Ders Adı Kuantum Mekaniği I
Ders Kodu FZK-403
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 4
Dönem 7.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Prof. Dr. Fatih UCUN
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları ....................
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Tek ve üç boyutlu potansiyel problemler, Kuantum mekaniğinin genel formalizmi
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri ....................
Dersin Amacı Tek ve üç boyutlu potansiyel problemleri çözmeyi ve kuantum Mekaniğinin genel formalizmini öğrenmek.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Tek-Boyutlı Potansiyeller;Potansiyel Basamağı
2 Potansiyel Engel; Tunelleme olayı
3 Kare kuyu potansiyeli,Sonsuz kuyu
4 Harmonik Salınıcı
5 Bölüm sonu problemler
6 Kapalılık bağıntısı, Schwartz eşitsizliği
7 Çizgisel işlemcilerin matris temsilleri
8 Hermitiyen işlemciler, Gramm-Schmidt ortogonalizasyonu
9 Üstüste binme ilkesi
10 Bölüm sonu problemler
11 Legendre polinomları, Küresl Harmonikler
12 Radyal Schrödinger Dalga Denklemi
13 Bölüm sonu problemler
14 Değerlendirme
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Fizik alanındaki konuların ve bu konulara ilişkin matematik, fen bilimlerine ait diğer alanların temellerini kavrar,kazanılan teorik ve uygulamalı bilgileri fizik alanındaki problemlerin çözümünde kullanabilme becerisine sahip olur. 0
2 Deney tasarlama, gerçekleştirme, verileri analiz etme ve yorumlama yeteneği kazanır. 0
3 Alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisine sahip olur, bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir. 0
4 Mesleki gelişmeleri izleyebilecek seviyede yabancı dil bilgisine sahip olur. 0
5 Karşılaşılan problemler üzerine çözüm üretir; yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ve bunu gerçekleştirme becerisi kazanır. 0
6 Bilgi ve görüşlerini yazılı ve sözlü olarak etkin bir biçimde aktarır. 0
7 Bireysel sorumluluk alabilme ve gerek alanındaki gerekse disiplinler arası gruplarda çalışabilme yeteneğine sahip olur. 0
8 Mesleki ve etik sorumluluk bilincini öğrenir. 0
9 Çağın ihtiyaç ve sorunları hakkında bilgi sahip olur; yerel ve küresel sorunların çözümüne alanı ile ilgili getirilen çözümlerin evrensel ve toplumsal etkilerini değerlendirebilme becerisini kazanır. 0
10 Fizik alanı ile ilgili modern ve teknolojik yöntem, teknik ve cihazları kullanma becerisi kazanır. 0
11 0
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 40
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 20 280
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 7 15 105
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 60 60
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 60 60
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 505    
Dersin Akts Kredisi 16    
Ders Notu 1-Bekir Karaoğlu, “Introduction to Quantum Mechanics”, Güven Kitap Evi,1998,İstanbul, Turkey. 2-David J. Griffits, “Introduction to Quantum Mechanics”, Prentice Hall, New Jersey, 1995, United States of America .
Diğer Kaynaklar 1-Bekir Karaoğlu, “Introduction to Quantum Mechanics”, Güven Kitap Evi,1998,İstanbul, Turkey. 2-David J. Griffits, “Introduction to Quantum Mechanics”, Prentice Hall, New Jersey, 1995, United States of America .
Materyal
Dökümanlar 1-Bekir Karaoğlu, “Introduction to Quantum Mechanics”, Güven Kitap Evi,1998,İstanbul, Turkey. 2-David J. Griffits, “Introduction to Quantum Mechanics”, Prentice Hall, New Jersey, 1995, United States of America .
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)