Ders Adı Tarih Metodolojisi
Ders Kodu TAR-105
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 1
Dönem 1.Yarıyıl
AKTS 5
Dersi Veren(ler) Dr. Öğr. Üyesi Ali Mıynat
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları ....................
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Tarih Nedir? Tarih Biliminin yardımcı dalları nelerdir? Tarihi kaynaklar nasıl okunmalıdır? Bir tarih metni nasıl kaleme alınmalıdır?
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri ....................
Dersin Amacı Öğrencilere tarihi kaynakları okuma ve değerlendirme becerilerini kazandırma.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Tarih nedir? Tarih Öğrenmenin Faydaları Nelerdir? Tarih araştırma ve yazımında etik.
  Ön Hazırlık: İlgili konuda okuma
2 Tarihle ilişkili bilimler ve tarih ilmine katkıları (Sosyoloji, Psikoloji, Felsefe, Hukuk, Coğrafya, İktisat, Siyaset Bilimi, Kamu Yönetimi)
  Ön Hazırlık: İlgili konuda okuma
3 Tarihe yardımcı bilimler ve tarih ilmine katkıları (Filoloji, toponomi, arkeoloji, paleografya, nümismatik, epigrafi, diplomatik, sicillografi, heraldik, şecere bilim, metroloji, halk bilimi / folklor, antropoloji, tarihi coğrafya, müzecilik, arşivcilik)
  Ön Hazırlık: İlgili konuda okuma
4 Tarihi bilginin kaynakları. Elde Edilen tarihi bilgilerin tespiti ve saklanması. Tarih kaynakları nasıl okunmalıdır?
  Ön Hazırlık: İlgili konuda okuma
5 Elde Edilen tarihi bilgilerin tenkidi (eleştirisi): İç tenkid ve Dış tenkid
  Ön Hazırlık: İlgili konuda okuma
6 6. Tarih ile ilgili müracaat (referans) eserler ve akademik toplantılar
  Ön Hazırlık: İlgili konuda okuma
7 Tarih Yazımı: Tarih yazımının esasları ve safhaları. Bir tarih metni nasıl inşa edilir?
  Ön Hazırlık: İlgili konuda okuma
8 Tarih yazımında dipnot kullanımı (APA, Chicago). Tarih yazımında İntihal / akademik hırsızlık meselesi.
  Ön Hazırlık: İlgili konuda okuma
9 Tarih yazımı çeşitleri (tebliğ, makale, monografi, ders kitabı vs.)
  Ön Hazırlık: İlgili konuda okuma
10 Genel tarih anlayışları I (teokratik, pozitivist, romantik, tarihselci (anlamcı), idealist tarih anlayışları)
  Ön Hazırlık: İlgili konuda okuma
11 Genel Tarih Anlayışları II (pragmatik, Marksist, annales okulu, yapısalcı, frankurt okulu, bağımlılık okulu, maduniyet okulu tarih anlayışları)
  Ön Hazırlık: İlgili konuda okuma
12 Güncel Tarih yazım tarzları (I) (Sosyal Tarih, Karşılaştırmalı Tarih, Kliometri, Sözlü Tarih)
  Ön Hazırlık: İlgili konuda okuma
13 Güncel Tarih yazım tarzları (II) (Kent Tarihi, Mikro Tarih, Feminist Tarih, Biyografi, Psikotarih)
  Ön Hazırlık: İlgili konuda okuma
14 Genel değerlendirme
  Ön Hazırlık: İlgili konuda okuma
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Öğrenci bilimsel etik ve sorumluluk bilinci kazanır. 5
2 Öğrenci tarih biliminin konularında tarih metodolojisi temelinde sebep-sonuç ilişkisine göre bilgi toplama, analiz etme, yorumlama, tartışma ve önerilerde bulunma yeteneği kazanır. 5
3 Öğrenci Eğitim, Kültür, Basın ve Toplumsal sorunlar konusunda fikir beyan eder. 5
4 Öğrenci bağımsız tarih araştırmaları yapar. 5
5 Öğrenci farklı coğrafyalardaki tarihi olayları karşılaştırma yoluyla objektif ve tutarlı yorumlar yapma becerisi kazanır. 4
