Ders Adı Malzeme Fiziği
Ders Kodu FZK-320
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 3
Dönem 6.Yarıyıl
AKTS 5
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları ....................
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Atomik yapı, atomlar ve moleküller arası kuvvetler, bağlanma enerjisi, iyonik bağlar, kovalent bağlar, metalik bağlar; Katıların yapısı, uzay örgüsü, kristalografik düzlemler ve doğrultular, kristal yapılar, kristal yapıları belirleme yöntemleri, X-ışını kırınımı, amorf ve kısmen kristal yapılar; Faz dönüşümleri, katılarda kusurlar ve düzensizlikler, mekanik özellikler; Elastikiyet, plastikiyet ve akış; Isıl özellikler, elektriksel ve manyetik özellikler; dielektrikler
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri ....................
Dersin Amacı Malzemenin yapısı, özellikleri ve yapı belirleme yöntemlerini öğrenerek, sanayi de uygulamak
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Atomik yapı, atomlar ve moleküller arası kuvvetler, bağlanma enerjisi
2 İyonik bağlar, kovalent bağlar, metalik bağlar
3 Katıların yapısı, uzay örgüsü, kristalografik düzlemler ve doğrultular,.
4 Kristal yapılar, kristal yapıları belirleme yöntemleri
5 X-ışını kırınımı,
6 Amorf ve kısmen kristal yapılar;.
7 Faz dönüşümleri,
8 Katılarda kusurlar ve düzensizlikler,
9 Maddenin mekanik özellikleri: Elastikiyet, plastikiyet ve akış
10 Isıl özellikler,.
11 Maddenin Elektriksel özellikleri.
12 Maddenin manyetik özellikler;
13 Dielektrikler
14 Elektron ve atomik kuvvet mikroskopisi
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Fizik alanındaki konuların ve bu konulara ilişkin matematik, fen bilimlerine ait diğer alanların temellerini kavrar,kazanılan teorik ve uygulamalı bilgileri fizik alanındaki problemlerin çözümünde kullanabilme becerisine sahip olur. 5
2 Deney tasarlama, gerçekleştirme, verileri analiz etme ve yorumlama yeteneği kazanır. 4
3 Alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisine sahip olur, bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir. 5
4 Mesleki gelişmeleri izleyebilecek seviyede yabancı dil bilgisine sahip olur. 5
5 Karşılaşılan problemler üzerine çözüm üretir; yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ve bunu gerçekleştirme becerisi kazanır. 5
6 Bilgi ve görüşlerini yazılı ve sözlü olarak etkin bir biçimde aktarır. 5
7 Bireysel sorumluluk alabilme ve gerek alanındaki gerekse disiplinler arası gruplarda çalışabilme yeteneğine sahip olur. 4
8 Mesleki ve etik sorumluluk bilincini öğrenir. 4
9 Çağın ihtiyaç ve sorunları hakkında bilgi sahip olur; yerel ve küresel sorunların çözümüne alanı ile ilgili getirilen çözümlerin evrensel ve toplumsal etkilerini değerlendirebilme becerisini kazanır. 5
10 Fizik alanı ile ilgili modern ve teknolojik yöntem, teknik ve cihazları kullanma becerisi kazanır. 4
11 0
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 0
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 60
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 5 70
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 4 56
Ödevler 4 4 16
Sunum 1 1 1
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 15 15
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 15 15
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 173    
Dersin Akts Kredisi 5    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)