Ders Adı Organik Kimya
Ders Kodu KIM-615
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 1
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler) Dr. Öğr. Üyesi Raşit ÇALIŞKAN
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1) Karbon atomunu tanımak, oluşturabileceği molekülleri ve bu moleküllerin fiziksel ve kimyasal davranışlarını öngörebilmek. 2) Organik molekülleri sınıflayabilmek. 3) Organik bileşiklerin adlandırılabilmek ve daha büyük organik molekülleri basit moleküllerden sentezleyebilmek.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Organik Kimyaya Giriş, Organik Kimyada Bazı Önemli Kavramlar, Atomun Yapısı ve Kimyasal Bağlanma, Organik Bileşiklerde İsimlendirme, Alkanlar, Alkenler, Alkinler, Stereokimya, Aromatik Bileşikler, Alkoller, Fenoller, Eterler, Aldehit ve Ketonlar, Karboksilik Asitler, Karboksilik Asit Türevleri (Asit Halojenürler, Asit Anhidritler, Esterler, Amitler, Nitriller), Aminler, Amino Asitler ve Proteinler
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Öğrencileri organik kimya konularında bilgilendirmek
Dersin Amacı Organik Kimyadaki fonksiyonel grupların açıklanması ve öğrencilerin bu temel alandaki bilgi, beceri ve tutumlarının geliştirilmesi amaçlanmaktadır.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Organik Kimyaya Giriş
  Ön Hazırlık: Yıldırır, Y., Organik Kimya, Bilim yayıncılık, 2011, Ankara
2 Fonksiyonel Gruplar
  Ön Hazırlık: Yıldırır, Y., Organik Kimya, Bilim yayıncılık, 2011, Ankara
3 Alkanlar ve Adlandırma
  Ön Hazırlık: Yıldırır, Y., Organik Kimya, Bilim yayıncılık, 2011, Ankara
4 Alkil Halojenürler
  Ön Hazırlık: Yıldırır, Y., Organik Kimya, Bilim yayıncılık, 2011, Ankara
5 Alkenlerxxx
  Ön Hazırlık: Yıldırır, Y., Organik Kimya, Bilim yayıncılık, 2011, Ankara
6 Alkinlerxxx
  Ön Hazırlık: Yıldırır, Y., Organik Kimya, Bilim yayıncılık, 2011, Ankara
7 Alkoller ve Eterler
  Ön Hazırlık: Yıldırır, Y., Organik Kimya, Bilim yayıncılık, 2011, Ankara
8 Karbonil Bileşikleri
  Ön Hazırlık: Yıldırır, Y., Organik Kimya, Bilim yayıncılık, 2011, Ankara
9 Stereokimya
  Ön Hazırlık: Yıldırır, Y., Organik Kimya, Bilim yayıncılık, 2011, Ankara
10 Aromatik Bileşikler
  Ön Hazırlık: Yıldırır, Y., Organik Kimya, Bilim yayıncılık, 2011, Ankara
11 Spektroskopi
  Ön Hazırlık: Yıldırır, Y., Organik Kimya, Bilim yayıncılık, 2011, Ankara
12 Aminlerxxx
  Ön Hazırlık: Yıldırır, Y., Organik Kimya, Bilim yayıncılık, 2011, Ankara
13 Perisiklik Reaksiyonlar
  Ön Hazırlık: Yıldırır, Y., Organik Kimya, Bilim yayıncılık, 2011, Ankara
14 Karbohidratlar
  Ön Hazırlık: Yıldırır, Y., Organik Kimya, Bilim yayıncılık, 2011, Ankara
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Biyoloji alanında ortaöğretimde kazanmış oldukları belirli seviyedeki bilgi, beceri ve yetkinlikler üzerine kendi alanlarının en yeni bilgilerini içeren, ders araç ve gereçlerini kullanarak daha kapsamlı ve ileri düzeyde bilgi ve kavrayışa sahip olur. 3
2 Biyoloji konuları ile ilgili problemleri saptama, problemlerin çözümüne yönelik hipotez kurma ve çeşitli gözlemsel ve deneysel yöntemler kullanarak hipotezi çözme becerisi kazanır. 3
3 Biyoloji alanı ile ilgili kazanmış oldukları bilgi ve becerilerini uzman ya da uzman olmayan kişilere sözlü ya da yazılı olarak açık bir biçimde aktarır. 3
4 Alanı ile ilgili bilgiye ulaşabilmek için kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi kazanır. 5
5 Alanındaki genel bilgi ve yöntemleri kullanabilmek için yeterli özgüvene sahip olur. 5
6 Gerek bireysel gerekse çok disiplinli gruplarda mesleki gelişimine yönelik faaliyet ve projelerde aktif çalışma becerisi kazanır ve bu süreçte ortaya çıkabilecek karmaşık durumlarda sorumluluk alır. 5
7 Alanındaki bilgileri takip edip kullanabilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde en az bir yabancı dil bilgisine sahip olur. 1
8 Gelişen teknolojiye uyum sağlamak için yeterli düzeyde bilgisayar kullanım bilgi ve becerisine sahip olur. 1
9 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini edinir. 5
10 Evrensel ve toplumsal değerlere duyarlı, ülke çıkarlarını gözeten, araştıran, üreten, etik ve mesleki sorumluluk bilincinde bireyler olur. 5
11 0
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 2 14 28
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 15 15
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 123    
Dersin Akts Kredisi 4    
Ders Notu Yıldırır, Y., Organik Kimya, Bilim yayıncılık, 2011, Ankara
Diğer Kaynaklar Yıldırır, Y., Organik Kimya, Bilim yayıncılık, 2011, Ankara
Materyal
Dökümanlar Yıldırır, Y., Organik Kimya, Bilim yayıncılık, 2011, Ankara
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)