Ders Adı Yarıiletken Fiziği
Ders Kodu FZK-416
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 4
Dönem 8.Yarıyıl
AKTS 5
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları ....................
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Katıların kristal kafes yapıları; Kuantum mekaniğine giriş; schrödinger dalga denkleminin fiziksel anlamı ve uygulamaları; dalga teorisinin atomlara uyarlanması; enerji bandı kavramı; katılarda elektriksel iletim; delik kavramı; durum yoğunluk fonksiyonları; Fermi-dirac olasılık dağılım fonksiyonu; termodinamik dengede yarıiletken; yarıiletkenlerde yük taşıyıcıları; katkısız yarıiletken; katkılı yarıiletken; yük iletim olgusu; sürüklenme ve difüzyon mekanizmaları; termodinamik dengeden sapmalar ve ekstra yük taşıyıcıları; pn ekleminin temel yapısı; sıfır gerilim, iletim ve tıkama yönünde kutuplamada pn eklemi
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri ....................
Dersin Amacı Yarıiletken devre elemanlarının karakteristiklerinin, işleyişinin ve sınırlamalarının anlaşılmasında bir temel sağlamak amacıyla kuantum mekaniğinin, katıların kuantum teorisinin, yarı iletken malzeme ve devre elemanı fiziğinin bir bütün olarak incelenmesi.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Katıların kristal kafes yapıları ve miller indisleri
2 Kuantum mekaniğine giriş, Schrödinger dalga denklemi, dalga fonksiyonunun fiziksel anlamı ve uygulamaları
3 Dalga teorisinin atomlara uyarlanması, tek-atom modeli
4 Katıların kuantum teorisine giriş, eneji bandı kavramı, yarıiletkenlerde izinli ve yasak enerji bantları
5 Katılarda elektriksel iletim, elektronların efektif kütlesi, delik kavramı
6 Durum yoğunluk fonksiyonları, Fermi-dirac olasılık dağılım fonksiyonu, taşıyıcı yoğunluklarının hesaplanması
7 Termodinamik dengede yarıiletken, denge elektron ve delik yoğunlukları, saf yarıiletken taşıyıcı yoğunluğu, saf yarıiletken Fermi seviyesi
8 İstatistiksel mekanik
9 n-tipi ve p-tipi yarıiletkenlerde katkı yoğunluklarının sıcaklıkla değişimi, nötrlük koşulu
10 Yük taşıyıcısı iletimi olgusu, sürüklenme ve difuzyon mekanizmaları, Einstein bağıntısı, Hall olayı
11 Yarıiletkenlerde termodinamik dengeden sapmalar, üreme, yeniden birleşme, süreklilik denklemleri
12 pn eklemi, temel yapısı ve iç potansiyel bariyeri, sıfır gerilim altında pn eklemi
13 iletimde pn eklemi, tıkamada pn eklemi
14 iletimde pn eklemi, tıkamada pn eklemi
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Fizik alanındaki konuların ve bu konulara ilişkin matematik, fen bilimlerine ait diğer alanların temellerini kavrar,kazanılan teorik ve uygulamalı bilgileri fizik alanındaki problemlerin çözümünde kullanabilme becerisine sahip olur. 4
2 Deney tasarlama, gerçekleştirme, verileri analiz etme ve yorumlama yeteneği kazanır. 5
3 Alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisine sahip olur, bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir. 4
4 Mesleki gelişmeleri izleyebilecek seviyede yabancı dil bilgisine sahip olur. 5
5 Karşılaşılan problemler üzerine çözüm üretir; yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ve bunu gerçekleştirme becerisi kazanır. 4
6 Bilgi ve görüşlerini yazılı ve sözlü olarak etkin bir biçimde aktarır. 5
7 Bireysel sorumluluk alabilme ve gerek alanındaki gerekse disiplinler arası gruplarda çalışabilme yeteneğine sahip olur. 5
8 Mesleki ve etik sorumluluk bilincini öğrenir. 4
9 Çağın ihtiyaç ve sorunları hakkında bilgi sahip olur; yerel ve küresel sorunların çözümüne alanı ile ilgili getirilen çözümlerin evrensel ve toplumsal etkilerini değerlendirebilme becerisini kazanır. 5
10 Fizik alanı ile ilgili modern ve teknolojik yöntem, teknik ve cihazları kullanma becerisi kazanır. 4
11 5
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 0
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 60
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 5 70
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 4 56
Ödevler 4 4 16
Sunum 1 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 15 15
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 15 15
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 172    
Dersin Akts Kredisi 5    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)