Ders Adı Proje I
Ders Kodu FZK-401
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 4
Dönem 7.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Fizik Bölümü Öğretim Üyeleri
Dersin Yardımcıları Fizik Bölümü Öğretim Üyeleri
Dersin Öğrenme Çıktıları ....................
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Ders ön koşulu YOKTUR. -
Dersin İçeriği Araştırma sorusu Araştırma yöntemleri ve uygulaması Veri oluşturma / Deney yapma Verilerin derlenmesi ve analizi Sonuçları yorumlama ve eniyileştirme Raporlama yöntemleri Etik
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri ....................
Dersin Amacı Fizik Bölümü Öğrencilerinin ilgi duydukları ve araştırmaya açık Fizik konuları hakkında; araştırma yapma, veri/bilgi elde etme, bunları analiz ederek yorumlama ve raporlama yeteneklerini kazandırmak.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Araştırma problemleri
  Ön Hazırlık: Ön hazırlık yok
2 Araştırma probleminin belirlenmesi
  Ön Hazırlık: kütüphane ve web sitelerini kullanarak araştırma
3 Araştırma yöntemleri ve uygulaması I
  Ön Hazırlık: kütüphane, web siteleri ve üniversite araştırma laboratuvar/atölyelerini kullanma
4 Araştırma yöntemleri ve uygulaması II
  Ön Hazırlık: kütüphane, web siteleri ve üniversite araştırma laboratuvar/atölyelerini kullanma
5 Veri oluşturma / Deney yapma I
  Ön Hazırlık: kütüphane, web siteleri ve üniversite araştırma laboratuvar/atölyelerini kullanma
6 Veri oluşturma / Deney yapma II
  Ön Hazırlık: kütüphane, web siteleri ve üniversite araştırma laboratuvar/atölyelerini kullanma
7 Veri oluşturma / Deney yapma III
  Ön Hazırlık: kütüphane, web siteleri ve üniversite araştırma laboratuvar/atölyelerini kullanma
8 Verilerin derlenmesi ve analizi
  Ön Hazırlık: kütüphane, web siteleri ve üniversite araştırma bilgisayar/laboratuvar/atölyelerini kullanma
9 Etik (genel bilgi)
  Ön Hazırlık: kütüphane ve web sitelerini kullanarak Etik konusunun araştırılması
10 Sonuçları yorumlama ve eniyileştirme I
  Ön Hazırlık: kütüphane, web siteleri ve üniversite araştırma bilgisayar/laboratuvar/atölyelerini kullanma
11 Sonuçları yorumlama ve eniyileştirme II
  Ön Hazırlık: kütüphane, web siteleri ve üniversite araştırma bilgisayar/laboratuvar/atölyelerini kullanma
12 Raporlama yöntemleri
  Ön Hazırlık: kütüphane ve web sitelerini kullanarak Raporlama konusunun araştırılması
13 Raporların teslimi
  Ön Hazırlık: Raporların teslim için hazırlanması
14 Rapor sunumu ve değerlendirmesi
  Ön Hazırlık: Raporların sunum için hazırlanması
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Fizik alanındaki konuların ve bu konulara ilişkin matematik, fen bilimlerine ait diğer alanların temellerini kavrar,kazanılan teorik ve uygulamalı bilgileri fizik alanındaki problemlerin çözümünde kullanabilme becerisine sahip olur. 5
2 Deney tasarlama, gerçekleştirme, verileri analiz etme ve yorumlama yeteneği kazanır. 5
3 Alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisine sahip olur, bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir. 5
4 Mesleki gelişmeleri izleyebilecek seviyede yabancı dil bilgisine sahip olur. 4
5 Karşılaşılan problemler üzerine çözüm üretir; yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ve bunu gerçekleştirme becerisi kazanır. 4
6 Bilgi ve görüşlerini yazılı ve sözlü olarak etkin bir biçimde aktarır. 5
7 Bireysel sorumluluk alabilme ve gerek alanındaki gerekse disiplinler arası gruplarda çalışabilme yeteneğine sahip olur. 4
8 Mesleki ve etik sorumluluk bilincini öğrenir. 5
9 Çağın ihtiyaç ve sorunları hakkında bilgi sahip olur; yerel ve küresel sorunların çözümüne alanı ile ilgili getirilen çözümlerin evrensel ve toplumsal etkilerini değerlendirebilme becerisini kazanır. 4
10 Fizik alanı ile ilgili modern ve teknolojik yöntem, teknik ve cihazları kullanma becerisi kazanır. 4
11 0
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 0 0
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 1 100
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 100
Finalin Başarıya Oranı 0
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 0 0 0
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 13 5 65
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı 0 0 0
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 93    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu Kütüphane ve web içerikleri kullanılacaktır.
Diğer Kaynaklar Kütüphane ve web içerikleri kullanılacaktır.
Materyal
Dökümanlar Kütüphane ve web içerikleri kullanılacaktır.
Ödevler Proje ve proje uyuglaması olacaktır.
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)