Ders Adı X-Işınları Kırınım Teknikleri
Ders Kodu FZK-419
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 4
Dönem 7.Yarıyıl
AKTS 5
Dersi Veren(ler) 1-Ali KÖKCE 2-Murat KALELİ
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1) Sürekli ve karakteristik X-Işınıının oluşum mekanizması, 2) Kristallerde simetrisi ve örgü geometrisi, 3) X-Işınının madde ile etkileşimi, 4) X-ışınının kırınımı, 5) Deneysel x-ışını kırınım yöntemleri ve x- ışını ile kristal yapısı tayini hakkında bilgi sahibi olmak.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Ön koşulu olmamakla brilikte "Katıhal Fiziği" dersinin alınmış olması tavsiye edilir. -
Dersin İçeriği X-Işının özellikleri, X-Işının Soğurulması ve Filtreler, X-Işınlarının Elde Edilmesi, Kristallerin geometrisi, Kristal Yapısı, Difraksiyon Demetlerinin Doğrultuları, İdeal olmayan Koşullarda Difraksiyon, Difraksiyonlu Demetlerin Şiddetleri, Toz Difraksiyonu, Toz Difraksiyonunun Debye-Scherrer Yöntemi, GIXRD Difraksiyonu, GIXRD Difraksiyonunun Debye-Scherrer Yöntemi.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri X-Işınının mahiyeti ve üretilmesi, kristal yapı, x-ışınının madde ile etkileşimi,madde tarafından kırınımı ve bazı kristal yapıların kırınım desenlerinin yorumlanmasını öğrenmek.
Dersin Amacı Bazı kristal yapılarının belirlenmesinde temel X-ışını difraksiyon tekniklerini öğrenmek.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 X-Işının özellikleri. elektromagnetik radyasyon, sürekli ve karakteristik ışınım
  Ön Hazırlık: Ders kitabı
2 X-Işınlarının soğurulması ve süzgeçler
  Ön Hazırlık: Ders kitabı
3 X-ışınlarının elde edilmesi ve algılanması
  Ön Hazırlık: Ders kitabı
4 Kristal sistemleri, kristallerin simetrisi
  Ön Hazırlık: Ders kitabı
5 Örgü doğrultuları ve düzlemler, kristal yapı, steoragrafik izdüşüm
  Ön Hazırlık: Ders kitabı
6 Difraksiyon demetlerinin doğrultuları, Bragg Yasası
  Ön Hazırlık: Ders kitabı
7 Difraksiyon ve ters uzay
  Ön Hazırlık: Ders kitabı
8 Difraksiyon yöntemleri
  Ön Hazırlık: Ders kitabı
9 Difraksiyon demetlerinin şiddetleri, bir atom ve birim hücre tarafından saçılma
  Ön Hazırlık: Ders kitabı
10 Toz difraksiyon yöntemi
  Ön Hazırlık: Ders kitabı
11 Toz difraksiyon yönteminin uygulanması
  Ön Hazırlık: Ders kitabı
12 Yalayarak gelen X ışını difraksiyonu
  Ön Hazırlık: Ders kitabı
13 Yalayarak gelen X ışını difraksiyonun uygulanması
  Ön Hazırlık: Ders kitabı
14 Debye-Scherrer Yöntemi uygulamaları
  Ön Hazırlık: Ders kitabı
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Fizik alanındaki konuların ve bu konulara ilişkin matematik, fen bilimlerine ait diğer alanların temellerini kavrar,kazanılan teorik ve uygulamalı bilgileri fizik alanındaki problemlerin çözümünde kullanabilme becerisine sahip olur. 4
2 Deney tasarlama, gerçekleştirme, verileri analiz etme ve yorumlama yeteneği kazanır. 5
3 Alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisine sahip olur, bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir. 4
4 Mesleki gelişmeleri izleyebilecek seviyede yabancı dil bilgisine sahip olur. 2
5 Karşılaşılan problemler üzerine çözüm üretir; yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ve bunu gerçekleştirme becerisi kazanır. 4
6 Bilgi ve görüşlerini yazılı ve sözlü olarak etkin bir biçimde aktarır. 4
7 Bireysel sorumluluk alabilme ve gerek alanındaki gerekse disiplinler arası gruplarda çalışabilme yeteneğine sahip olur. 4
8 Mesleki ve etik sorumluluk bilincini öğrenir. 4
9 Çağın ihtiyaç ve sorunları hakkında bilgi sahip olur; yerel ve küresel sorunların çözümüne alanı ile ilgili getirilen çözümlerin evrensel ve toplumsal etkilerini değerlendirebilme becerisini kazanır. 5
10 Fizik alanı ile ilgili modern ve teknolojik yöntem, teknik ve cihazları kullanma becerisi kazanır. 5
11 0
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 13 3 39
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 14 14
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 14 14
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 151    
Dersin Akts Kredisi 5    
Ders Notu Cullity B.D., X-Işınlarının Difraksiyonu,Çeviren:A. Sümer, İstanbul Teknik Üniversitesi Yayınları, 1996
Diğer Kaynaklar Cullity B.D., X-Işınlarının Difraksiyonu,Çeviren:A. Sümer, İstanbul Teknik Üniversitesi Yayınları, 1996
Materyal
Dökümanlar Cullity B.D., X-Işınlarının Difraksiyonu,Çeviren:A. Sümer, İstanbul Teknik Üniversitesi Yayınları, 1996
Ödevler Cullity B.D., X-Işınlarının Difraksiyonu,Çeviren:A. Sümer, İstanbul Teknik Üniversitesi Yayınları, 1996
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)