Ders Adı Bilimsel Araştırma Teknikleri
Ders Kodu KIM-802
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 3
Dönem 5.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Doç.Dr.Güzide ERTOKUŞ
Dersin Yardımcıları -
Dersin Öğrenme Çıktıları 1 Bilimsel araştırmalarda uyulması gerekli etik ilkeleri söyleyebilme 2 Araştırma önerisi yazabilme 3 Bilimsel araştırma raporlarını eleştirebilme 4 Veri toplama tekniklerinin yararlarını ve sınırlılıklarını açıklayabilme 5 Veri toplama araçlarını geçerlilik ve güvenilirlik ölçütlerine göre değerlendirebilme 6 Nicel ve nitel araştırma yöntemleri arasındaki farkı ifade edebilme 7 Bilimsel yöntemlere ilişkin farklı görüşleri söyleyebilme
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Bilim; Bilimsel paradigmalar (geleneksel bilim anlayışı, post modern bilm anlayışı); Bilimsel araştırmanın nitelikleri; Bilimsel araştırma türleri; Bilimsel bir araştırmanın bölümleri; Problem seçimi; Araştırma modelleri (tarama ve deneme modelleri); Evren ve örneklem; Veri toplama araçlarının geçerlilik ve güvenilirliği; İçerik analizi; Anket; Tutum ve Tutum ölçekleri; Gözlem; Görüşme; Bilmsel araştırmada etik kurallar.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Bilimsel araştırma yöntemi ile ilgili temel kavramları tanımlar. • Bilimsel araştırmanın önemini ifade eder. • Bilimsel araştırma önerisi hazırlama sürecini açıklar. • Bilimsel araştırma önerisi hazırlama sürecini uygular. • Alanyazın ve kaynak tarama çalışması yapar. • İstatistik ile ilgili temel kavramları tanımlar. • İstatistiksel hipotez yazar. • Doğrusal ilişkinin ölçülmesi için gerekli testleri uygular. • Parametrik testleri uygular. • Bilimsel araştırma önerisi raporu hazırlar.
Dersin Amacı Bilim ve bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerinin anlaşılarak, araştırmaları değerlendirebilme ve araştırma projeleri ortaya koyabilme yeterliliğini geliştirmeyi amaçlayan bir derstir.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Bilim Nedir?
  Ön Hazırlık: Derse hazırlık aşamasında, öğrenciler ders kaynaklarından her haftanın konusunu derse gelmeden önce inceleyerek gelecekler. Haftalık ders konuları ile ilgili tarama yapılacak.OBS sistemine yüklenen ders notları dersten once incelenecektir.
2 Bilim Nedir?
  Ön Hazırlık: Derse hazırlık aşamasında, öğrenciler ders kaynaklarından her haftanın konusunu derse gelmeden önce inceleyerek gelecekler. Haftalık ders konuları ile ilgili tarama yapılacak.OBS sistemine yüklenen ders notları dersten once incelenecektir.
3 Bilimsel Açıklama Nedir?
  Ön Hazırlık: Derse hazırlık aşamasında, öğrenciler ders kaynaklarından her haftanın konusunu derse gelmeden önce inceleyerek gelecekler. Haftalık ders konuları ile ilgili tarama yapılacak.OBS sistemine yüklenen ders notları dersten once incelenecektir.
4 Bilimsel araştırma nasıl yapılır?
  Ön Hazırlık: Derse hazırlık aşamasında, öğrenciler ders kaynaklarından her haftanın konusunu derse gelmeden önce inceleyerek gelecekler. Haftalık ders konuları ile ilgili tarama yapılacak.OBS sistemine yüklenen ders notları dersten once incelenecektir.
5 literatür araştırması öğrenilir.
  Ön Hazırlık: Derse hazırlık aşamasında, öğrenciler ders kaynaklarından her haftanın konusunu derse gelmeden önce inceleyerek gelecekler. Haftalık ders konuları ile ilgili tarama yapılacak.OBS sistemine yüklenen ders notları dersten once incelenecektir.
6 literatür araştırması öğrenilir
  Ön Hazırlık: Derse hazırlık aşamasında, öğrenciler ders kaynaklarından her haftanın konusunu derse gelmeden önce inceleyerek gelecekler. Haftalık ders konuları ile ilgili tarama yapılacak.OBS sistemine yüklenen ders notları dersten once incelenecektir.
7 Arasınav- 1.ödev teslimi
  Ön Hazırlık: Derse hazırlık aşamasında, öğrenciler ders kaynaklarından her haftanın konusunu derse gelmeden önce inceleyerek gelecekler. Haftalık ders konuları ile ilgili tarama yapılacak.OBS sistemine yüklenen ders notları dersten once incelenecektir.
8 kitap, tez ve yayın araştırması
  Ön Hazırlık: Derse hazırlık aşamasında, öğrenciler ders kaynaklarından her haftanın konusunu derse gelmeden önce inceleyerek gelecekler. Haftalık ders konuları ile ilgili tarama yapılacak.OBS sistemine yüklenen ders notları dersten once incelenecektir.
