Ders Adı Eski Anadolu Tarihi
Ders Kodu TAR-125
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 1
Dönem 1.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Dr. Öğretim Üyesi Muzaffer DURAN
Dersin Yardımcıları Yok.
Dersin Öğrenme Çıktıları Eski Anadolu tarihini ve kültürünü bilir. Eski Anadolu'da ele geçirilen tarihi ve arkeolojik eserleri yorumlayabilir. Eski Anadolu tarihinin ve kültürünün günümüze olan etkilerini değerlendirilebilir.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Bu ders, MÖ. 3. binyıldan başlayarak Perslerin Anadolu'yu ele geçirdiği tarihe kadar olan süreyi (MÖ. 6. yüzyılın ortaları) kapsamaktadır. Eğer gerek duyulursa kısaca Perslerden bahsedilecektir.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Bu dersin temel hedefi öğrencilere eski Anadolu'nun tarihi, coğrafi ve stratejik önemini anlatmaktır. Bu hususta söz konusu meselelerin antik dönemden itibaren önemli olduğunu anlatmaktır.
Dersin Amacı Bu dersin amacı Anadolu'da kurulan eski medeniyetleri (Hattiler, Luviler, Hurriler, Hititler, Likyalılar, Lidyalılar, Frigyalılar) tarihi, siyasi, kültürel, ekonoik ve dini açıdan incelemektir.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Giriş; Ders Konularının ve Kitaplarının Tanıtılması, Eskiçağ Kavramının Anlatılması, Eski Anadolu Coğrafyası ve Uygarlıklar Hakkında Kısa Bilgiler Vermek.
  Ön Hazırlık: Konu ile ilgili okumaların yapılması ve sunumların hazırlanması.
2 Anadolu’nun Tarih Öncesi Devirleri: Paleolitik Çağ, Mezolitik Çağ, Neolitik Çağ, Kalkolitik Çağ, Tunç Çağı.
  Ön Hazırlık: Konu ile ilgili okumaların yapılması ve sunumların hazırlanması.
3 MÖ. 3. Binyıl Anadolu Kavimleri: Hattiler, Hurriler, Luwiler.
  Ön Hazırlık: Konu ile ilgili okumaların yapılması ve sunumların hazırlanması.
4 MÖ. 2. Binyıl Anadolu Kavimleri: Hititler, Gaşkalar, Palalar, Lukkalar, Troyalılar ve Kuşşara Krallığı.
  Ön Hazırlık: Konu ile ilgili okumaların yapılması ve sunumların hazırlanması.
5 Asur Ticaret Kolonileri Devrinde Anadolu’nun Siyasi Yapısı.
  Ön Hazırlık: Konu ile ilgili okumaların yapılması ve sunumların hazırlanması.
6 Hitit Uygarlığı, Köken ve Kronoloji Sorunu, Eski Krallık Dönemi, Gasıp Krallar Devri ve Mitanni Göçleri.
  Ön Hazırlık: Konu ile ilgili okumaların yapılması ve sunumların hazırlanması.
7 Yeni Krallık Dönemi: II. Tuthalya ve Şuppiluliuma Dönemi.
  Ön Hazırlık: Konu ile ilgili okumaların yapılması ve sunumların hazırlanması.
8 II. Murşili – II. Şuppiluliuma Dönemi, Amurru Krallığı, Kadeş Savaşı.
  Ön Hazırlık: Konu ile ilgili okumaların yapılması ve sunumların hazırlanması.
9 Ege Göçleri (Deniz Kavimleri Göçü), Hititlerin Yıkılışı ve Önasya’nın Siyasi durumu.
  Ön Hazırlık: Konu ile ilgili okumaların yapılması ve sunumların hazırlanması.
10 Geç Hitit Şehir Devletleri dönemi siyasi ve kültürel gelişmeler.
  Ön Hazırlık: Konu ile ilgili okumaların yapılması ve sunumların hazırlanması.
11 Eski Anadolu’nun Kültür Tarihi: Tarih Öncesi Dönem, Asur Ticaret Kolonileri Çağı.
  Ön Hazırlık: Konu ile ilgili okumaların yapılması ve sunumların hazırlanması.
