Ders Adı Eski Yunan ve Roma Tarihi
Ders Kodu TAR-124
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 1
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler) Mesut KINACI
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Hellen ve Roma Tarihi hakkında bilgi vermek.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Girit ve Miken Uygarlıklarından Roma İmparatorluğunun ikiye ayrılışına kadar geçen tarihi süreci kapsamaktadır.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Hellen ve Roma Tarihi hakkında bilgi vermek.
Dersin Amacı Eski Batı Tarihi hakkında Bilgi sahibi olunması.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Hellen Tarihi'nin Ana Kaynakları
  Ön Hazırlık: Bülent İplikçioğlu, Eski Batı Tarihi
2 Hellen Tarihi'nin Ana Kaynakları
  Ön Hazırlık: Bülent İplikçioğlu, Eski Batı Tarihi
3 Hellas'ın Tarihi Coğrafyası
  Ön Hazırlık: P. J. Rhodes, Antik Yunan'ın Kısa Tarihi. Oğuz Tekin, Eski Yunan ve Roma Tarihine Giriş. Arif Müfid Mansel, Ege ve Yunan Tarihi.
4 Minos ve Myken Uygarlıkları
  Ön Hazırlık: P. J. Rhodes, Antik Yunan'ın Kısa Tarihi. Oğuz Tekin, Eski Yunan ve Roma Tarihine Giriş. Arif Müfid Mansel, Ege ve Yunan Tarihi.
5 Hellas'ın Karanlık Çağı ve Büyük Kolonizasyon Dönemi
  Ön Hazırlık: P. J. Rhodes, Antik Yunan'ın Kısa Tarihi. Oğuz Tekin, Eski Yunan ve Roma Tarihine Giriş. Arif Müfid Mansel, Ege ve Yunan Tarihi.
6 Polislerin ve demokrasinin gelişimi
  Ön Hazırlık: P. J. Rhodes, Antik Yunan'ın Kısa Tarihi. Oğuz Tekin, Eski Yunan ve Roma Tarihine Giriş. Arif Müfid Mansel, Ege ve Yunan Tarihi.
7 Ara Sınavlar.
  Ön Hazırlık: Ara Sınavlar.
8 Pers Savaşları ve Peloponnesos Savaşları
  Ön Hazırlık: Herodotos, Historiai. Thukydides, Peloponnesos Savaşları.
9 Büyük İskender ve Makedon Devleti
  Ön Hazırlık: Plutarkhos, İskender ve Caesar
10 Hellenistik Dönem
  Ön Hazırlık: R. M. Errigton, Hellenistik Dünya Tarihi.
11 Roma Tarihi'nin Ana Kaynakları
  Ön Hazırlık: Halil Demircioğlu, Roma Tarihi. Bülent İplikçioğlu, Eski Batı Tarihi
12 Roma'nın Kuruluşu ve Krallık Dönemi
  Ön Hazırlık: Oğuz Tekin, Eski Yunan ve Roma Tarihine Giriş. Halil Demircioğlu, Roma Tarihi.
13 Roma Cumhuriyet Dönemi
  Ön Hazırlık: Oğuz Tekin, Eski Yunan ve Roma Tarihine Giriş. Halil Demircioğlu, Roma Tarihi.
14 Roma İmparatorluk Dönemi ve Roma'nın Yıkılış Süreci
  Ön Hazırlık: Edward Gibbon, Roma İmparatorluğu'nun Gerileyiş ve Çöküş Tarihi
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Öğrenci bilimsel etik ve sorumluluk bilinci kazanır. 2
2 Öğrenci tarih biliminin konularında tarih metodolojisi temelinde sebep-sonuç ilişkisine göre bilgi toplama, analiz etme, yorumlama, tartışma ve önerilerde bulunma yeteneği kazanır. 2
3 Öğrenci Eğitim, Kültür, Basın ve Toplumsal sorunlar konusunda fikir beyan eder. 2
4 Öğrenci bağımsız tarih araştırmaları yapar. 2
5 Öğrenci farklı coğrafyalardaki tarihi olayları karşılaştırma yoluyla objektif ve tutarlı yorumlar yapma becerisi kazanır. 2
6 Öğrenci tarihi olayların gelişiminde siyasi, sosyal, ekonomik, ideolojik, bireysel vs. faktörlerin etkisini irdeleme ve değerlendirme yeteneğine sahip olur. 2
7 Öğrenci farklı tarihi zamanlardaki belge, olay ve buluntulardaki tarihsel yaklaşımların farkında olur. 2
8 Öğrenci tarih alanındaki bilgilerini disiplinler arası çalışmalarda uygulama yeteneğine sahip olur. 2
9 Öğrenci belirli tarihsel gelişmeleri ve bunları geniş anlamda tanımlama ve açıklayabilme yeteneğine sahip olur. 2
10 Öğrenci dünya tarihi ve milli tarih arasında ilişki kurma bilgisine sahip olur. 2
11 Öğrenci temel düzeyde ulusal eğitim taleplerini karşılayacak yetkinliktedir. 2
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 0 0
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 0
Finalin Başarıya Oranı 0
TOPLAM 0
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 0 0 0
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı 0 0 0
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 0    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu Bülent İplikçioğlu, Eski Batı Tarihi P. J. Rhodes, Antik Yunan'ın Kısa Tarihi. Arif Müfid Mansel, Ege ve Yunan Tarihi. Herodotos, Historiai. Thukydides, Peloponnesos Savaşları. Plutarkhos, İskender ve Caesar R. M. Errigton, Hellenistik Dünya Tarihi. Halil Demircioğlu, Roma Tarihi. Bülent İplikçioğlu, Eski Batı Tarihi Oğuz Tekin, Eski Yunan ve Roma Tarihine Giriş. Halil Demircioğlu, Roma Tarihi. Edward Gibbon, Roma İmparatorluğu'nun Gerileyiş ve Çöküş Tarihi.