9 kitap, tez ve yayın araştırması
  Ön Hazırlık: Derse hazırlık aşamasında, öğrenciler ders kaynaklarından her haftanın konusunu derse gelmeden önce inceleyerek gelecekler. Haftalık ders konuları ile ilgili tarama yapılacak.OBS sistemine yüklenen ders notları dersten once incelenecektir.
10 kitap, tez ve yayın araştırması
  Ön Hazırlık: Derse hazırlık aşamasında, öğrenciler ders kaynaklarından her haftanın konusunu derse gelmeden önce inceleyerek gelecekler. Haftalık ders konuları ile ilgili tarama yapılacak.OBS sistemine yüklenen ders notları dersten once incelenecektir.
11 kitap, tez ve yayın araştırması
  Ön Hazırlık: Derse hazırlık aşamasında, öğrenciler ders kaynaklarından her haftanın konusunu derse gelmeden önce inceleyerek gelecekler. Haftalık ders konuları ile ilgili tarama yapılacak.OBS sistemine yüklenen ders notları dersten once incelenecektir.
12 12.Ödev Sunum
  Ön Hazırlık: Derse hazırlık aşamasında, öğrenciler ders kaynaklarından her haftanın konusunu derse gelmeden önce inceleyerek gelecekler. Haftalık ders konuları ile ilgili tarama yapılacak.OBS sistemine yüklenen ders notları dersten once incelenecektir.
13 13.Ödev Sunum
  Ön Hazırlık: Derse hazırlık aşamasında, öğrenciler ders kaynaklarından her haftanın konusunu derse gelmeden önce inceleyerek gelecekler. Haftalık ders konuları ile ilgili tarama yapılacak.OBS sistemine yüklenen ders notları dersten once incelenecektir.
14 14.Ödev Sunum
  Ön Hazırlık: Derse hazırlık aşamasında, öğrenciler ders kaynaklarından her haftanın konusunu derse gelmeden önce inceleyerek gelecekler. Haftalık ders konuları ile ilgili tarama yapılacak.OBS sistemine yüklenen ders notları dersten once incelenecektir.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Temel alanları olan, Analitik Kimya, Anorganik Kimya, Biyokimya, Fizikokimya ve Organik Kimya konularında iyi bir temel kazanması. 5
2 Matematik ve Fizikte yeterli alt yapıya sahip olma ve bu bilgileri kimyaya uygulayabilme yeteneği elde etmesi. 5
3 Kimya endüstrisinde laboratuvar ve işletmede çalışabilme, yenilik, araştırma ve geliştirme yapabilme becerisine sahip olması. 5
4 Deney yapma, veri toplama, sonuçları değerlendirme, laboratuvardaki karşılaştığı problemlere karşı çözüm üretme yeteneği kazanması. 4
5 Modern teknikleri tanıma, cihazları seçme ve kullanmayı öğrenmesi. 4
6 Laboratuvarda kullanılan madde ve malzemelerin doğru ve etkin kullanması ve laboratuvar güvenliği konusunda bilinç kazanması. 5
7 Bilgiye erişebilmek için kaynak araştırması yapabilme veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarına ulaşabilme becerisi sağlaması. 5
8 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma ve bilimsel bir konuyu teknolojiye uygun aktarabilme ve sunma becerisi edinmesi. 5
9 Çalışma alanında bilgi birikimlerini uygulayabilme becerisini kazanıp, mesleki ve etik sorumluluk alması. 5
10 Kimya alanı için gerekli düzeyde bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi kazanması. 5
11 Bireysel ve grup çalışmaları yapabilme ve sorumluluk alma bilinci edinmesi. 5
12 Çevre bilincinin artırılması ve korunması konusunda duyarlılık kazanması. 5
13 Çeşitli yöntemleri kullanarak sentez ve analiz yapabilme yeteneği kazanması. 4
14 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini edinmesi. 5
15 Mesleki ve toplumsal sorumluluklarının farkında ve öncü roller üstlenen etik, ahlaki kurallara bağlı olarak yetişmesi. 5
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 70
Kısa Sınav 0 0
Ödev 2 30
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 1 6 6
Sunum 1 2 2
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 6 6
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 8 8
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 92    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu - Metin Lütfi Baydar, Hüseyin Gül ve Ata Akçil, 2007, Bilimsel Araştırmanın Temel İlkeleri, Süleyman Demirel Üniversitesi Yayınları, Yayın No: 79, Isparta. - Ders notu ve/veya Sunu - http://library.sdu.edu.tr/
Diğer Kaynaklar - Metin Lütfi Baydar, Hüseyin Gül ve Ata Akçil, 2007, Bilimsel Araştırmanın Temel İlkeleri, Süleyman Demirel Üniversitesi Yayınları, Yayın No: 79, Isparta. - Ders notu ve/veya Sunu - http://library.sdu.edu.tr/
Materyal
Dökümanlar - Metin Lütfi Baydar, Hüseyin Gül ve Ata Akçil, 2007, Bilimsel Araştırmanın Temel İlkeleri, Süleyman Demirel Üniversitesi Yayınları, Yayın No: 79, Isparta. - Ders notu ve/veya Sunu - http://library.sdu.edu.tr/
Ödevler 1.ödev rapor hazırlama 2.ödev sunum yapma
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)