12 Hitit Kültürü: Devlet Teşkilatı, Hukuku, Toplum Hayatı, Ekonomi ve Ticareti, Dil-Yazı-Edebiyat, Sanat, Din. Geç Hitit Döneminde Anadolu Kültürü
  Ön Hazırlık: Konu ile ilgili okumaların yapılması ve sunumların hazırlanması.
13 Urartu ve Frigya döneminde siyasi ve kültürel gelişmeler.
  Ön Hazırlık: Konu ile ilgili okumaların yapılması ve sunumların hazırlanması.
14 Lydia, İyonya, Karya Uygarlıklarında siyasi, ekonomik ve kültürel gelişmeler.
  Ön Hazırlık: Konu ile ilgili okumaların yapılması ve sunumların hazırlanması.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Öğrenci bilimsel etik ve sorumluluk bilinci kazanır. 3
2 Öğrenci tarih biliminin konularında tarih metodolojisi temelinde sebep-sonuç ilişkisine göre bilgi toplama, analiz etme, yorumlama, tartışma ve önerilerde bulunma yeteneği kazanır. 4
3 Öğrenci Eğitim, Kültür, Basın ve Toplumsal sorunlar konusunda fikir beyan eder. 3
4 Öğrenci bağımsız tarih araştırmaları yapar. 3
5 Öğrenci farklı coğrafyalardaki tarihi olayları karşılaştırma yoluyla objektif ve tutarlı yorumlar yapma becerisi kazanır. 4
6 Öğrenci tarihi olayların gelişiminde siyasi, sosyal, ekonomik, ideolojik, bireysel vs. faktörlerin etkisini irdeleme ve değerlendirme yeteneğine sahip olur. 4
7 Öğrenci farklı tarihi zamanlardaki belge, olay ve buluntulardaki tarihsel yaklaşımların farkında olur. 4
8 Öğrenci tarih alanındaki bilgilerini disiplinler arası çalışmalarda uygulama yeteneğine sahip olur. 4
9 Öğrenci belirli tarihsel gelişmeleri ve bunları geniş anlamda tanımlama ve açıklayabilme yeteneğine sahip olur. 4
10 Öğrenci dünya tarihi ve milli tarih arasında ilişki kurma bilgisine sahip olur. 3
11 Öğrenci temel düzeyde ulusal eğitim taleplerini karşılayacak yetkinliktedir. 3
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 70
Kısa Sınav 2 20
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 1 10
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 6 84
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 0 0
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 112    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu Mehmet Ali Kaya, İlkçağ Tarihi ve Uygarlığı, Pegem Akademi, Ankara, 2016. Veli Sevin, Anadolu'nun Tarihi Coğrafyası I, TTK, Ankara, 2019. Mehmet Ali Kaya, Türkiye'nin Eskiçağ Tarihi I ve II, Bilge Kültür Sanat Yayınları, İstanbul 2017, 2018.
Diğer Kaynaklar Mehmet Ali Kaya, İlkçağ Tarihi ve Uygarlığı, Pegem Akademi, Ankara, 2016. Veli Sevin, Anadolu'nun Tarihi Coğrafyası I, TTK, Ankara, 2019. Mehmet Ali Kaya, Türkiye'nin Eskiçağ Tarihi I ve II, Bilge Kültür Sanat Yayınları, İstanbul 2017, 2018.
Materyal
Dökümanlar Mehmet Ali Kaya, İlkçağ Tarihi ve Uygarlığı, Pegem Akademi, Ankara, 2016. Veli Sevin, Anadolu'nun Tarihi Coğrafyası I, TTK, Ankara, 2019. Mehmet Ali Kaya, Türkiye'nin Eskiçağ Tarihi I ve II, Bilge Kültür Sanat Yayınları, İstanbul 2017, 2018.
Ödevler Yok
Sınavlar Kısa Sınav (2), Ara Sınav, Yarıyıl Sonu Sınavı
Materyal Diğer Öğretim Üyesi tarafından derslerde önerilen makaleler.
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)