisine sahip olur, bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir. 3
4 Mesleki gelişmeleri izleyebilecek seviyede yabancı dil bilgisine sahip olur. 2
5 Karşılaşılan problemler üzerine çözüm üretir; yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ve bunu gerçekleştirme becerisi kazanır. 5
6 Bilgi ve görüşlerini yazılı ve sözlü olarak etkin bir biçimde aktarır. 4
7 Bireysel sorumluluk alabilme ve gerek alanındaki gerekse disiplinler arası gruplarda çalışabilme yeteneğine sahip olur. 4
8 Mesleki ve etik sorumluluk bilincini öğrenir. 4
9 Çağın ihtiyaç ve sorunları hakkında bilgi sahip olur; yerel ve küresel sorunların çözümüne alanı ile ilgili getirilen çözümlerin evrensel ve toplumsal etkilerini değerlendirebilme becerisini kazanır. 4
10 Fizik alanı ile ilgili modern ve teknolojik yöntem, teknik ve cihazları kullanma becerisi kazanır. 0
11 0
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 61
Kısa Sınav 0 0
Ödev 3 39
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 6 84
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 4 56
Ödevler 6 4 24
Sunum 1 1 1
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 15 15
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 15 15
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 195    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu Temel Üniversite Fiziği Cilt 1, Alonso-Finn, Çeviri Editörü:Prof.Dr.Semiha Bahçeli,Tuğra Ofset Isparta, 1999
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)