Ders Adı Genel Kimya ll
Ders Kodu KIM-614
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 1
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler) Doç.Dr.Fatime Mine BALCI
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1) Kimyasal kinetiğin öğrenilmesi; 2) Kimyasal denge kavramının öğrenilmesi; 3) Termodinamiğin yasalarının öğrenilmesi 4) Asit baz kavramlarının ve pH kavramının öğrenilmesi 5) Radyoaktivitenin öğrenilmesi
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Sulu çözelti dengeleri, Kuvvetli asit ve kuvvetli bazlar, zayıf asit ve zayıf bazlar, poliprotik türler, Suda Çözünen Tuzlar Tampon çözeltiler, Titrasyon eğrileri, Gaz fazı denge tepkimeleri, Kimyasal kinetik, Sıfırıncı, birinci, ikinci dereceden tepkimeler, Sıcaklığın tepkime hızına etkisi, Reaksiyon entalpisi, Suda az çözünen tuzlarla ilgili denge, Bileşiklerin radyoaktivite özellikleri, Radyoaktivite tepkimelerin kinetiği
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Öğrenciye temel kimya konularını kavratmak
Dersin Amacı Genel kimya II, kimyasal denge, kimyasal kinetik kavramları, termokimya ve bileşiklerin asit baz özellikleri üzerinde durur. Bileşiklerin radyoaktif özellikleri değerlendirilir.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Kimyasal kinetik
2 Sıfırıncı, birinci, ikinci dereceden tepkimeler
3 Sıcaklığın tepkime hızına etkisi
4 Kimyasal Denge, Le Chatelier ilkesi
5 Denge sabitlerini içeren bağıntılar, Denge hesaplamalarıyla ilgili örnekler
6 Termokimya
7 Isı, iş tanımları
8 Termodinamiğin yasaları
9 Reaksiyon Entalpisi
10 Asitler ve bazlar
11 Kuvvetli asit ve kuvvetli bazlar, zayıf asit ve zayıf bazlar, poliprotik asitler
12 Asit –baz dengelerinde ortak iyon etkisi
13 Tampon çözeltiler
14 Bileşiklerin radyoaktivite özellikleri
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Fizik alanındaki konuların ve bu konulara ilişkin matematik, fen bilimlerine ait diğer alanların temellerini kavrar,kazanılan teorik ve uygulamalı bilgileri fizik alanındaki problemlerin çözümünde kullanabilme becerisine sahip olur. 0
2 Deney tasarlama, gerçekleştirme, verileri analiz etme ve yorumlama yeteneği kazanır. 0
3 Alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisine sahip olur, bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir. 0
4 Mesleki gelişmeleri izleyebilecek seviyede yabancı dil bilgisine sahip olur. 0
5 Karşılaşılan problemler üzerine çözüm üretir; yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ve bunu gerçekleştirme becerisi kazanır. 0
6 Bilgi ve görüşlerini yazılı ve sözlü olarak etkin bir biçimde aktarır. 0
7 Bireysel sorumluluk alabilme ve gerek alanındaki gerekse disiplinler arası gruplarda çalışabilme yeteneğine sahip olur. 0
8 Mesleki ve etik sorumluluk bilincini öğrenir. 0
9 Çağın ihtiyaç ve sorunları hakkında bilgi sahip olur; yerel ve küresel sorunların çözümüne alanı ile ilgili getirilen çözümlerin evrensel ve toplumsal etkilerini değerlendirebilme becerisini kazanır. 0
10 Fizik alanı ile ilgili modern ve teknolojik yöntem, teknik ve cihazları kullanma becerisi kazanır. 0
11 0
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 1 10 10
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 15 15
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 20 20
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 129    
Dersin Akts Kredisi 4    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer 1- R. H. Petrucci, W.S. Harwood., “Genel Kimya”, Palme yayıncılık 2- C.E. Mortimer, “Modern Üniversite Kimyası”, Çağlayan Kitabevi 3- B.G. Segal, “Chemistry Experiment and Theory”, Wiley, Second Edition
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)