Ders Adı Katıhal Fiziği I
Ders Kodu FZK-405
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 4
Dönem 7.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları ....................
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Kristal Yapı, Kristal Örgü ve Örgü Öteleme Vektörleri, Birim Hücre, İki ve Üç Boyutlu Örgü Tipleri, Simetri Elemanları, Nokta grupları, Uzay grupları ve Bravais olmayan örgüler, Kristal doğrultu ve düzlemleri, Miller indisleri, Basit kristal yapıları, İlkel hücre örnekleri, İdeal olmayan kristal yapıları, Atomik doluluk oranı, Kristallerde kırınım, X-Işınları, Nötronlar, Elektronlar, Bragg Yasası, Deneysel kırınım yöntemleri, Ters Örgü, Brillouin Bölgeleri, Atomik yapı çarpanı, Atomlararası bağlanma, İyonik bağ, Kovalent Bağ, Metalik Bağ, Hidrojen bağı, Kristal Kusurları ve İstatistiksel Dağılımlar
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri ....................
Dersin Amacı Kristal yapıdaki katılar başta olmak üzere katı maddelerin yapısal, termal, elektriksel ve manyetik özelliklerini incelemek. Maddelerin fiziksel prensiplerini kavramak ve analizlerini yapabilmek.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Kristal Yapı, Kristal Örgü ve Örgü Öteleme Vektörleri, Birim Hücre
  Ön Hazırlık: Üç boyutlu uzayda vektörlerin ifade edilmesi
2 İki ve Üç Boyutlu Örgü Tipleri, Simetri Elemanları, Nokta grupları
  Ön Hazırlık: Bir önceki dersin tekrar edilmesi
3 Uzay grupları ve Bravais olmayan örgüler
4 Kristal doğrultu ve düzlemleri
5 Miller indisleri, Basit kristal yapıları, İlkel hücre örnekleri, İdeal olmayan kristal yapıları
6 Atomik doluluk oranı
7 Kristallerde kırınım, X-Işınları, Nötronlar, Elektronlar, Bragg Yasası
8 Deneysel kırınım yöntemleri
9 Ters Örgü, Brillouin Bölgeleri
10 Atomik yapı çarpanı
11 Atomlararası bağlanma, İyonik bağ
12 Kovalent Bağ, Metalik Bağ, Hidrojen bağı
13 Kristal Kusurları ve İstatistiksel Dağılımlar
14 Genel Tekrar
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Fizik alanındaki konuların ve bu konulara ilişkin matematik, fen bilimlerine ait diğer alanların temellerini kavrar,kazanılan teorik ve uygulamalı bilgileri fizik alanındaki problemlerin çözümünde kullanabilme becerisine sahip olur. 0
2 Deney tasarlama, gerçekleştirme, verileri analiz etme ve yorumlama yeteneği kazanır. 0
3 Alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisine sahip olur, bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir. 0
4 Mesleki gelişmeleri izleyebilecek seviyede yabancı dil bilgisine sahip olur. 0
5 Karşılaşılan problemler üzerine çözüm üretir; yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ve bunu gerçekleştirme becerisi kazanır. 0
6 Bilgi ve görüşlerini yazılı ve sözlü olarak etkin bir biçimde aktarır. 0
7 Bireysel sorumluluk alabilme ve gerek alanındaki gerekse disiplinler arası gruplarda çalışabilme yeteneğine sahip olur. 0
8 Mesleki ve etik sorumluluk bilincini öğrenir. 0
9 Çağın ihtiyaç ve sorunları hakkında bilgi sahip olur; yerel ve küresel sorunların çözümüne alanı ile ilgili getirilen çözümlerin evrensel ve toplumsal etkilerini değerlendirebilme becerisini kazanır. 0
10 Fizik alanı ile ilgili modern ve teknolojik yöntem, teknik ve cihazları kullanma becerisi kazanır. 0
11 0
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 0
Kısa Sınav 0 0
Ödev 14 0
Devam 0 0
Uygulama 7 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 10 1 10
Ödevler 10 1 10
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 15 15
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 20 20
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 97    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)