Ders Adı Güneş Enerjisi
Ders Kodu FZK-414
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 4
Dönem 8.Yarıyıl
AKTS 5
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları ....................
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Temel Tanımlar, Güneş Enerjisi Uygulamaları, Solar Enerjinin Direk Enerji Üretiminde Kullanılışı/ Dönüşümle Depolanması, Temel Bilgiler ve Denklemler, Değişik Tip Güneş Kolektörleri ve Kullanım Alanları, Kolektör Elemanları, Isı Transferi/Kolektör Isıl Hesapları, Güneşle Su Isıtma Sistemleri, Doğal Dolaşımlı ve Pompalı Açık ve Kapalı Sistemler, Güneş Enerjisi ile Soğutma Sistemleri, Mekanik ve Mekanik Olmayan Sistemler, Güneş Enerjisinden Faydalanılan Diğer Sistemler, Örnek Proje..
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri ....................
Dersin Amacı Güneş enerjisi ve uygulama alanlarının kavranması
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Temel Tanımlar
2 Güneş Enerjisi Uygulamaları
3 Solar Enerjinin Direk Enerji Üretiminde Kullanılışı/ Dönüşümle Depolanması
4 Temel Bilgiler ve Denklemler
5 Değişik Tip Güneş Kolektörleri ve Kullanım Alanları
6 Kolektör Elemanları
7 Isı Transferi/Kolektör Isıl Hesapları
8 Güneşle Su Isıtma Sistemleri
9 Doğal Dolaşımlı ve Pompalı Açık ve Kapalı Sistemler
10 Güneş Enerjisi ile Soğutma Sistemleri
11 Güneş Enerjisi ile Soğutma Sistemleri
12 Mekanik ve Mekanik Olmayan Sistemler
13 Güneş Enerjisinden Faydalanılan Diğer Sistemler
14
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Fizik alanındaki konuların ve bu konulara ilişkin matematik, fen bilimlerine ait diğer alanların temellerini kavrar,kazanılan teorik ve uygulamalı bilgileri fizik alanındaki problemlerin çözümünde kullanabilme becerisine sahip olur. 5
2 Deney tasarlama, gerçekleştirme, verileri analiz etme ve yorumlama yeteneği kazanır. 5
3 Alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisine sahip olur, bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir. 5
4 Mesleki gelişmeleri izleyebilecek seviyede yabancı dil bilgisine sahip olur. 5
5 Karşılaşılan problemler üzerine çözüm üretir; yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ve bunu gerçekleştirme becerisi kazanır. 4
6 Bilgi ve görüşlerini yazılı ve sözlü olarak etkin bir biçimde aktarır. 5
7 Bireysel sorumluluk alabilme ve gerek alanındaki gerekse disiplinler arası gruplarda çalışabilme yeteneğine sahip olur. 4
8 Mesleki ve etik sorumluluk bilincini öğrenir. 4
9 Çağın ihtiyaç ve sorunları hakkında bilgi sahip olur; yerel ve küresel sorunların çözümüne alanı ile ilgili getirilen çözümlerin evrensel ve toplumsal etkilerini değerlendirebilme becerisini kazanır. 5
10 Fizik alanı ile ilgili modern ve teknolojik yöntem, teknik ve cihazları kullanma becerisi kazanır. 4
11 0
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 1 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 0
Finalin Başarıya Oranı 0
TOPLAM 0
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 5 70
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 4 56
Ödevler 4 4 16
Sunum 1 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 15 15
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 15 15
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 172    
Dersin Akts Kredisi 5    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)