Ders Adı Optik
Ders Kodu FZK-311
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 3
Dönem 5.Yarıyıl
AKTS 2
Dersi Veren(ler) Prof. Dr. Abdullah KAPLAN
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1-Işığın dalga ve tanecik modelini öğrenir 2-Işığın bir ortamda kırılması ve yansımasını öğrenir. 3-Düzlem,çukur ve tümsek aynaları öğrenir. 4)Küresel kırıcı yüzeylerde kırılmayı öğrenir 5)Merceklerde görüntü oluşumunu öğrenir 6)Büyüteç,mikroskop ve teleskopun çalışma presnsiplerini öğrenir 7)Göz kırılma kusurlarını öğrenir 8)Çift yarıkta ışığın girişimini öğrenir
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Işık ışınları, yansıma, kırılma, dispersiyon, mercekler, aynalar, küresel yüzeyler, mercek kusurları, optik aletler, girişim, kırınım, kutuplanma
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri 1) Işığın bir ortamda kırılması ve yansımasını öğretmek 2) Düzlem,çukur ve tümsek aynaları öğretmek 3) Küresel kırıcı yüzeylerde kırılmayı öğretmek 4) Göz kırılma kusurlarını öğretmek 5) Çift yarıkta ışığın girişimini öğretmek
Dersin Amacı Fiziğin temel alanlarından biri olarak Optik konusunun temelini oluşturan ışığın doğadaki davranışları, madde ile etkileşimleri, aynalar ve merceklerdeki davranışlarının kavranması amaçlanmıştır.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Işığın doğası, ışık hızının ölçümleri, geometrik optik yasaları
  Ön Hazırlık: İlgili hafta konusuna ait içeriğin ders kaynakları ve diğer açık kaynaklardan incelenerek ön okuma yapılması.
2 Işığın kırılması
  Ön Hazırlık: İlgili hafta konusuna ait içeriğin ders kaynakları ve diğer açık kaynaklardan incelenerek ön okuma yapılması.
3 Dağınım ve prizmalar, Huygens ve Fermat prensipleri
  Ön Hazırlık: İlgili hafta konusuna ait içeriğin ders kaynakları ve diğer açık kaynaklardan incelenerek ön okuma yapılması.
4 Problem Çözümleri
  Ön Hazırlık: Önceki derslerin incelenmesi ve genel tekrar ile problem çözümüne hazırlık ve eksikliklerin tespiti.
5 Düzlemsel ve küresel aynalar
  Ön Hazırlık: İlgili hafta konusuna ait içeriğin ders kaynakları ve diğer açık kaynaklardan incelenerek ön okuma yapılması.
6 Kırılma ile oluşan görüntüler
  Ön Hazırlık: İlgili hafta konusuna ait içeriğin ders kaynakları ve diğer açık kaynaklardan incelenerek ön okuma yapılması.
7 İnce mercekler
  Ön Hazırlık: İlgili hafta konusuna ait içeriğin ders kaynakları ve diğer açık kaynaklardan incelenerek ön okuma yapılması.
8 Mercek sapınçları, fotoğraf makinesi, göz ve göz kusurları
  Ön Hazırlık: İlgili hafta konusuna ait içeriğin ders kaynakları ve diğer açık kaynaklardan incelenerek ön okuma yapılması.
9 Basit büyüteç, mikroskop ve teleskop
  Ön Hazırlık: İlgili hafta konusuna ait içeriğin ders kaynakları ve diğer açık kaynaklardan incelenerek ön okuma yapılması.
10 Problem çözümleri
  Ön Hazırlık: Önceki derslerin incelenmesi ve genel tekrar ile problem çözümüne hazırlık ve eksikliklerin tespiti.
11 Işık dalgalarının girişimi
  Ön Hazırlık: İlgili hafta konusuna ait içeriğin ders kaynakları ve diğer açık kaynaklardan incelenerek ön okuma yapılması.
12 İnce filmlerde girişim, Michelson interferometresi
  Ön Hazırlık: İlgili hafta konusuna ait içeriğin ders kaynakları ve diğer açık kaynaklardan incelenerek ön okuma yapılması.
13 Kırınım ve kutuplanma
  Ön Hazırlık: İlgili hafta konusuna ait içeriğin ders kaynakları ve diğer açık kaynaklardan incelenerek ön okuma yapılması.
14 Problem Çözümleri
  Ön Hazırlık: Önceki derslerin incelenmesi ve genel tekrar ile problem çözümüne hazırlık ve eksikliklerin tespiti.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Fizik alanındaki konuların ve bu konulara ilişkin matematik, fen bilimlerine ait diğer alanların temellerini kavrar,kazanılan teorik ve uygulamalı bilgileri fizik alanındaki problemlerin çözümünde kullanabilme becerisine sahip olur. 4
2 Deney tasarlama, gerçekleştirme, verileri analiz etme ve yorumlama yeteneği kazanır. 4
3 Alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisine sahip olur, bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir. 4
4 Mesleki gelişmeleri izleyebilecek seviyede yabancı dil bilgisine sahip olur. 4
5 Karşılaşılan problemler üzerine çözüm üretir; yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ve bunu gerçekleştirme becerisi kazanır. 4
6 Bilgi ve görüşlerini yazılı ve sözlü olarak etkin bir biçimde aktarır. 4
7 Bireysel sorumluluk alabilme ve gerek alanındaki gerekse disiplinler arası gruplarda çalışabilme yeteneğine sahip olur. 4
8 Mesleki ve etik sorumluluk bilincini öğrenir. 4
9 Çağın ihtiyaç ve sorunları hakkında bilgi sahip olur; yerel ve küresel sorunların çözümüne alanı ile ilgili getirilen çözümlerin evrensel ve toplumsal etkilerini değerlendirebilme becerisini kazanır. 4
10 Fizik alanı ile ilgili modern ve teknolojik yöntem, teknik ve cihazları kullanma becerisi kazanır. 4
11 0
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 14 14
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 14 14
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 84    
Dersin Akts Kredisi 2    
Ders Notu Fen ve Mühendislik için Fizik I, R. A. Serway ve R. Beichner, Çeviri Editörü K. Çolakoğlu, Ankara, 2002, 4. Baskı
Diğer Kaynaklar Fen ve Mühendislik için Fizik I, R. A. Serway ve R. Beichner, Çeviri Editörü K. Çolakoğlu, Ankara, 2002, 4. Baskı
Materyal
Dökümanlar Fen ve Mühendislik için Fizik I, R. A. Serway ve R. Beichner, Çeviri Editörü K. Çolakoğlu, Ankara, 2002, 4. Baskı
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)