Ders Adı Türk Dünyasında Eğitim, Kültür ve Fikir Hareketleri
Ders Kodu TAR-217
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 2
Dönem 3.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler) Yrd.Doç.Dr.Ayşegül ŞENTÜRK
Dersin Yardımcıları Anlatım Tartışma Rapor Hazırlama ve/veya Sunma,ilgili kaynaklar ve haritalarİlgili kaynaklar, haritalar
Dersin Öğrenme Çıktıları Türk dünyasının düşünce ve eğitim hayatı üzerinde bilgi ve becerilerini geliştirme, değerlendirme becerisi kazandırır, Türklerin kendilerine ve kendi dışlarındaki dünyaya hangi ölçütlerden baktıkları konusunda bilgi ve beceri kazandırır. Türk dili, kültürü, eğitimi, edebiyatı, tarihi, coğrafyasından hareketle kazanılan bilgi ve becerileri tahlil etme, sınıflandırma, birleştirip sonuca varma bilgi ve becerisini kazandırır. Türk eğitimini ve düşünce hayatını her yönden ele alarak irdeleme becerisi kazandırır Elde edilen bilgi ve becerileri Türk dili ve edebiyatının içindeki diğer disiplinlerle karşılaştırıp yorumlayabilme, ilişkilendirebilme bilgi ve becerisini kazandırır. Diğer disiplinlerle ilişkilendirerek bütününe daha doğru bakabilme bilgi ve becerisini kazandırır. arihten günümüze kadar yetişmiş olan ve bize eserleri, görüşleri ulaşmış olan Türk aydınlarının fikirlerini inceleyip özümseme bilgi ve becerisini kazandırır. Elde edilen ve özümsenen bu bilgi ve becerilerden hareketle dünya düşünce hayatı içinde Türk dünyası düşünce hayatının yerini belirleyebilme beceri ve bilgisini kazandırır. raştırılan konulardaki bilgilerin kaynağına hem kütüphane şartlarında hem de teknolojik kaynakları kullanarak ulaşabilme ve yararlanabilme bilgi ve becerisini, mesleki alana aktarma bilgi ve becerisini kazandırır. Öğretme konumuna ulaştığında öğrencilerin ve verilecek bilginin en uygun düzeyde ele alınıp uygun öğretme yöntemleriyle verilmesi ve uygulanması becerisini kazandırır.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Türklerin kendilerini ve dünyayı kavrayışı. Türk düşünce hayatı. Gelenekçiler ve yenilikçiler. Tarihten günümüze Türk aydınları.İsmail Gaspıralı, Mirsaid Sultan Galiyev, Mustafa Kemal Atatürk, vs.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Türk dünyasında eğitim, kültür ve fikir hareketleri hakkında bilgi vererek, öğrencinin Türk dünyasını değerlendirmesi konusunda beceri kazandırmaktır..
Dersin Amacı Türk Dünyasındaki eğitim, kültür ve fikir hareketlerini kavratmak..
WorkPlacement Kullanılmamaktadır.
Hafta Konular  
1 Dersin Tanımı. Kapsamı , Kaynakları ve İşleme Sistemi
  Ön Hazırlık: İlgili konuda okuma
2 Yenileşme Öncesi Türk Dünyasında Eğitim, Sosyal Hayat ve Kültürel Ortam
  Ön Hazırlık: İlgili konuda okuma
3 Rus İstilası ve Türk Dünyası
  Ön Hazırlık: İlgili konuda okuma
4 Yenileşmenin İlk adımları, Kadimizm
  Ön Hazırlık: İlgili konuda okuma
5 Türk Dünyasında Eğitim, Kültür Çalışmaları
  Ön Hazırlık: İlgili konuda okuma
6 Türk Dünyasında Eğitim, Kültür Çalışmaları
  Ön Hazırlık: İlgili konuda okuma
7 İsmail Gaspıralı Fikirleri ve İdealleri, Faaliyetleri
  Ön Hazırlık: İlgili konuda okuma
8 Kırım ve Tataristan’da Eğitim, Kültür, Fikir Hareketleri
  Ön Hazırlık: İlgili konuda okuma
9 Kuzey Kıbrıs'ta Sosyo-Kültürel Yapı ve Eğitim
  Ön Hazırlık: İlgili konuda okuma
10 Doğu Türkistan, Başkurdistan, Çuvaşistan'da Sosyo-kültürel yapı Eğitim
  Ön Hazırlık: İlgili konuda okuma
11 Gagauz ve Sibirya Türklerinde sosyo-kültürel yapı ve eğitim
  Ön Hazırlık: İlgili konuda okuma
12 Hakas, Tuva, Dağlık Altay Otonom cumhuriyetlerinde sosyo-kültürel yapı ve eğitim
  Ön Hazırlık: İlgili konuda okuma
13 Kuzey Kafkasya Cumhuriyetlerinde Eğitim, Kültür, Fikir Hareketleri
  Ön Hazırlık: İlgili konuda okuma
14 Genel Değerlendirme
  Ön Hazırlık: İlgili konuda okuma
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Öğrenci bilimsel etik ve sorumluluk bilinci kazanır. 2
2 Öğrenci tarih biliminin konularında tarih metodolojisi temelinde sebep-sonuç ilişkisine göre bilgi toplama, analiz etme, yorumlama, tartışma ve önerilerde bulunma yeteneği kazanır. 2
3 Öğrenci Eğitim, Kültür, Basın ve Toplumsal sorunlar konusunda fikir beyan eder. 2
4 Öğrenci bağımsız tarih araştırmaları yapar. 2
5 Öğrenci farklı coğrafyalardaki tarihi olayları karşılaştırma yoluyla objektif ve tutarlı yorumlar yapma becerisi kazanır. 2
6 Öğrenci tarihi olayların gelişiminde siyasi, sosyal, ekonomik, ideolojik, bireysel vs. faktörlerin etkisini irdeleme ve değerlendirme yeteneğine sahip olur. 2
7 Öğrenci farklı tarihi zamanlardaki belge, olay ve buluntulardaki tarihsel yaklaşımların farkında olur. 2
8 Öğrenci tarih alanındaki bilgilerini disiplinler arası çalışmalarda uygulama yeteneğine sahip olur. 2
9 Öğrenci belirli tarihsel gelişmeleri ve bunları geniş anlamda tanımlama ve açıklayabilme yeteneğine sahip olur. 2
10 Öğrenci dünya tarihi ve milli tarih arasında ilişki kurma bilgisine sahip olur. 2
11 Öğrenci temel düzeyde ulusal eğitim taleplerini karşılayacak yetkinliktedir. 2
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 0
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 0 0
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 70    
Dersin Akts Kredisi 2    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar A. Ahat Andican, Cedidizm?den bağımsızlığa hariçte Türkistan mücadelesi, İstanbul: Emre Yayınları, 2003. 2. İdil - Ural Türkleri?nde XIX. yy?ın başlarında eğitimde yenileşme hareketleri. / Ahmet Kolbaşı. --1989. 3. Rusya Türkleri arasındaki yenileşme hareketinin öncülerinden Rızaeddin Fahreddin : (1858-1936). / İsmail Türkoğlu. -- İstanbul : Ötüken Neşriyat, 2000. 4. Türk dünyasında dini yenileşme (1850-1917). / İbrahim Maraş. -- İstanbul : Ötüken Yayınları, 2002. 5. Kadimle cedit arasında Musa Carullah : hayatı eserleri fikirleri. / Ahmet Kanlıdere. -- İstanbul : Dergah Yayınları, 2005. Mehmet Yılmaz, Çağdaş Türk Dünyası, Palet Yay., 2013.
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)