Diğer Kaynaklar Bülent İplikçioğlu, Eski Batı Tarihi P. J. Rhodes, Antik Yunan'ın Kısa Tarihi. Arif Müfid Mansel, Ege ve Yunan Tarihi. Herodotos, Historiai. Thukydides, Peloponnesos Savaşları. Plutarkhos, İskender ve Caesar R. M. Errigton, Hellenistik Dünya Tarihi. Halil Demircioğlu, Roma Tarihi. Bülent İplikçioğlu, Eski Batı Tarihi Oğuz Tekin, Eski Yunan ve Roma Tarihine Giriş. Halil Demircioğlu, Roma Tarihi. Edward Gibbon, Roma İmparatorluğu'nun Gerileyiş ve Çöküş Tarihi.
Materyal
Dökümanlar Bülent İplikçioğlu, Eski Batı Tarihi P. J. Rhodes, Antik Yunan'ın Kısa Tarihi. Arif Müfid Mansel, Ege ve Yunan Tarihi. Herodotos, Historiai. Thukydides, Peloponnesos Savaşları. Plutarkhos, İskender ve Caesar R. M. Errigton, Hellenistik Dünya Tarihi. Halil Demircioğlu, Roma Tarihi. Bülent İplikçioğlu, Eski Batı Tarihi Oğuz Tekin, Eski Yunan ve Roma Tarihine Giriş. Halil Demircioğlu, Roma Tarihi. Edward Gibbon, Roma İmparatorluğu'nun Gerileyiş ve Çöküş Tarihi.
Ödevler Bülent İplikçioğlu, Eski Batı Tarihi P. J. Rhodes, Antik Yunan'ın Kısa Tarihi. Arif Müfid Mansel, Ege ve Yunan Tarihi. Herodotos, Historiai. Thukydides, Peloponnesos Savaşları. Plutarkhos, İskender ve Caesar R. M. Errigton, Hellenistik Dünya Tarihi. Halil Demircioğlu, Roma Tarihi. Bülent İplikçioğlu, Eski Batı Tarihi Oğuz Tekin, Eski Yunan ve Roma Tarihine Giriş. Halil Demircioğlu, Roma Tarihi. Edward Gibbon, Roma İmparatorluğu'nun Gerileyiş ve Çöküş Tarihi.
Sınavlar Bülent İplikçioğlu, Eski Batı Tarihi P. J. Rhodes, Antik Yunan'ın Kısa Tarihi. Arif Müfid Mansel, Ege ve Yunan Tarihi. Herodotos, Historiai. Thukydides, Peloponnesos Savaşları. Plutarkhos, İskender ve Caesar R. M. Errigton, Hellenistik Dünya Tarihi. Halil Demircioğlu, Roma Tarihi. Bülent İplikçioğlu, Eski Batı Tarihi Oğuz Tekin, Eski Yunan ve Roma Tarihine Giriş. Halil Demircioğlu, Roma Tarihi. Edward Gibbon, Roma İmparatorluğu'nun Gerileyiş ve Çöküş Tarihi.
Materyal Diğer Bülent İplikçioğlu, Eski Batı Tarihi P. J. Rhodes, Antik Yunan'ın Kısa Tarihi. Arif Müfid Mansel, Ege ve Yunan Tarihi. Herodotos, Historiai. Thukydides, Peloponnesos Savaşları. Plutarkhos, İskender ve Caesar R. M. Errigton, Hellenistik Dünya Tarihi. Halil Demircioğlu, Roma Tarihi. Bülent İplikçioğlu, Eski Batı Tarihi Oğuz Tekin, Eski Yunan ve Roma Tarihine Giriş. Halil Demircioğlu, Roma Tarihi. Edward Gibbon, Roma İmparatorluğu'nun Gerileyiş ve Çöküş Tarihi.
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)