Ders Adı Genel Kimya l
Ders Kodu KIM-603
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 1
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler) Doç.Dr. Emine Sayılgan
Dersin Yardımcıları Bölüm araştırma görevlileri
Dersin Öğrenme Çıktıları Bu dersin sonunda öğrenciler; madde , maddenin fiziksel ve kimyasal özellikleri kimyasal bileşikler, reaksiyonlar, gazlar, çözeltiler, kimyasal denge gibi kimyanın temel konularını öğrenirler.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Madde ve özellikleri, kimyanın temel kanunları, Atomun Yapısı , Atom, madde ve özellikleri, Kimyasal Bileşikler, formülleri ve adlandırılmaları, Mol kavramı ve kimyasal hesaplamalar,Gaz Kanunları, Sıvılar, Katılar, Çözeltiler: Çözelti çeşitleri, Çözelti derişimleri, suyun iyonlaşması, kimyasal tepkimeler, kimyasal denge, çözünürlük çarpımı
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Öğrencilere madde ve özellikleri, atom, gazlar, kimyasal denge, stokiyometri, çözeltiler gibi konular hakkında bilgi kazandırmak
Dersin Amacı Öğrencilere kimya hakkında temel seviyede bilgi verme ve bu bilgiyi kendi alanlarında kullanabilecekleri formata çevirebilme becerisi kazandırma
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Madde, fiziksel kimyasal özellikler, element, karışımlar, Birim sistemleri, Birim çevirmeler
2 Atom ve atom kuramı, Kimyanın temel kanunları, Lavosier, Proust, Dalton yasaları
3 Avagadro Yasası, Mol kavramı
4 Gazlar, Charles Yasası, Boyle Yasası, Dalton Yasası, Graham Difüzyon yasası
5 Kimyasal Bileşikler, Bileşik Formülünün Bulunması
6 Kimyasal Tepkimelerin Gösterimi
7 Çözeltiler, mol kesri, molalite, normalite, ağırlıkça çözeltiler, hacimce çözeltiler
8 Katı ve sıvı maddelerden molar çözelti hazırlama, uygulamalar
9 Kimyasal denge
10 Çözünürlük çarpımı
11 Sulu çözeltilerde denge
12 Asitler, bazlar, asit baz titrasyonu
13 ph ve tampon çözeltiler
14 Kimyasal kinetik, elektrokimya
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 0
Kısa Sınav 2 0
Ödev 2 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 6 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 14 2 28
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 14 2 28
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 1 1
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 1 1
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 142    
Dersin Akts Kredisi 4    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer 1- R. H. Petrucci, W.S. Harwood., “Genel Kimya”, Palme yayıncılık 2- C.E. Mortimer, “Modern Üniversite Kimyası”, Çağlayan Kitabevi 3- B.G. Segal, “Chemistry Experiment and Theory”, Wiley, Second Edition
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)