6 Öğrenci tarihi olayların gelişiminde siyasi, sosyal, ekonomik, ideolojik, bireysel vs. faktörlerin etkisini irdeleme ve değerlendirme yeteneğine sahip olur. 4
7 Öğrenci farklı tarihi zamanlardaki belge, olay ve buluntulardaki tarihsel yaklaşımların farkında olur. 4
8 Öğrenci tarih alanındaki bilgilerini disiplinler arası çalışmalarda uygulama yeteneğine sahip olur. 4
9 Öğrenci belirli tarihsel gelişmeleri ve bunları geniş anlamda tanımlama ve açıklayabilme yeteneğine sahip olur. 3
10 Öğrenci dünya tarihi ve milli tarih arasında ilişki kurma bilgisine sahip olur. 4
11 Öğrenci temel düzeyde ulusal eğitim taleplerini karşılayacak yetkinliktedir. 4
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 70
Kısa Sınav 2 15
Ödev 0 0
Devam 1 5
Uygulama 1 10
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 4 56
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 6 84
Ödevler 2 4 8
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 2 2
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 2 2
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 152    
Dersin Akts Kredisi 5    
Ders Notu Baykara, Tuncer, Tarih Araştırma ve Yazma Metodu, Akademi Kitabevi, İzmir 1999. Carr, Edward H., Tarih Nedir?, İletişim Yayınları, İstanbul 2002. Ertaş, Mehmet Yaşar (ed.), Tarih Bilimi ve Metodolojisi, İdeal Kültür Yayıncılık, İstanbul 2019. Kütükoğlu, Mübahat, Tarih Araştırmalarında Usûl, TTK Yayınları, Ankara 2017. Şimşek, Ahmet (ed.), Tarih İçin Metodoloji, Pegen Akademi, Ankara 2018. Togan, Zeki Velidi, Tarihte Usûl, İstanbul 1950. Tosh, John, Tarihin Peşinde: Modern Tarih Çalışmasında Hedefler, Yöntemler ve Yeni Doğrultular, çev. Özden Arıkan, Kronik Kitap, İstanbul 2019. Ayrıca Öğrenci Bilgi Sistemindeki ders dokümanlarına bkz.
Diğer Kaynaklar Baykara, Tuncer, Tarih Araştırma ve Yazma Metodu, Akademi Kitabevi, İzmir 1999. Carr, Edward H., Tarih Nedir?, İletişim Yayınları, İstanbul 2002. Ertaş, Mehmet Yaşar (ed.), Tarih Bilimi ve Metodolojisi, İdeal Kültür Yayıncılık, İstanbul 2019. Kütükoğlu, Mübahat, Tarih Araştırmalarında Usûl, TTK Yayınları, Ankara 2017. Şimşek, Ahmet (ed.), Tarih İçin Metodoloji, Pegen Akademi, Ankara 2018. Togan, Zeki Velidi, Tarihte Usûl, İstanbul 1950. Tosh, John, Tarihin Peşinde: Modern Tarih Çalışmasında Hedefler, Yöntemler ve Yeni Doğrultular, çev. Özden Arıkan, Kronik Kitap, İstanbul 2019. Ayrıca Öğrenci Bilgi Sistemindeki ders dokümanlarına bkz.
Materyal
Dökümanlar Baykara, Tuncer, Tarih Araştırma ve Yazma Metodu, Akademi Kitabevi, İzmir 1999. Carr, Edward H., Tarih Nedir?, İletişim Yayınları, İstanbul 2002. Ertaş, Mehmet Yaşar (ed.), Tarih Bilimi ve Metodolojisi, İdeal Kültür Yayıncılık, İstanbul 2019. Kütükoğlu, Mübahat, Tarih Araştırmalarında Usûl, TTK Yayınları, Ankara 2017. Şimşek, Ahmet (ed.), Tarih İçin Metodoloji, Pegen Akademi, Ankara 2018. Togan, Zeki Velidi, Tarihte Usûl, İstanbul 1950. Tosh, John, Tarihin Peşinde: Modern Tarih Çalışmasında Hedefler, Yöntemler ve Yeni Doğrultular, çev. Özden Arıkan, Kronik Kitap, İstanbul 2019. Ayrıca Öğrenci Bilgi Sistemindeki ders dokümanlarına bkz.
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)