Ders Adı Elektromagnetik Teori II
Ders Kodu FZK-324
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 3
Dönem 6.Yarıyıl
AKTS 5
Dersi Veren(ler) lutfi oksuz
Dersin Yardımcıları -
Dersin Öğrenme Çıktıları ....................
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
elektromanyetik 1 -
Dersin İçeriği zamana baglı maxwel denklemleri
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri ....................
Dersin Amacı zamana baglı elektromanyetik teorinin anlaşılması
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 elektrodinamik
  Ön Hazırlık: ohm kanunu
2 faraday kanunu
  Ön Hazırlık: elektromagnetik kuvvet matematik diferensiyel kanunlar
3 maxwell denklemleri
  Ön Hazırlık: maxwel öncesi
4 elektrodinamik denklemleri potansiyel gösterimi
  Ön Hazırlık: amper kanunu
5 elektrodinamikte enerji ve momentum denklemleri
  Ön Hazırlık: maxwel denklemleri
6 vize haftası
  Ön Hazırlık: vize haftası
7 elektromanyetik dalgalar
  Ön Hazırlık: diferensiyel denklemler
8 iletken olmayan ortamlarda elektromanyetik dalgalar
  Ön Hazırlık: elektromanyetik dalgalar
9 iletken ortamlarda elektromanyetik dalgalar
  Ön Hazırlık: electromanyetik dalgalar
10 elektro manyetik radyasyon
  Ön Hazırlık: electromanyetik dalgalar
11 dipol radyasyonu
  Ön Hazırlık: electromanyetik radyasyon
12 proje haftası
  Ön Hazırlık: projeler
13 proje haftası
  Ön Hazırlık: proje haftası
14 final sınavı
  Ön Hazırlık: final haftası
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Fizik alanındaki konuların ve bu konulara ilişkin matematik, fen bilimlerine ait diğer alanların temellerini kavrar,kazanılan teorik ve uygulamalı bilgileri fizik alanındaki problemlerin çözümünde kullanabilme becerisine sahip olur. 5
2 Deney tasarlama, gerçekleştirme, verileri analiz etme ve yorumlama yeteneği kazanır. 5
3 Alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisine sahip olur, bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir. 4
4 Mesleki gelişmeleri izleyebilecek seviyede yabancı dil bilgisine sahip olur. 3
5 Karşılaşılan problemler üzerine çözüm üretir; yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ve bunu gerçekleştirme becerisi kazanır. 4
6 Bilgi ve görüşlerini yazılı ve sözlü olarak etkin bir biçimde aktarır. 4
7 Bireysel sorumluluk alabilme ve gerek alanındaki gerekse disiplinler arası gruplarda çalışabilme yeteneğine sahip olur. 4
8 Mesleki ve etik sorumluluk bilincini öğrenir. 4
9 Çağın ihtiyaç ve sorunları hakkında bilgi sahip olur; yerel ve küresel sorunların çözümüne alanı ile ilgili getirilen çözümlerin evrensel ve toplumsal etkilerini değerlendirebilme becerisini kazanır. 4
10 Fizik alanı ile ilgili modern ve teknolojik yöntem, teknik ve cihazları kullanma becerisi kazanır. 5
11 0
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 20
Kısa Sınav 0 0
Ödev 5 20
Devam 10 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 1 20
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 60
Yıliçinin Başarıya Oranı 60
Finalin Başarıya Oranı 40
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 5 70
Ödevler 5 2 10
Sunum 1 10 10
Proje 1 30 30
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 1 1
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 1 1
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 164    
Dersin Akts Kredisi 5    
Ders Notu haftalık sınıf ders notları
Diğer Kaynaklar haftalık sınıf ders notları
Materyal
Dökümanlar haftalık sınıf ders notları
Ödevler haftalık
Sınavlar vize ve final
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)