Ders Adı Isparta Tarihi
Ders Kodu TAR-219
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 2
Dönem 3.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler) Prof. Dr. Behset Karaca
Dersin Yardımcıları -
Dersin Öğrenme Çıktıları 1. İlkağdan günümüze kadar Isparta ve çevresinin geçirdiği tarihi gelişimi öğrencilere kavratmak. 2. Ispartalı devlet ve bilim adamları hakkında bilgi vermek. 3. Öğrencilerin şehirle bütünleşmesini sağlamak.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
- -
Dersin İçeriği 1. İlkçağdan günümüze Isparta Tarihi 2. Isparta ve çevresinin tarihi ve kültürel değerleri. 3. Isparta ve çevresindeki kültürel miras
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri 1. Öğrencilerin Isparta ve çevresinin tarihi ve kültürel özelliklerini öğrenmesini sağlamak ve bölgeye adaptosyonunu geliştirmek.
Dersin Amacı 1. Geçmişten günümüze Isparta Tarihini öğrencilere öğretmek. 2. Öğrencilerin bölgeyi sosyal ve kültürel olarak tanımasına yardımcı olmak.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 1- Dersle ilgili Kaynakların tanıtımı
  Ön Hazırlık: -
2 İlkçağda Isparta ve çevresinin tarihi
  Ön Hazırlık: -
3 İlkçağda bölgedeki şehirler ve yerleşimler
  Ön Hazırlık: -
4 Selçuklular döneminde Isparta ve çevresi
  Ön Hazırlık: -
5 Türkiye Selçuklu döneminde bölge ve Miryokefalon Zaferi
  Ön Hazırlık: -
6 Hamidoğulları Beyliğinin kuruluşu
  Ön Hazırlık: -
7 Hamidoğulları Beyliğinin Şubeleri
  Ön Hazırlık: -
8 Osmanlılar Döneminde Hamid Sancağı ve bu sancağın İdari Taksimatı
  Ön Hazırlık: -
9 Osmanlılar döneminde Hamid Sancağında Vakıflar
  Ön Hazırlık: -
10 Isparta ve çevresinin tarihi ve kültürel değerleri
  Ön Hazırlık: -
11 Isparta ve çevresindeki Tekke ve zaviyeler
  Ön Hazırlık: -
12 Ispartalı devlet ve bilim adamları hakkında bilgi vermek
  Ön Hazırlık: -
13 Beylikler ve Osmanlılar Döneminde Isparta ve Çevresindeki önemli şehirler ve kültürel değerleri
  Ön Hazırlık: -
14 Seyyahların gözüyle Isparta ve çevresi
  Ön Hazırlık: -
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Öğrenci bilimsel etik ve sorumluluk bilinci kazanır. 2
2 Öğrenci tarih biliminin konularında tarih metodolojisi temelinde sebep-sonuç ilişkisine göre bilgi toplama, analiz etme, yorumlama, tartışma ve önerilerde bulunma yeteneği kazanır. 2
3 Öğrenci Eğitim, Kültür, Basın ve Toplumsal sorunlar konusunda fikir beyan eder. 2
4 Öğrenci bağımsız tarih araştırmaları yapar. 1
5 Öğrenci farklı coğrafyalardaki tarihi olayları karşılaştırma yoluyla objektif ve tutarlı yorumlar yapma becerisi kazanır. 2
6 Öğrenci tarihi olayların gelişiminde siyasi, sosyal, ekonomik, ideolojik, bireysel vs. faktörlerin etkisini irdeleme ve değerlendirme yeteneğine sahip olur. 2
7 Öğrenci farklı tarihi zamanlardaki belge, olay ve buluntulardaki tarihsel yaklaşımların farkında olur. 2
8 Öğrenci tarih alanındaki bilgilerini disiplinler arası çalışmalarda uygulama yeteneğine sahip olur. 2
9 Öğrenci belirli tarihsel gelişmeleri ve bunları geniş anlamda tanımlama ve açıklayabilme yeteneğine sahip olur. 2
10 Öğrenci dünya tarihi ve milli tarih arasında ilişki kurma bilgisine sahip olur. 2
11 Öğrenci temel düzeyde ulusal eğitim taleplerini karşılayacak yetkinliktedir. 2
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 4 56
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 6 84
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 0 0
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 140    
Dersin Akts Kredisi 4    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer Fehmi Aksu, Isparta İli Yer Adları, İlkadım Basımevi, Isparta, 1936. Zeki Arıkan, XV-XVI. Yüzyıllarda Hamit Sancağı, Ege Ünv. Edb. Fak. yay., İzmir, 1988. Süleyman Sami Böcüzade, Isparta Tarihi, Haz. Hasan Babacan, TC. Isparta Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Isparta, 2012. Isparta Ün Dergisi. Said Demirdal, Bütünüyle Uluborlu "Monografi", Acar Matbası, İstanbul, 1968. Behset Karaca, XV. ve XVI. Yüzyıllarda Uluborlu Kazası, Fakülte Kitabevi, Isparta, 2012. Behset Karaca, 1501'de Hamid Sancağı Vakıfları (MAD 3331 Numaralı Vakıf Defterinin Transkripsiyonu ve Değerlendirmesi), TC. Burdur Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Burdur, 2014. Behset Karaca- Kadir Karacan, XV. Yüzyıldan Günümüze Keçiborlu Kazası, Fakülte Kitabevi, Isparta, 2019.
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)