Ders Adı Ortaçağ Avrupa Tarihi ve Medeniyeti
Ders Kodu TAR-209
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 2
Dönem 3.Yarıyıl
AKTS 5
Dersi Veren(ler) Mesut KINACI
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Ortaçağ süreci ve bu süreçte Avrupa toplumlarının siyasi gelişimi hakkında bilgi sahibi olmak.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Ortaçağ Avrupa kültür ve uygarlığının dünya tarihindeki yeri ve önemi.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Ortaçağ Avrupası ile ilgili başta feodalite olmak üzere başlıca kavramların, olguların öğrenilmesi.
Dersin Amacı Ortaçağ Avrupasının siyasi tarihine yön veren siyasi, sosyo-kültürel ve ekonomik olayların öğrenilmesi.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Ortaçağa giriş ve Avrupa.
  Ön Hazırlık: Muammer Gül, Ortaçağ Avrupa Tarihi
2 Roma’nın ardından Avrupa ve Ortaçağ Dünyası.
  Ön Hazırlık: İlgili konuda okuma.
3 Avrupa’da oluşan yeni siyasal organizasyonlar ve topluma etkileri.
  Ön Hazırlık: İlgili konuda okuma.
4 Kilisenin toplumu etkisi altına alması ve merkezi otoriteyle ilişkileri.
  Ön Hazırlık: İlgili konuda okuma.
5 Papalık kurumunun güçlenmesi, Doğuyla ilişkilerin artması.
  Ön Hazırlık: İlgili konuda okuma.
6 Avrupa’da tarımsal devrim ve toplumsal yapı.
  Ön Hazırlık: İlgili konuda okuma.
7 Derebeyler ve serfler.
  Ön Hazırlık: İlgili konuda okuma.
8 Avrupa enerji kaynaklarına ilişkin genel değerlendirme.
  Ön Hazırlık: İlgili konuda okuma.
9 Ortaçağ Avrupa’sında iş kolları ve zanaatkârlar.
  Ön Hazırlık: İlgili konuda okuma.
10 Ortaçağda tarih yazıcılığı ve kilisenin rolü.
  Ön Hazırlık: İlgili konuda okuma.
11 Ortaçağ Avrupa’sında vergi ve gümrükler.
  Ön Hazırlık: İlgili konuda okuma.
12 Ortaçağ Dünyasının sonu ve kilise hegemonyasına karşı oluşan toplumsal hareketler
  Ön Hazırlık: İlgili konuda okuma.
13 Ticaretin artması ve yeni dünyanın tanınmasına yönelik yeni faaliyetler.
  Ön Hazırlık: İlgili konuda okuma.
14 Genel Değerlendirme.
  Ön Hazırlık: İlgili konuda okuma.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Öğrenci bilimsel etik ve sorumluluk bilinci kazanır. 1
2 Öğrenci tarih biliminin konularında tarih metodolojisi temelinde sebep-sonuç ilişkisine göre bilgi toplama, analiz etme, yorumlama, tartışma ve önerilerde bulunma yeteneği kazanır. 3
3 Öğrenci Eğitim, Kültür, Basın ve Toplumsal sorunlar konusunda fikir beyan eder. 4
4 Öğrenci bağımsız tarih araştırmaları yapar. 4
5 Öğrenci farklı coğrafyalardaki tarihi olayları karşılaştırma yoluyla objektif ve tutarlı yorumlar yapma becerisi kazanır. 4
6 Öğrenci tarihi olayların gelişiminde siyasi, sosyal, ekonomik, ideolojik, bireysel vs. faktörlerin etkisini irdeleme ve değerlendirme yeteneğine sahip olur. 3
7 Öğrenci farklı tarihi zamanlardaki belge, olay ve buluntulardaki tarihsel yaklaşımların farkında olur. 4
8 Öğrenci tarih alanındaki bilgilerini disiplinler arası çalışmalarda uygulama yeteneğine sahip olur. 5
9 Öğrenci belirli tarihsel gelişmeleri ve bunları geniş anlamda tanımlama ve açıklayabilme yeteneğine sahip olur. 5
10 Öğrenci dünya tarihi ve milli tarih arasında ilişki kurma bilgisine sahip olur. 5
11 Öğrenci temel düzeyde ulusal eğitim taleplerini karşılayacak yetkinliktedir. 4
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 30
Kısa Sınav 2 10
Ödev 0 0
Devam 1 5
Uygulama 1 15
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 60
Yıliçinin Başarıya Oranı 60
Finalin Başarıya Oranı 40
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 4 56
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 6 84
Ödevler 1 25 25
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 15 15
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 15 15
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 195    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar Benevolo, Leonardo , Avrupa Tarihinde Kentler, İstanbul 1995. Çüçen, A.Kadir ,Ortaçağ Felsefesi Tarihi,İstanbul,2000. Gimpel, Jean Ortaçağ’da Endüstri Devrimi, Ankara 1996. Ortaçağ, ed. Umberto Eco, c. I-IV, İstanbul, 2010. Pirenne, Henri , Ortaçağ Kentleri (çev. Şadan Karadeniz), İstanbul,1994.
Materyal
Dökümanlar Haritalar, Görsel Sunular, Resimler.
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)