Ders Adı Fizikte Bilgisayarlı Hesaplama II
Ders Kodu FZK-317
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 3
Dönem 5.Yarıyıl
AKTS 5
Dersi Veren(ler) Fizik bölümü öğretim üyeleri
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları ....................
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Fizikte Bilgisayarlı Hesaplama I -
Dersin İçeriği Programlamaya giriş, algoritma geliştirme, akış diyagramları, programlama dilleri, akış diyagramından kodlamaya geçiş, Fizik ile alakalı uygulamalar
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri ....................
Dersin Amacı Bir fizik probleminin çözümüne ait algoritmayı oluşturma ve bu algoritmayı bir programlama dilinde kodlama becerisini kazandırmak. Ayrıca bazı yüksek seviye dillerin fizik problemlerini çözmede nasıl kullanılabileceğini kavratmak.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Programlamaya giriş – Programlama dilleri, matematiksel işlemler, karşılaştırma işlemleri, mantıksal işlemler
2 Algoritma – Algoritma işlemcileri, Veri, Tanımlayıcı, Değişken, Sabit, Atama/aktarma
3 Algoritma – Sayaç, Döngü, Ardışık toplama ve çarpma
4 Algoritma – Algoritma hazırlama (Örnek fizik problemleri)
5 Akış diyagramı –Kullanılan şekiller
6 Akış diyagramı –Kullanılan şekiller, Akış diyagramı hazırlama (Örnek fizik problemleri)
7 Programlama dilleri – Bazı ileri seviye programlama dillerinin tanıtımı
8 Akış diyagramından kodlamaya geçiş – Veri girişi ve çıkışı
9 Akış diyagramından kodlamaya geçiş – Döngü ve karar verme
10 Uygulama – C/C++ ile problem çözümü
11 Uygulama – GNU Octave ile örnek problem çözümü
12 Uygulama – GNU Octave ile örnek problem çözümü
13 Uygulama – Wolfram dili ile örnek problem çözümü
14 Uygulama – Wolfram dili ile örnek problem çözümü
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Fizik alanındaki konuların ve bu konulara ilişkin matematik, fen bilimlerine ait diğer alanların temellerini kavrar,kazanılan teorik ve uygulamalı bilgileri fizik alanındaki problemlerin çözümünde kullanabilme becerisine sahip olur. 5
2 Deney tasarlama, gerçekleştirme, verileri analiz etme ve yorumlama yeteneği kazanır. 4
3 Alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisine sahip olur, bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir. 5
4 Mesleki gelişmeleri izleyebilecek seviyede yabancı dil bilgisine sahip olur. 4
5 Karşılaşılan problemler üzerine çözüm üretir; yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ve bunu gerçekleştirme becerisi kazanır. 4
6 Bilgi ve görüşlerini yazılı ve sözlü olarak etkin bir biçimde aktarır. 4
7 Bireysel sorumluluk alabilme ve gerek alanındaki gerekse disiplinler arası gruplarda çalışabilme yeteneğine sahip olur. 4
8 Mesleki ve etik sorumluluk bilincini öğrenir. 3
9 Çağın ihtiyaç ve sorunları hakkında bilgi sahip olur; yerel ve küresel sorunların çözümüne alanı ile ilgili getirilen çözümlerin evrensel ve toplumsal etkilerini değerlendirebilme becerisini kazanır. 4
10 Fizik alanı ile ilgili modern ve teknolojik yöntem, teknik ve cihazları kullanma becerisi kazanır. 5
11 0
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 5 70
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 7 2 14
Yarıyıl Sonu Sınavı 14 2 28
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 154    
Dersin Akts Kredisi 5    
Ders Notu Algoritma Geliştirme ve Programlamaya Giriş, Doç. Dr. Fahri Vatansever, 13. Baskı, Seçkin Yayıncılık, 2017 Ankara Algoritma ve Programlamaya Giriş Ders Notları, Doç. Dr. İbrahim Küçükkoç, 2020 Balıkesir
Diğer Kaynaklar Algoritma Geliştirme ve Programlamaya Giriş, Doç. Dr. Fahri Vatansever, 13. Baskı, Seçkin Yayıncılık, 2017 Ankara Algoritma ve Programlamaya Giriş Ders Notları, Doç. Dr. İbrahim Küçükkoç, 2020 Balıkesir
Materyal
Dökümanlar Algoritma Geliştirme ve Programlamaya Giriş, Doç. Dr. Fahri Vatansever, 13. Baskı, Seçkin Yayıncılık, 2017 Ankara Algoritma ve Programlamaya Giriş Ders Notları, Doç. Dr. İbrahim Küçükkoç, 2020 Balıkesir
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)