Ders Adı Osmanlıca II
Ders Kodu TAR-102
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 1
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 5
Dersi Veren(ler) Dr. Öğretim Üyesi Durmuş Volkan KARABOĞA
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1. Öğrencileri daha karmaşık metinleri okuyup anlayabilecek duruma getirmek. 2. Öğrencileri Lisan üstü araştırma yapmaya hazırlamak. 3. Osmanlıcada önemli olan bazı Arapça ve Farsça kuralları kavratmak. 4. Öğrencilere Tarih alanındaki bilimsel yayınları ve literatürü takip edebilme becerisi kazandırmak.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Osmanlıca metinlerin okunması, metinlerin tahlili ve bazı kuralların öğretilmesi
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Matbu olarak Osmanlıca yazmasını ve okumasını öğrencilere öğretmek
Dersin Amacı Öğrencilere Osmanlıca okumasını ve bazı kuralları öğretmek. Ayrıca bir kısım Osmanlı metinlerini anlayabilecek duruma getirmek.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Osmanlıca matbu metin okuma
  Ön Hazırlık: -İlgili konuya ilişkin materyalin okunması
2 Osmanlıca matbu metin okuma
  Ön Hazırlık: Daha önceki konuda ödev yapılması
3 Türkçe, Arapça ve Farsça sayılar, bölme sayıları hakkında bilgi
  Ön Hazırlık: Daha önceki konuda ödev yapılması
4 Osmanlıca matbu metin okuma
  Ön Hazırlık: Daha önceki konuda ödev yapılması
5 Harf-i Tarif ve Arapça isim tamlamaları ve bunlarla ilgili örnekler
  Ön Hazırlık: Daha önceki konuda ödev yapılması
6 Osmanlıca matbu metin okuma
  Ön Hazırlık: Daha önceki konuda ödev yapılması
7 Osmanlıca matbu metin okuma
  Ön Hazırlık: Daha önceki konuda ödev yapılması
8 Farsça tamlamalar ve bunlarla ilgili örnekler
  Ön Hazırlık: Daha önceki konuda ödev yapılması
9 Osmanlıca matbu metin okuma
  Ön Hazırlık: Daha önceki konuda ödev yapılması
10 Osmanlıca matbu metin okuma
  Ön Hazırlık: Daha önceki konuda ödev yapılması
11 Arapça ve Farsça isimlerin çoğul yapılması
  Ön Hazırlık: Daha önceki konuda ödev yapılması
12 Osmanlıca matbu metin okuma, yazılışları ve okunuşları aynı anlamları farklı kelimeler üzerinde durma
  Ön Hazırlık: Daha önceki konuda ödev yapılması
13 Arapça ve Farsça’da olumsuzluk bildirme kuralı ve Osmanlıca matbu metin okuma
  Ön Hazırlık: Daha önceki konuda ödev yapılması
14 Osmanlıca matbu metin okuma, yazılışı aynı okunuşu ve anlamı farklı kelimeler üzerinde durma
  Ön Hazırlık: Daha önceki konuda ödev yapılması
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Öğrenci bilimsel etik ve sorumluluk bilinci kazanır. 4
2 Öğrenci tarih biliminin konularında tarih metodolojisi temelinde sebep-sonuç ilişkisine göre bilgi toplama, analiz etme, yorumlama, tartışma ve önerilerde bulunma yeteneği kazanır. 5
3 Öğrenci Eğitim, Kültür, Basın ve Toplumsal sorunlar konusunda fikir beyan eder. 5
4 Öğrenci bağımsız tarih araştırmaları yapar. 2
5 Öğrenci farklı coğrafyalardaki tarihi olayları karşılaştırma yoluyla objektif ve tutarlı yorumlar yapma becerisi kazanır. 2
6 Öğrenci tarihi olayların gelişiminde siyasi, sosyal, ekonomik, ideolojik, bireysel vs. faktörlerin etkisini irdeleme ve değerlendirme yeteneğine sahip olur. 2
7 Öğrenci farklı tarihi zamanlardaki belge, olay ve buluntulardaki tarihsel yaklaşımların farkında olur. 2
8 Öğrenci tarih alanındaki bilgilerini disiplinler arası çalışmalarda uygulama yeteneğine sahip olur. 5
9 Öğrenci belirli tarihsel gelişmeleri ve bunları geniş anlamda tanımlama ve açıklayabilme yeteneğine sahip olur. 4
10 Öğrenci dünya tarihi ve milli tarih arasında ilişki kurma bilgisine sahip olur. 2
11 Öğrenci temel düzeyde ulusal eğitim taleplerini karşılayacak yetkinliktedir. 5
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 7 98
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 1 15 15
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 8 8
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 10 10
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 0    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu -
Diğer Kaynaklar 1- Kurt, Yılmaz, Osmanlıca Dersleri, I-II, Akçağ, Ankara 2005. 2. Balata, Refet Yalçın, Osmanlıca Dersleri, Ege Ünv. Yay., İzmir 2005. 3. Ergin, Muharrem, Osmanlıca Dersleri, Boğaziçi yay, İstanbul 1984. 4. Devellioğlu, Ferit, Osmanlıca-Türkçe Ansikloprdik Lügat, Aydın Kitabevi, Ankara 2007. 5. Çağbayır, Yaşar, Orhun Yazıtlarından Günümüze Türkiye Türkçesinin Söz Varlığı Ötüken Türkçe Sözlük, I-V, Ötüken, İstanbul 2007. 6. Osmanlıca Türkçe Türk Masalları I-V, Murat Kitabevi, Ankara 2003.
Materyal
Dökümanlar -
Ödevler Her hafta ödev yapılması ve kontrol
Sınavlar -
Materyal Diğer -
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)