Ders Adı İslam Öncesi Türk Siyasi Tarihi
Ders Kodu TAR-123
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 1
Dönem 1.Yarıyıl
AKTS 5
Dersi Veren(ler) Doç. Dr. Abdullah Bakır
Dersin Yardımcıları -
Dersin Öğrenme Çıktıları ....................
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
- -
Dersin İçeriği İlk Türk topluluklarının ortaya çıkışından, Uygur devletinin yıkılışına kadar geçen tarihsel süreç.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri ....................
Dersin Amacı Türklerin tarih sahnesine çıkışlarından, İslamiyeti kabul edişlerine kadar geçer süre içerisinde siyasi tarihlerini kavramak.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 İslamiyet öncesi Türk tarihinin kaynakları.
  Ön Hazırlık: Okuma, araştırma, değerlendirme.
2 Türklerin tarih sahnesine çıkışları, Türk adının anlamı ve Türklerin anayurtları.
  Ön Hazırlık: Okuma, araştırma, değerlendirme.
3 Mete Han dönemine kadar Asya Hun Devleti.
  Ön Hazırlık: Okuma, araştırma, değerlendirme.
4 Mete Han döneminde Asya Hun devleti.
  Ön Hazırlık: Okuma, araştırma, değerlendirme.
5 Asya Hun Devletinin parçalanması ve sonrasında kurulan devletler.
  Ön Hazırlık: Okuma, araştırma, değerlendirme.
6 Akhun Devleti ve Tabgaçlar.
  Ön Hazırlık: Okuma, araştırma, değerlendirme.
7 I. Göktürk Devletinin kuruluş ve yükseliş devirleri.
  Ön Hazırlık: Okuma, araştırma, değerlendirme.
8 I. Göktürk Devletinin, parçalanması ve sonucunda ortaya çıkan Göktürk devletleri.
  Ön Hazırlık: Okuma, araştırma, değerlendirme.
9 II. Göktürk Devletinin kuruluş ve yükseliş dönemlerindeki siyasi olaylar.
  Ön Hazırlık: Okuma, araştırma, değerlendirme.
10 II. Göktürk Devletinde Bilge Kağan, Kültiğin ve Tonyukuk devirleri. Devletin zayıflayıp yıkılışı.
  Ön Hazırlık: Okuma, araştırma, değerlendirme.
11 Uygur Devletinin kuruluş ve yükseliş devirleri.
  Ön Hazırlık: Okuma, araştırma, değerlendirme.
12 Uygur Devletinin zayıflama ve yıkılış nedenleri. Gansu Uygur Devleti.
  Ön Hazırlık: Okuma, araştırma, değerlendirme.
13 Doğu Türkistan Uygur Devleti.Uygurların tarihteki önemi.
  Ön Hazırlık: Okuma, araştırma, değerlendirme.
14 Kırgızlar, Türgişler ve Tölesler.
  Ön Hazırlık: Okuma, araştırma, değerlendirme.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Öğrenci bilimsel etik ve sorumluluk bilinci kazanır. 4
2 Öğrenci tarih biliminin konularında tarih metodolojisi temelinde sebep-sonuç ilişkisine göre bilgi toplama, analiz etme, yorumlama, tartışma ve önerilerde bulunma yeteneği kazanır. 4
3 Öğrenci Eğitim, Kültür, Basın ve Toplumsal sorunlar konusunda fikir beyan eder. 5
4 Öğrenci bağımsız tarih araştırmaları yapar. 3
5 Öğrenci farklı coğrafyalardaki tarihi olayları karşılaştırma yoluyla objektif ve tutarlı yorumlar yapma becerisi kazanır. 5
6 Öğrenci tarihi olayların gelişiminde siyasi, sosyal, ekonomik, ideolojik, bireysel vs. faktörlerin etkisini irdeleme ve değerlendirme yeteneğine sahip olur. 4
7 Öğrenci farklı tarihi zamanlardaki belge, olay ve buluntulardaki tarihsel yaklaşımların farkında olur. 4
8 Öğrenci tarih alanındaki bilgilerini disiplinler arası çalışmalarda uygulama yeteneğine sahip olur. 5
9 Öğrenci belirli tarihsel gelişmeleri ve bunları geniş anlamda tanımlama ve açıklayabilme yeteneğine sahip olur. 3
10 Öğrenci dünya tarihi ve milli tarih arasında ilişki kurma bilgisine sahip olur. 5
11 Öğrenci temel düzeyde ulusal eğitim taleplerini karşılayacak yetkinliktedir. 3
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 75
Kısa Sınav 2 10
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 1 15
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 4 56
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 7 98
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 0 0
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 154    
Dersin Akts Kredisi 5    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)