Ders Adı Kalkülüs II
Ders Kodu MAT-152
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 1
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 5
Dersi Veren(ler) Matematik Bölümü öğretim üyeleri/ Prof Dr Yusuf CİVAN
Dersin Yardımcıları Matematik Bölümü araştırma görevlileri
Dersin Öğrenme Çıktıları Türev yardımıyla eğri çizebilme, Fonksiyonların davranışlarını betimlemek amacıyla geliştirilen araç ve yöntemlere aşına olmak, İntegral ve integral alma teknikleri, Matematiksel türev ve integral araçlarının reel problemlerin çözümünde etkin bir şekilde kullanabilme becerisine sahip olmak. problemlerin çözümünde etkin bir şekilde kullanabilme becerisine sahip olmak
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Belirsiz integral: anti-türev ve belirsiz integral kavramları, belirsiz integral örnekleri, belirli (Riemann) integral ve özellikleri, integral alma teknikleri, belirli integral uygulamaları (alan, yay uzunluğu, hacim hesabı, yüzey alanı hesabı), genelleştirilmiş integral ve özellikleri, diziler ve seriler, yakınsaklık testleri.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Türev yardımıyla eğri çizebilme, Fonksiyonların davranışlarını betimlemek amacıyla geliştirilen araç ve yöntemlere aşına olmak, İntegral ve integral alma teknikleri, Matematiksel türev ve integral araçlarının reel problemlerin çözümünde etkin bir şekilde kullanabilme becerisine sahip olmak.
Dersin Amacı Değişimi ve dönüşümü anlamak amacıyla, çeşitli fonksiyon sınıflarının özelliklerinin analiz edilmesi ve bunun sonucunda birçok fiziksel sistemin davranışlarının tarif edilmesi ve betimlenmesi amacıyla araç ve yöntemler geliştirmek.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 İntegrale giriş: Genel tanıtım: alan, eğri uzunluğu ve hacim hesaplarının integral ile ilişkisi Belirsiz integraller, değişken değiştirme kuralı
  Ön Hazırlık: İntegral nedir? Uygulamaları nelerdir? sorularının bilgi kaynaklarından araştırılması
2 Alanlar ve uzaklıklar, belirli integral, belirli integralin hesabı,
  Ön Hazırlık: Bölüm 5.3 ve 5.4’in incelenmesi. İnternet ortamında haftanın konusu ile ilgili dökümanlar takip edilebilir.
3 Kalkülüsün esas teoremi, Belirli integralde yerine koyma
  Ön Hazırlık: İntegral ile ilgili temel bilgilerin öğrenilmesi
4 İki eğri arasında kalan bölgenin alanı
  Ön Hazırlık: Bölüm 6.2 nin incelenmesi. İnternet ortamında haftanın konusu ile ilgili dökümanlar takip edilebilir.
5 Hacim hesabı:Dilimleme ve Pul Metotları
  Ön Hazırlık: Bölüm 6.3’ün incelenmesi. İnternet ortamında haftanın konusu ile ilgili dökümanlar takip edilebilir.
6 Hacim hesabı:Kabuk metodu, Eğri(yay) uzunluğu
  Ön Hazırlık: Bölüm 6.4 ve 6.5’in incelenmesi. İnternet ortamında haftanın konusu ile ilgili dökümanlar takip edilebilir.
7 Dönel yüzeyin alanı ve fonksiyonun ortalama değeri ---Ara Sınav---
  Ön Hazırlık: İntegral alma tekniklerinin pekiştirilmesi ve önceki konularla ilgili tekrar yapılması
8 Değişken dönüşümü ile integral, Kısmi integrasyon
  Ön Hazırlık: Bölüm 7.2 ve 7.3’ün incelenmesi. İnternet ortamında haftanın konusu ile ilgili dökümanlar takip edilebilir.
9 Trigonometrik fonksiyonların kuvvetleri, Trigonometrik değişken dönüşümleri
  Ön Hazırlık: Bölüm 7.4 ve 7.5’in incelenmesi. İnternet ortamında haftanın konusu ile ilgili dökümanlar takip edilebilir.
10 Basit kesirler integral hesabı
  Ön Hazırlık: İnternet ortamında haftanın konusu ile ilgili dökümanlar takip edilebilir. Bölüm 7.6’nın incelenmesi.
11 Has olmayan İntegraller
  Ön Hazırlık: Bölüm 7.7’nın incelenmesi. İnternet ortamında haftanın konusu ile ilgili dökümanlar takip edilebilir.
12 Diziler ve yakınsaklık
  Ön Hazırlık: Dizi ve dizilerde yakınsaklık kavramlarının bilgi kaynaklarından araştırılması
13 Seriler ve yakınsaklık testleri (Integral Testi)
  Ön Hazırlık: Dizi, yakınsaklık kavramlarının tekrar edilmesi. Dizi terimlerinin toplanması durumunun değerlendirilmesi
14 Serilerde Karşılaştırma ve Oran testleri
  Ön Hazırlık: Bölüm 8.5’in incelenmesi. İnternet ortamında haftanın konusu ile ilgili dökümanlar takip edilebilir.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Fizik alanındaki konuların ve bu konulara ilişkin matematik, fen bilimlerine ait diğer alanların temellerini kavrar,kazanılan teorik ve uygulamalı bilgileri fizik alanındaki problemlerin çözümünde kullanabilme becerisine sahip olur. 5
2 Deney tasarlama, gerçekleştirme, verileri analiz etme ve yorumlama yeteneği kazanır. 1
3 Alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisine sahip olur, bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir. 1
4 Mesleki gelişmeleri izleyebilecek seviyede yabancı dil bilgisine sahip olur. 1
5 Karşılaşılan problemler üzerine çözüm üretir; yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ve bunu gerçekleştirme becerisi kazanır. 2
6 Bilgi ve görüşlerini yazılı ve sözlü olarak etkin bir biçimde aktarır. 2
7 Bireysel sorumluluk alabilme ve gerek alanındaki gerekse disiplinler arası gruplarda çalışabilme yeteneğine sahip olur. 2
8 Mesleki ve etik sorumluluk bilincini öğrenir. 1
9 Çağın ihtiyaç ve sorunları hakkında bilgi sahip olur; yerel ve küresel sorunların çözümüne alanı ile ilgili getirilen çözümlerin evrensel ve toplumsal etkilerini değerlendirebilme becerisini kazanır. 1
10 Fizik alanı ile ilgili modern ve teknolojik yöntem, teknik ve cihazları kullanma becerisi kazanır. 2
11 0
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 4 56
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 4 56
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 18 18
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 22 22
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 152    
Dersin Akts Kredisi 5    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler http://w3.sdu.edu.tr/kalkulus sayfasından ilan edilecektir.
Sınavlar http://w3.sdu.edu.tr/kalkulus Sayfasından ve öğrencilerin kendi bölüm sekterliklerinden ilan edilecektir.
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)