Ders Adı Osmanlıca III
Ders Kodu TAR-201
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 2
Dönem 3.Yarıyıl
AKTS 5
Dersi Veren(ler) Hakan Karagöz
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Matbu belge ve metinleri okuyabilmek
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Osmanlıca metinlerin okunması, imla kuralları, kelime yapıları üzerinde durulması
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Osmanlıca matbu metinleri okuyabilmek
Dersin Amacı Osmanlıca matbu metinleri okuyabilir hale gelmek.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Osmanlıca matbu metin okumaları
  Ön Hazırlık: -
2 Osmanlıca matbu metin okumaları
  Ön Hazırlık: Daha önceki konuda ödev yapılması
3 Osmanlıca matbu metin okumaları
  Ön Hazırlık: Daha önceki konuda ödev yapılması
4 Osmanlıca matbu metin okumaları
  Ön Hazırlık: Daha önceki konuda ödev yapılması
5 Osmanlıca matbu metin okumaları
  Ön Hazırlık: Daha önceki konuda ödev yapılması
6 Osmanlıca matbu metin okumaları
  Ön Hazırlık: Daha önceki konuda ödev yapılması
7 Osmanlıca matbu metin okumaları
  Ön Hazırlık: Daha önceki konuda ödev yapılması
8 Rika alfabesi harflerinin öğrenilmesi
  Ön Hazırlık: Daha önceki konuda ödev yapılması
9 Rika alfabesi harflerinin öğrenilmesi
  Ön Hazırlık: Daha önceki konuda ödev yapılması
10 Rika harflerinin birleşme kurallarının öğrenilmesi
  Ön Hazırlık: Daha önceki konuda ödev yapılması
11 Rika harflerinin birleşme kurallarının öğrenilmesi
  Ön Hazırlık: Daha önceki konuda ödev yapılması
12 Basit rika metin okumaları
  Ön Hazırlık: Daha önceki konuda ödev yapılması
13 Basit rika metin okumaları
  Ön Hazırlık: Daha önceki konuda ödev yapılması
14 Rika metin okumaları
  Ön Hazırlık: Daha önceki konuda ödev yapılması
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Öğrenci bilimsel etik ve sorumluluk bilinci kazanır. 2
2 Öğrenci tarih biliminin konularında tarih metodolojisi temelinde sebep-sonuç ilişkisine göre bilgi toplama, analiz etme, yorumlama, tartışma ve önerilerde bulunma yeteneği kazanır. 2
3 Öğrenci Eğitim, Kültür, Basın ve Toplumsal sorunlar konusunda fikir beyan eder. 2
4 Öğrenci bağımsız tarih araştırmaları yapar. 2
5 Öğrenci farklı coğrafyalardaki tarihi olayları karşılaştırma yoluyla objektif ve tutarlı yorumlar yapma becerisi kazanır. 1
6 Öğrenci tarihi olayların gelişiminde siyasi, sosyal, ekonomik, ideolojik, bireysel vs. faktörlerin etkisini irdeleme ve değerlendirme yeteneğine sahip olur. 2
7 Öğrenci farklı tarihi zamanlardaki belge, olay ve buluntulardaki tarihsel yaklaşımların farkında olur. 1
8 Öğrenci tarih alanındaki bilgilerini disiplinler arası çalışmalarda uygulama yeteneğine sahip olur. 2
9 Öğrenci belirli tarihsel gelişmeleri ve bunları geniş anlamda tanımlama ve açıklayabilme yeteneğine sahip olur. 2
10 Öğrenci dünya tarihi ve milli tarih arasında ilişki kurma bilgisine sahip olur. 2
11 Öğrenci temel düzeyde ulusal eğitim taleplerini karşılayacak yetkinliktedir. 2
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 70
Kısa Sınav 2 20
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 1 10
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 7 98
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 10 10
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 160    
Dersin Akts Kredisi 5    
Ders Notu Dersi veren öğretim üyesinin ders notu.
Diğer Kaynaklar Dersi veren öğretim üyesinin ders notu.
Materyal
Dökümanlar Dersi veren öğretim üyesinin ders notu.
Ödevler
Sınavlar vize ve final sonavı
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)