Ders Adı Nükleer Fizik I
Ders Kodu FZK-407
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 4
Dönem 7.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Fizik bölümü öğretim üyeleri
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları ....................
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Kuantum Fiziği -
Dersin İçeriği Nükleer fiziğe giriş, çekirdeğin temel fiziksel özellikleri, çekirdek modelleri, radyoaktivite.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri ....................
Dersin Amacı Atom çekirdeğinin ve çekirdeği oluşturan bileşenlerin doğasının kavratılması.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Nükleer Fiziğe giriş, tarihsel gelişim, temel etkileşmeler ve parçacıklar
  Ön Hazırlık: Nükleer Fizik Ders Notları (basılmamış), Prof.Dr. İskender AKKURT Nükleer Fizik 1. cilt K.S.Krane (çeviri editörü Başar Şarer)
2 Çekirdeğin keşfi, Rutherford deneyi
  Ön Hazırlık: Nükleer Fizik Ders Notları (basılmamış), Prof.Dr. İskender AKKURT Nükleer Fizik 1. cilt K.S.Krane (çeviri editörü Başar Şarer)
3 Çekirdeğin temel özellikleri
  Ön Hazırlık: Nükleer Fizik Ders Notları (basılmamış), Prof.Dr. İskender AKKURT Nükleer Fizik 1. cilt K.S.Krane (çeviri editörü Başar Şarer)
4 Çekirdeğin temel özellikleri
  Ön Hazırlık: Nükleer Fizik Ders Notları (basılmamış), Prof.Dr. İskender AKKURT Nükleer Fizik 1. cilt K.S.Krane (çeviri editörü Başar Şarer)
5 Çekirdeğin temel özellikleri
  Ön Hazırlık: Nükleer Fizik Ders Notları (basılmamış), Prof.Dr. İskender AKKURT Nükleer Fizik 1. cilt K.S.Krane (çeviri editörü Başar Şarer)
6 Çekirdek modelleri
  Ön Hazırlık: Nükleer Fizik Ders Notları (basılmamış), Prof.Dr. İskender AKKURT Nükleer Fizik 1. cilt K.S.Krane (çeviri editörü Başar Şarer)
7 Çekirdek modelleri
  Ön Hazırlık: Nükleer Fizik Ders Notları (basılmamış), Prof.Dr. İskender AKKURT Nükleer Fizik 1. cilt K.S.Krane (çeviri editörü Başar Şarer)
8 Çekirdek modelleri
  Ön Hazırlık: Nükleer Fizik Ders Notları (basılmamış), Prof.Dr. İskender AKKURT Nükleer Fizik 1. cilt K.S.Krane (çeviri editörü Başar Şarer)
9 Radyoaktivite, alfa bozunması
  Ön Hazırlık: Nükleer Fizik Ders Notları (basılmamış), Prof.Dr. İskender AKKURT Nükleer Fizik 1. cilt K.S.Krane (çeviri editörü Başar Şarer)
10 Radyoaktivite, beta bozunması
  Ön Hazırlık: Nükleer Fizik Ders Notları (basılmamış), Prof.Dr. İskender AKKURT Nükleer Fizik 1. cilt K.S.Krane (çeviri editörü Başar Şarer)
11 Radyoaktivite, gama bozunması
  Ön Hazırlık: Nükleer Fizik Ders Notları (basılmamış), Prof.Dr. İskender AKKURT Nükleer Fizik 1. cilt K.S.Krane (çeviri editörü Başar Şarer)
12 Radyoaktif bozunma yasası
  Ön Hazırlık: Nükleer Fizik Ders Notları (basılmamış), Prof.Dr. İskender AKKURT Nükleer Fizik 1. cilt K.S.Krane (çeviri editörü Başar Şarer)
13 Doğal radyoaktivite, radyoaktivitenin kullanım alanları
  Ön Hazırlık: Nükleer Fizik Ders Notları (basılmamış), Prof.Dr. İskender AKKURT Nükleer Fizik 1. cilt K.S.Krane (çeviri editörü Başar Şarer)
14 Radyasyon birimleri, radyasyonun biyolojik etkileri
  Ön Hazırlık: Nükleer Fizik Ders Notları (basılmamış), Prof.Dr. İskender AKKURT Nükleer Fizik 1. cilt K.S.Krane (çeviri editörü Başar Şarer)
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Fizik alanındaki konuların ve bu konulara ilişkin matematik, fen bilimlerine ait diğer alanların temellerini kavrar,kazanılan teorik ve uygulamalı bilgileri fizik alanındaki problemlerin çözümünde kullanabilme becerisine sahip olur. 5
2 Deney tasarlama, gerçekleştirme, verileri analiz etme ve yorumlama yeteneği kazanır. 4
3 Alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisine sahip olur, bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir. 5
4 Mesleki gelişmeleri izleyebilecek seviyede yabancı dil bilgisine sahip olur. 3
5 Karşılaşılan problemler üzerine çözüm üretir; yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ve bunu gerçekleştirme becerisi kazanır. 4
6 Bilgi ve görüşlerini yazılı ve sözlü olarak etkin bir biçimde aktarır. 3
7 Bireysel sorumluluk alabilme ve gerek alanındaki gerekse disiplinler arası gruplarda çalışabilme yeteneğine sahip olur. 4
8 Mesleki ve etik sorumluluk bilincini öğrenir. 3
9 Çağın ihtiyaç ve sorunları hakkında bilgi sahip olur; yerel ve küresel sorunların çözümüne alanı ile ilgili getirilen çözümlerin evrensel ve toplumsal etkilerini değerlendirebilme becerisini kazanır. 4
10 Fizik alanı ile ilgili modern ve teknolojik yöntem, teknik ve cihazları kullanma becerisi kazanır. 4
11 0
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 7 2 14
Yarıyıl Sonu Sınavı 14 2 28
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 112    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu Nükleer Fizik Ders Notları (basılmamış), Prof.Dr. İskender AKKURT
Diğer Kaynaklar Nükleer Fizik Ders Notları (basılmamış), Prof.Dr. İskender AKKURT
Materyal
Dökümanlar Nükleer Fizik Ders Notları (basılmamış), Prof.Dr. İskender AKKURT
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)