Ders Adı Türk Kültür Tarihi
Ders Kodu TAR-208
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 2
Dönem 4.Yarıyıl
AKTS 5
Dersi Veren(ler) Doç.Dr.Abdullah Bakır
Dersin Yardımcıları -
Dersin Öğrenme Çıktıları Bu dersin sonunda öğrenci, Hunların sosyal ve kültürel yapılarını ,Göktürklerin sosyal ve kültürel yapılarını, Uygurların sosyal ve kültürel yapılarını, İslam öncesi diğer Türk boylarının sosyal ve kültürel yapılarını tanıyabilecektir.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
- -
Dersin İçeriği Hunların sosyal ve kültürel yapıları Göktürklerin sosyal ve kültürel yapıları Uygurların sosyal ve kültürel yapıları İslam öncesi diğer Türk boylarının sosyal ve kültürel yapıları
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Tarihte kurulmuş olan Türk devletlerinin maddi, manevi ve sosyo-kültürel öğelerinin tümünü bilen öğrenciler yetiştirmek
Dersin Amacı Tarihte kurulmuş bütün Türk Devletlerinin bırakmış oldukları maddi ve manevi kültür öğelerini bilen ve bunları günümüz kültür öğeleriyle mukayese edebilen mezunlar yetiştirmek.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Kültür-Medeniye Tanımı ve Farkı
2 Medeniyetlerin Kökeni Hakkındaki Araştırmalar ve Görüşler
  Ön Hazırlık: İlgili konuda okuma
3 Medeniyeti Ortaya Koyan Nedenler: Coğrafya, İnsan, Motivasyon ve Cemiyet
  Ön Hazırlık: İlgili konuda okuma
4 Göçebelik Sorununun İrdelenmesi
  Ön Hazırlık: İlgili konuda okuma
5 Kültür Çevreleri Hakkındaki Teoriler ve Görüşler
  Ön Hazırlık: İlgili konuda okuma
6 Bozkır Kültürü: Kökenleri, Gelişimi ve Görüşler
  Ön Hazırlık: İlgili konuda okuma
7 Bozkır Kültüründe Sosyal Yapı: Aile, Urug, Boy, Bodun ve Devlet
  Ön Hazırlık: İlgili konuda okuma
8 Bozkır Kültüründe Sosyal Yapı: Aile, Urug, Boy, Bodun ve Devlet
  Ön Hazırlık: İlgili konuda okuma
9 Türklerde Devlet Teşkilatı: Meclis, Hükümet, Çifte Krallık Meselesi, Ordu
  Ön Hazırlık: İlgili konuda okuma
10 İslam Öncesi Türklerde Din Anlayışı
  Ön Hazırlık: İlgili konuda okuma
11 İslam Öncesi Ekonomik Hayat
  Ön Hazırlık: İlgili konuda okuma
12 İslam Öncesi Kültür-Sanat, Düşünce ve Ahlak Yapısı
  Ön Hazırlık: İlgili konuda okuma
13 İslamiyetin Kabulü Sonrası Türklerde Devlet ve Teşkilat Yapısı
  Ön Hazırlık: İlgili konuda okuma
14 İslamiyetin Kabulu Sonrası Türklerde Sosyal Yaşam, Dini ve Kültürel Yaşam
  Ön Hazırlık: İlgili konuda okuma
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Öğrenci bilimsel etik ve sorumluluk bilinci kazanır. 4
2 Öğrenci tarih biliminin konularında tarih metodolojisi temelinde sebep-sonuç ilişkisine göre bilgi toplama, analiz etme, yorumlama, tartışma ve önerilerde bulunma yeteneği kazanır. 4
3 Öğrenci Eğitim, Kültür, Basın ve Toplumsal sorunlar konusunda fikir beyan eder. 2
4 Öğrenci bağımsız tarih araştırmaları yapar. 2
5 Öğrenci farklı coğrafyalardaki tarihi olayları karşılaştırma yoluyla objektif ve tutarlı yorumlar yapma becerisi kazanır. 4
6 Öğrenci tarihi olayların gelişiminde siyasi, sosyal, ekonomik, ideolojik, bireysel vs. faktörlerin etkisini irdeleme ve değerlendirme yeteneğine sahip olur. 4
7 Öğrenci farklı tarihi zamanlardaki belge, olay ve buluntulardaki tarihsel yaklaşımların farkında olur. 4
8 Öğrenci tarih alanındaki bilgilerini disiplinler arası çalışmalarda uygulama yeteneğine sahip olur. 4
9 Öğrenci belirli tarihsel gelişmeleri ve bunları geniş anlamda tanımlama ve açıklayabilme yeteneğine sahip olur. 4
10 Öğrenci dünya tarihi ve milli tarih arasında ilişki kurma bilgisine sahip olur. 4
11 Öğrenci temel düzeyde ulusal eğitim taleplerini karşılayacak yetkinliktedir. 4
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 0
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 15 2 30
Ödevler 1 20 20
Sunum 1 15 15
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 10 10
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 127    
Dersin Akts Kredisi 4    
Ders Notu Türk Milli Kültürü, İbrahim Kafesoğlu.
Diğer Kaynaklar Türk Milli Kültürü, İbrahim Kafesoğlu.
Materyal
Dökümanlar Türk Milli Kültürü, İbrahim Kafesoğlu.
Ödevler -
Sınavlar -
Materyal Diğer -
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)