Ders Adı Osmanlıca IV
Ders Kodu TAR-202
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 2
Dönem 4.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler) Hakan Karagöz
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1.Öğrencilere bazı yazı çeşitlerini öğretmek. 2.Öğrencileri Lisans üstü araştırma yapmaya hazırlamak. 3.Öğrencilerin bazı tarihi metinleri okuyup anlamalarına katkıda bulunmak.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Rika yazısı gibi çeşitli Osmanlıca el yazması metinlerin okunması ve bazı imla kuralları üzerinde durulması
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Öğrencilere matbu ve rika yazılarını okumasını ve anlamasını kavratmak.
Dersin Amacı Rika yazısı gibi çeşitli Osmanlıca el yazması metinlerin okunması ve bazı imla kuralları üzerinde durulması
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Osmanlıca rika yazısında metin okuma
  Ön Hazırlık: Rika metinlerinde geçen harflerin tanıtımı ve harf birleşme şekillerinin öğrenilmesi
2 Osmanlıca rika yazısında metin okuma
  Ön Hazırlık: Rika metinlerinde geçen harflerin tanıtımı ve harf birleşme şekillerinin öğrenilmesi.
3 Osmanlıca rika yazısında metin okuma
  Ön Hazırlık: Rika metinlerinde geçen harflerin tanıtımı ve harf birleşme şekillerinin öğrenilmesi.
4 Osmanlıca rika yazısında metin okuma
  Ön Hazırlık: Rika metinlerinde geçen harflerin tanıtımı ve harf birleşme şekillerinin öğrenilmesi.
5 Osmanlıca rika yazısında metin okuma
  Ön Hazırlık: Rika metinlerinde geçen harflerin tanıtımı ve harf birleşme şekillerinin öğrenilmesi.
6 Osmanlıca rika yazısında metin okuma
  Ön Hazırlık: Rika metinlerinde geçen harflerin tanıtımı ve harf birleşme şekillerinin öğrenilmesi.
7 Osmanlıca rika yazısında metin okuma
  Ön Hazırlık: Rika metinlerinde geçen harflerin tanıtımı ve harf birleşme şekillerinin öğrenilmesi.
8 Osmanlıca rika yazısında metin okuma
  Ön Hazırlık: Rika metinlerinde geçen harflerin tanıtımı ve harf birleşme şekillerinin öğrenilmesi.
9 Rika yazısı haricinde farklı türde Osmanlıca belge okuma
  Ön Hazırlık: Rika metinlerinde geçen harflerin tanıtımı ve harf birleşme şekillerinin öğrenilmesi.
10 Rika yazısı haricinde farklı türde Osmanlıca belge okuma
  Ön Hazırlık: Rika metinlerinde geçen harflerin tanıtımı ve harf birleşme şekillerinin öğrenilmesi.
11 Rika yazısı haricinde farklı türde Osmanlıca belge okuma
  Ön Hazırlık: Rika metinlerinde geçen harflerin tanıtımı ve harf birleşme şekillerinin öğrenilmesi.
12 Rika yazısı haricinde farklı türde Osmanlıca belge okuma
  Ön Hazırlık: Rika metinlerinde geçen harflerin tanıtımı ve harf birleşme şekillerinin öğrenilmesi.
13 Rika yazısı haricinde farklı türde Osmanlıca belge okuma
  Ön Hazırlık: Rika metinlerinde geçen harflerin tanıtımı ve harf birleşme şekillerinin öğrenilmesi.
14 Rika yazısı haricinde farklı türde Osmanlıca belge okuma
  Ön Hazırlık: Rika metinlerinde geçen harflerin tanıtımı ve harf birleşme şekillerinin öğrenilmesi.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Öğrenci bilimsel etik ve sorumluluk bilinci kazanır. 1
2 Öğrenci tarih biliminin konularında tarih metodolojisi temelinde sebep-sonuç ilişkisine göre bilgi toplama, analiz etme, yorumlama, tartışma ve önerilerde bulunma yeteneği kazanır. 2
3 Öğrenci Eğitim, Kültür, Basın ve Toplumsal sorunlar konusunda fikir beyan eder. 2
4 Öğrenci bağımsız tarih araştırmaları yapar. 2
5 Öğrenci farklı coğrafyalardaki tarihi olayları karşılaştırma yoluyla objektif ve tutarlı yorumlar yapma becerisi kazanır. 1
6 Öğrenci tarihi olayların gelişiminde siyasi, sosyal, ekonomik, ideolojik, bireysel vs. faktörlerin etkisini irdeleme ve değerlendirme yeteneğine sahip olur. 1
7 Öğrenci farklı tarihi zamanlardaki belge, olay ve buluntulardaki tarihsel yaklaşımların farkında olur. 1
8 Öğrenci tarih alanındaki bilgilerini disiplinler arası çalışmalarda uygulama yeteneğine sahip olur. 3
9 Öğrenci belirli tarihsel gelişmeleri ve bunları geniş anlamda tanımlama ve açıklayabilme yeteneğine sahip olur. 2
10 Öğrenci dünya tarihi ve milli tarih arasında ilişki kurma bilgisine sahip olur. 3
11 Öğrenci temel düzeyde ulusal eğitim taleplerini karşılayacak yetkinliktedir. 1
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 40
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 4 56
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 5 70
Ödevler 1 25 25
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 10 10
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 0    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu Öğretim üyesi tarafından hazırlanan ders notu
Diğer Kaynaklar Öğretim üyesi tarafından hazırlanan ders notu
Materyal
Dökümanlar Öğretim üyesi tarafından hazırlanan ders notu
Ödevler Her hafta ödev yapılması ve kontrol
Sınavlar vize ve final sınavı
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)