Ders Adı Sayısal Çözümleme
Ders Kodu MAT-162
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 2
Dönem 4.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler) Matematik Bölümü Öğretim Üyeleri
Dersin Yardımcıları Matematik Bölümü Araştırma Görevlileri
Dersin Öğrenme Çıktıları 1. Sayısal hataların anlaşılması 2. Lineer olmayan denklemlerin mühendislik problemleri üzerinde çözülebilmesi 3. Lineer olmayan denklem sistemlerinin mühendislik problemleri üzerinde çözülebilmesi 4. Lineer denklem sistemlerinin mühendislik problemleri üzerinde çözülebilmesi 5. Özdeğer problemlerinin mühendislik problemleri üzerinde çözülebilmesi 6. İnterpolasyon tekniklerinin öğrenilmesi 7. Eğri uydurma problemlerinin sayısal yöntemlerle çözülebilmesi 8. Başlangıç-sınır değer problemlerinin mühendislik uygulamalarının yapılabilmesi
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Sayısal çözümlemeye giriş, hata analizi, lineer olmayan denklemlerin çözümleri, lineer denklem sistemlerinin çözümleri, özdeğer-özvektör problemlerinin çözümü, lineer olmayan denklem sistemlerinin çözümü, interpolasyon, eğri uydurma, sayısal türev, sayısal integral, başlangıç ve sınır değer problemleri
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Mühendislik ve temel bilimler alanlarında karşılaşılan problemlerin sayısal çözümleme yöntemleri ile modellenmesi ve çözümlenmesi.
Dersin Amacı Bu dersin amacı sayısal Çözümleme ile ilgili temel kavramlarını anlatmak, sayısal çözümlemenin mühendislikteki önemini vurgulamak ve sayısal çözümlemenin mühendislik uygulamalarını vurgulamaktır.
WorkPlacement ....................
Hafta Konular  
1 Sayısal çözümlemeye giriş, hata analizi.
2 Lineer olmayan denklemlerin çözümleri: İkiye bölme ve Newton metodu
3 Lineer olmayan denklemlerin çözümleri: Kiriş, yer değiştirme ve basit iterasyon metotları
4 Lineer denklem sistemlerinin çözümleri: Jacobi metodu
5 Lineer denklem sistemlerinin çözümleri: Gauss Seidel metodu
6 Özdeğer-özvektör problemlerinin çözümü: Kuvvet, ters kuvvet ve kaydırılmış kuvvet metotları
7 Özdeğer-özvektör problemlerinin çözümü: Kuvvet, ters kuvvet ve kaydırılmış kuvvet metotları
8 İnterpolasyon: Lagrange ve Newton interpolasyonu
9 İnterpolasyon: Sonlu fark interpolasyonu ve kübik interpolasyon
10 Eğri uydurma
11 Sayısal türev: Taylor ve Lagrangepolinomları kullanarak sayısal türev alma metotları
12 Sayısal integral : Yamuk ve Simpson yöntemi, Newton-Cotes formülleri
13 Başlangıç değer problemleri: Euler, Runge-Kutta ve Taylor serisi yöntemleri
14 Sınır değer problemleri: Atış ve sonlu fark yöntemleri
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Matematik, fen bilimleri ve Endüstri Mühendisliği ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kurumsal ve uygulamalı bilgileri Endüstri Mühendisliği problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi. 0
2 Endüstri Mühendisliği ile ilgili karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi. 0
3 Karmaşık bir sistemi, süreci, makine/teçhizatı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. 0
4 Endüstri Mühendisliği uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi. 0
5 Endüstri Mühendisliği problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi. 0
6 Bireysel çalışma, disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin bir biçimde çalışabilme becerisi. 0
7 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; yabancı dil bilgisini kullanma becerisi. 0
8 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi. 0
9 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi sahibi olma ve bu bilgiyi kullanma becerisi. 0
10 Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınma hakkında farkındalık. 0
11 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık. 0
12 Bireysel girişimlerini, sahip olduğu özgüven ve bütünsel bakış açısı ile genele uyarlama ve toplumsal faydaya dönüştürebilme becerisi. 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 0 0
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 0
Finalin Başarıya Oranı 0
TOPLAM 0
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 0 0 0
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı 0 0 0
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 0    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar Sayısal yöntemler ve MATLAB uygulamaları, Nurhan Karaboğa, Nobel Yayınları, 2015 (ikinci basım). Bilgisayar uygulamalı sayısal analiz yöntemleri, Eyüp Sabri Türker ve Engin Can, Değişim Yayınları.
Materyal
Dökümanlar Dersle ilgili dokümanlara ve duyurulara (pdf formatında sunular gibi) OBS sisteminden ve/veya derse ait http://w3.sdu.edu.tr/kalkulus internet sayfasından ulaşılabilir.
Ödevler http://w3.sdu.edu.tr/kalkulus sayfasından ilan edilecektir.
Sınavlar http://w3.sdu.edu.tr/kalkulus Sayfasından ve öğrencilerin kendi bölüm sekterliklerinden ilan edilecektir.
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)