Ders Adı Genel Kimya-I
Ders Kodu KIM-619
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 1
Dönem 1.Yarıyıl
AKTS 5
Dersi Veren(ler) prof.Dr. Mustafa YAVUZ Prof.Dr.Fethiye Göde
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları ....................
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Maddenin özellikleri ve ölçümü, Atomlar ve atom kuramı, Kimyasal bileşikler, Kimyasal tepkimeler, Sulu çözelti tepkimelerine giriş(I), Sulu çözelti tepkimelerine giriş(II), Gazların özellikleri ve gaz kanunları (I), Gazların özellikleri ve gaz kanunları (II), Periyodik çizelge ve bazı atom özellikleri, Yarıyıl ara sınavı. Kimyasal bağlar (Temel kavramlar), Sıvılar, katılar ve moleküller arası kuvvetler, Çözeltiler ve Fiziksel Özellikleri
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri ....................
Dersin Amacı Kimya biliminin öneminin ve temel kavramlarının öğretilmesi, atomlardan molekül yapısına kadar tüm kimyasal kavramların açıklanması, öğrencilerin soru çözme ve doğru düşünme ve analiz yeteneğinin geliştirilmesi, reaksiyonlar ve reaksiyon yazma mantığının öğretilmesi, çözelti hesaplama ve hazırlama yöntemlerinin öğretilmesi
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Maddenin özellikleri ve ölçümü
  Ön Hazırlık: Derse gelmeden önce ilgili konunun gözden geçirilmesi
2 Kimyasal bileşikler.
  Ön Hazırlık: Derse gelmeden önce ilgili konunun gözden geçirilmesi
3 Mol kavramı ve Avogadro sayısı
  Ön Hazırlık: Derse gelmeden önce ilgili konunun gözden geçirilmesi
4 Kimyasal tepkimeler.
  Ön Hazırlık: Derse gelmeden önce ilgili konunun gözden geçirilmesi
5 Periyodik cetvel
  Ön Hazırlık: Derse gelmeden önce ilgili konunun gözden geçirilmesi
6 Kimyasal bağlar
  Ön Hazırlık: Derse gelmeden önce ilgili konunun gözden geçirilmesi
7 moleküller arası etkileşimler
  Ön Hazırlık: Derse gelmeden önce ilgili konunun gözden geçirilmesi
8 Gazlar ve gaz kanunları
  Ön Hazırlık: Derse gelmeden önce ilgili konunun gözden geçirilmesi
9 Gazlar ve gaz kanunları
  Ön Hazırlık: Derse gelmeden önce ilgili konunun gözden geçirilmesi
10 yarıyıl ara sınavı
  Ön Hazırlık: konulara çalışıp öğrenmek ve başarı elde etmek
11 Sıvılar ve özellikleri
  Ön Hazırlık: konulara çalışıp öğrenmek ve başarı elde etmek
12 Katılar ve özellikleri
  Ön Hazırlık: konulara çalışıp öğrenmek ve başarı elde etmek
13 Çözeltiler ve fiziksel özellikleri
  Ön Hazırlık: konulara çalışıp öğrenmek ve başarı elde etmek
14 Çözeltiler ve fiziksel özellikleri
  Ön Hazırlık: konulara çalışıp öğrenmek ve başarı elde etmek
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Fizik alanındaki konuların ve bu konulara ilişkin matematik, fen bilimlerine ait diğer alanların temellerini kavrar,kazanılan teorik ve uygulamalı bilgileri fizik alanındaki problemlerin çözümünde kullanabilme becerisine sahip olur. 5
2 Deney tasarlama, gerçekleştirme, verileri analiz etme ve yorumlama yeteneği kazanır. 3
3 Alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisine sahip olur, bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir. 3
4 Mesleki gelişmeleri izleyebilecek seviyede yabancı dil bilgisine sahip olur. 3
5 Karşılaşılan problemler üzerine çözüm üretir; yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ve bunu gerçekleştirme becerisi kazanır. 5
6 Bilgi ve görüşlerini yazılı ve sözlü olarak etkin bir biçimde aktarır. 5
7 Bireysel sorumluluk alabilme ve gerek alanındaki gerekse disiplinler arası gruplarda çalışabilme yeteneğine sahip olur. 5
8 Mesleki ve etik sorumluluk bilincini öğrenir. 5
9 Çağın ihtiyaç ve sorunları hakkında bilgi sahip olur; yerel ve küresel sorunların çözümüne alanı ile ilgili getirilen çözümlerin evrensel ve toplumsal etkilerini değerlendirebilme becerisini kazanır. 5
10 Fizik alanı ile ilgili modern ve teknolojik yöntem, teknik ve cihazları kullanma becerisi kazanır. 5
11 0
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 90
Kısa Sınav 1 10
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 4 56
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 1 14
Ödevler 0 4 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 20 20
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 20 20
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 110    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu Temel Üniversite Kimyası, Ender Erdik, Yüksel Sarıkaya; Modern üniversite kimyası C.E. MORTİMER; Kimya Temel Kavramlar N.K. ARAS ve N.K. TUNALI; Genel Kimya, Petrucci, harwood ve Herring
Diğer Kaynaklar Temel Üniversite Kimyası, Ender Erdik, Yüksel Sarıkaya; Modern üniversite kimyası C.E. MORTİMER; Kimya Temel Kavramlar N.K. ARAS ve N.K. TUNALI; Genel Kimya, Petrucci, harwood ve Herring
Materyal
Dökümanlar Temel Üniversite Kimyası, Ender Erdik, Yüksel Sarıkaya; Modern üniversite kimyası C.E. MORTİMER; Kimya Temel Kavramlar N.K. ARAS ve N.K. TUNALI; Genel Kimya, Petrucci, harwood ve Herring
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)