Ders Adı Eski İran Tarihi (MÖ. 7.-MS. 7. Yüzyıl)
Ders Kodu TAR-126
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 1
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler) Dr. Öğretim Üyesi Muzaffer DURAN
Dersin Yardımcıları Yok.
Dersin Öğrenme Çıktıları Eski Anadolu tarihini ve kültürünü bilir. Eski Anadolu'da ele geçirilen tarihi ve arkeolojik eserleri yorumlayabilir. Eski Anadolu tarihinin ve kültürünün günümüze olan etkilerini değerlendirilebilir.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
- -
Dersin İçeriği Bu dersin içeriği esas olarak Med, Akhaimenid, Selevkos, Parth ve Sasani hanedanlıklarının tarihini (MÖ. 7-MS. 7. Yüzyıl) kapsamaktadır.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Bu dersin temel hedefi, öğrencilere eski İran tarihinin, coğrafyasının ve kültürünün çeşitliliğini, zenginliği ve gelişmişliğini anlatmaktır.
Dersin Amacı İslam öncesi dönemde İran coğrafyasında hakim olan hanedanlıkların (Med, Akhaimenid, Parth, Sasani) siyasal, sosyo-kültürel ve dini yapılarını incelemektir. Bu bağlamda öğrencilere eski İran tarihi ile ilgili tarihi, arkeolojik ve filolojik belgeler görsel ve sözlü olarak sunulacaktır.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Aryan göçleri ve ilk yerleşimler
  Ön Hazırlık: -
2 Akhamenid Hanedanlığı, Anşan ve Susa krallığı
  Ön Hazırlık: -
3 Pers devletinin kuruluşu ve ilk fetihler. I. Darius Dönemi.
  Ön Hazırlık: -
4 Kserkses dönemi Pers Yunan savaşları
  Ön Hazırlık: -
5 I. Artakserkses dönemi, II. Artakserkses (Arsaces) dönemi, III. Artakserkses dönemi
  Ön Hazırlık: -
6 Pers-Makedon Savaşları
  Ön Hazırlık: -
7 Selevkos Hanedanlık Dönemi
  Ön Hazırlık: -
8 II. Mithradates Dönemi; Parthia – Roma Mücadeleleri
  Ön Hazırlık: -
9 Parth Kültürü ve Medeniyeti: 1.1. Kraliyet ve Saray 1.2. Veliahtlık Meselesi 1.3. Tanrısal Güç 1.4. Devlet Teşkilatı 1.5. Kraliyet Merkezleri ve Şehirleri
  Ön Hazırlık: -
10 Sasani Devleti’nin Kuruluşu. I. Ardaşir’den II. Şapur’a Sasani Siyasi Tarihi
  Ön Hazırlık: -
11 II. Şapur’dan II. Hüsrev’e Sasani Siyasi Tarihi. Sasanilerin Gerileme Dönemi ve Yıkılışı
  Ön Hazırlık: -
12 1. Sasani Devlet Teşkilatı a.Saray Teşkilatı b. Ordu Teşkilatı c. Eğitim Teşkilatı d. Posta Teşkilatı 2. Sasanilerin Ekonomik Teşkilatı a.Toprak Sistemi b. Vergi ve Para c. Ticaret ve Sanayi
  Ön Hazırlık: -
13 1. Sasani Kültür ve Medeniyeti a. Toplum Yapısı b. Dini Yapı
  Ön Hazırlık: -
14 1. Sasani Kültür ve Medeniyeti a. Edebiyat b. Sanat ve Mimari
  Ön Hazırlık: -
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Öğrenci bilimsel etik ve sorumluluk bilinci kazanır. 3
2 Öğrenci tarih biliminin konularında tarih metodolojisi temelinde sebep-sonuç ilişkisine göre bilgi toplama, analiz etme, yorumlama, tartışma ve önerilerde bulunma yeteneği kazanır. 3
3 Öğrenci Eğitim, Kültür, Basın ve Toplumsal sorunlar konusunda fikir beyan eder. 3
4 Öğrenci bağımsız tarih araştırmaları yapar. 3
5 Öğrenci farklı coğrafyalardaki tarihi olayları karşılaştırma yoluyla objektif ve tutarlı yorumlar yapma becerisi kazanır. 4
6 Öğrenci tarihi olayların gelişiminde siyasi, sosyal, ekonomik, ideolojik, bireysel vs. faktörlerin etkisini irdeleme ve değerlendirme yeteneğine sahip olur. 3
7 Öğrenci farklı tarihi zamanlardaki belge, olay ve buluntulardaki tarihsel yaklaşımların farkında olur. 2
8 Öğrenci tarih alanındaki bilgilerini disiplinler arası çalışmalarda uygulama yeteneğine sahip olur. 3
9 Öğrenci belirli tarihsel gelişmeleri ve bunları geniş anlamda tanımlama ve açıklayabilme yeteneğine sahip olur. 3
10 Öğrenci dünya tarihi ve milli tarih arasında ilişki kurma bilgisine sahip olur. 2
11 Öğrenci temel düzeyde ulusal eğitim taleplerini karşılayacak yetkinliktedir. 3
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 0
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 4 56
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 6 84
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 0 0
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 140    
Dersin Akts Kredisi 4    
Ders Notu Ekrem Memiş, History of Ancient Iran (Meds, Persians, Partians), Ekin Publishing, Bursa, 2018. Nimet Yıldırım, Iran Culture, Pinhan Publishing, Istanbul, 2016.
Diğer Kaynaklar Ekrem Memiş, History of Ancient Iran (Meds, Persians, Partians), Ekin Publishing, Bursa, 2018. Nimet Yıldırım, Iran Culture, Pinhan Publishing, Istanbul, 2016.
Materyal
Dökümanlar Ekrem Memiş, History of Ancient Iran (Meds, Persians, Partians), Ekin Publishing, Bursa, 2018. Nimet Yıldırım, Iran Culture, Pinhan Publishing, Istanbul, 2016.
Ödevler -
Sınavlar Josef Wiesehöfer, Ancient Persian History (Trans. M. Ali İnci), Telos Publishing, Istanbul, 2003. Gene R. Garthwaite, Persian History (Trans. Fethi Aytuna), İnkılâp Publishing, Istanbul, 2011. Nimet Yıldırım, Iran Culture, Pinhan Publishing, Istanbul, 2016. Ekrem Memiş, History of Ancient Iran (Meds, Persians, Partians), Ekin Publishing, Bursa, 2018.
Materyal Diğer -
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)