Ders Adı Bilimsel Araştırma Teknikleri
Ders Kodu KIM-802
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 3
Dönem 5.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Yrd.Doç.Dr.Güzide ERTOKUŞ
Dersin Yardımcıları -
Dersin Öğrenme Çıktıları 1 Bilimsel araştırmalarda uyulması gerekli etik ilkeleri söyleyebilme 2 Araştırma önerisi yazabilme 3 Bilimsel araştırma raporlarını eleştirebilme 4 Veri toplama tekniklerinin yararlarını ve sınırlılıklarını açıklayabilme 5 Veri toplama araçlarını geçerlilik ve güvenilirlik ölçütlerine göre değerlendirebilme 6 Nicel ve nitel araştırma yöntemleri arasındaki farkı ifade edebilme 7 Bilimsel yöntemlere ilişkin farklı görüşleri söyleyebilme
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Bilim; Bilimsel paradigmalar (geleneksel bilim anlayışı, post modern bilm anlayışı); Bilimsel araştırmanın nitelikleri; Bilimsel araştırma türleri; Bilimsel bir araştırmanın bölümleri; Problem seçimi; Araştırma modelleri (tarama ve deneme modelleri); Evren ve örneklem; Veri toplama araçlarının geçerlilik ve güvenilirliği; İçerik analizi; Anket; Tutum ve Tutum ölçekleri; Gözlem; Görüşme; Bilmsel araştırmada etik kurallar.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Bilimsel araştırma yöntemi ile ilgili temel kavramları tanımlar. • Bilimsel araştırmanın önemini ifade eder. • Bilimsel araştırma önerisi hazırlama sürecini açıklar. • Bilimsel araştırma önerisi hazırlama sürecini uygular. • Alanyazın ve kaynak tarama çalışması yapar. • İstatistik ile ilgili temel kavramları tanımlar. • İstatistiksel hipotez yazar. • Doğrusal ilişkinin ölçülmesi için gerekli testleri uygular. • Parametrik testleri uygular. • Bilimsel araştırma önerisi raporu hazırlar.
Dersin Amacı Bilim ve bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerinin anlaşılarak, araştırmaları değerlendirebilme ve araştırma projeleri ortaya koyabilme yeterliliğini geliştirmeyi amaçlayan bir derstir.
WorkPlacement Yazılı ve sözlü iletişim kurabilmek. Taslakları uygulayabileceği teknik yetkinliğe kavuşmak, tasarım için gerekli bilgisayar programlarını kullanabilmek.Titiz ve disiplinli çalışmalışkanlığı kazanmak. Duygu ve düşüncelerini baskı resim, fotograf vb. yöntemlerle estetik düzeyde anlatabilmek.Etik değerlere bağlı kalmak. Sosyal adaleti, kalite kültürünü ve kültürel değerleri korumak. Yaşam boyu öğrenme isteği taşımak ve buna zaman ayırmak. Farklı kişi ve guruplarla uyumlu çalışabilmek. Ülke sorunlarına karşı duyarlı olmak. Çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olmak.
Hafta Konular  
1 Araştırmanın Tanımı, Araştırma türleri
2 Bilimsel Araştırma Nasıl Yapılır?
3 Araştırma Teknikleri ile ilgili temel kavramlar bilgisi
4 Araştırma konusuna uygun amaç, önem, varsayım, sınırlılık ve tanımları yazabilme
5 Seçtiği problemle ilgili kaynak taraması yapabilme
6 Örnekleme yöntemleri bilgisi
7 Veri toplama yöntemleri bilgisi
8 Ara sınav
9 Araştırmada elde ettiği bulguları yorumlayabilme
10 Kütüphanelerden Yararlanma
11 Rapor hazırlamada araştırma ve dokümantasyon.
12 Literatür Taraması.
13 Yorum Tanımı ve nitelikleri. Araştırma sonucuna göre öneriler geliştirebilme
14 Etkin Sözlü Sunum Teknikleri
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Temel alanları olan, Anorganik Kimya, Organik Kimya, Fizikokimya, Analitik Kimya ve Biyokimya konularında iyi bir temel kazanmak. 5
2 Matematik ve Fizikte yeterli alt yapıya sahip olma ve bu bilgileri kimyaya uygulayabilme yeteneği elde etmek. 5
3 Kimya endüstrisinde laboratuvar ve işletmede çalışabilme, yenilik, araştırma ve geliştirme yapabilme becerisine sahip olmak. 5
4 Deney yapma, veri toplama, sonuçları değerlendirme, laboratuardaki karşılaştığı problemlere karşı çözüm üretme yeteneği kazanmak. 4
5 Modern teknikleri tanıma, cihazları seçme ve kullanmayı öğrenmek. 4
6 Laboratuvarda kullanılan madde ve malzemelerin doğru ve etkin kullanımı ve laboratuvar güvenliği konusunda bilinç kazanmak. 5
7 Bilgiye erişebilmek için kaynak araştırması yapabilme veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarına ulaşabilme becerisi sağlamak. 1
8 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma ve bilimsel bir konuyu teknolojiye uygun aktarabilme ve sunma becerisi edinmek. 1
9 Çalışma alanında bilgi birikimlerini uygula-yabilme becerisini kazanıp, mesleki ve etik sorumluluk almak. 1
10 Kimya alanı için gerekli düzeyde bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi kazandırmak. 5
11 Bireysel ve grup çalışmaları yapabilme ve sorumluluk alma bilinci edinmek. 1
12 Çevre bilincinin artırılması ve korunması konusunda duyarlılık kazanmak. 1
13 Çeşitli yöntemleri kullanarak sentez ve analiz yapabilme yeteneği kazanmak. 4
14 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini edinmek. 1
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 70
Kısa Sınav 0 0
Ödev 2 30
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 1 6 6
Sunum 1 2 2
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 6 6
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 8 8
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 92    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar Babbie, Earl, The Practice of Social Research, 11th edition, Thomson Chambers, Gary Writing and Presenting Research Papers Graziano, A Research Methods: A Process of Inquiry
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)