Ders Adı Osmanlı Devletinde Türkmenler ve Yörükler
Ders Kodu TAR-220
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 2
Dönem 4.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler) Dr. Öğretim Üyesi D. Volkan KARABOĞA
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1. Osmanlı öncesi Anadolu topraklarındaki Türkmen ve Yörüklerin özellikleri 2. Osmanlı Devleti'nin kuruluşunda rol oynayan Yörük ve Türkmenler 3.Anadolu'da öne çıkan Yörük ve Türkmen grupları 4. Yörük ve Türkmenlerin sosyal ve iktisadi hayatları
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Osmanlı Devleti'nin kuruluş sürecinde Türkmenlerin etkisi üzerinde bilgi verildikten sonra Anadolu'da, Rumeli'de öne çıkan Yörük ve Türkmenlerin sosyal ve iktisadi önemleri ile ilgili bilgi vermek.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Yörük ve Türkmen kavramları hakkında bilgi sahibi olmak
Dersin Amacı Osmanlı dönemi Anadolu'da yaşayan Yörük ve Türkmenler hakkında bilgi vermek
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Dersle ilgili Kaynakların tanıtımı ve Osmanlı öncesi Oğuzlar, Yörükler ve Türkmenler
2 Osmanlı Cemiyeti ve Sosyal Yapı
3 Türkmen, Yörük, Oymak, Aşiret ve boy kavramları ve anlamları
4 Osmanlı Devleti'nde İskan Siyaseti: Kolonizasyon ve Şenlendirme
5 Osmanlı Devleti'nde İç iskan Meselesini doğuran sebepler
6 Osmanlı Devleti'nin Aşiretleri İskanı
7 Osmanlı Devleti Zamanında Anadolu'nun Nüfus Yapısı ve Aşiretlerin dağılımı
8 Konar-Göçerlerin Hukuki Nizamları
9 Türkmenler ve Yörüklerin Safevi Devletinin Kuruluşuna etkileri
10 Türkmenler ve Yörüklerin Safevi Devletiyle ilişkileri ve onları desteklemeleri
11 Türkmenler ve Yörüklerin Osmanlı Devletiyle karşı karşıya gelme sebepleri
12 Türkmenler ve Yörüklerde Sosyal Hayat
13 Türkmenlerde ve Yörüklerde Ekonomik Hayat
14 Türkmenlerde ve Yörüklerde Kültürel Hayat
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Öğrenci bilimsel etik ve sorumluluk bilinci kazanır. 2
2 Öğrenci tarih biliminin konularında tarih metodolojisi temelinde sebep-sonuç ilişkisine göre bilgi toplama, analiz etme, yorumlama, tartışma ve önerilerde bulunma yeteneği kazanır. 2
3 Öğrenci Eğitim, Kültür, Basın ve Toplumsal sorunlar konusunda fikir beyan eder. 2
4 Öğrenci bağımsız tarih araştırmaları yapar. 2
5 Öğrenci farklı coğrafyalardaki tarihi olayları karşılaştırma yoluyla objektif ve tutarlı yorumlar yapma becerisi kazanır. 2
6 Öğrenci tarihi olayların gelişiminde siyasi, sosyal, ekonomik, ideolojik, bireysel vs. faktörlerin etkisini irdeleme ve değerlendirme yeteneğine sahip olur. 2
7 Öğrenci farklı tarihi zamanlardaki belge, olay ve buluntulardaki tarihsel yaklaşımların farkında olur. 2
8 Öğrenci tarih alanındaki bilgilerini disiplinler arası çalışmalarda uygulama yeteneğine sahip olur. 2
9 Öğrenci belirli tarihsel gelişmeleri ve bunları geniş anlamda tanımlama ve açıklayabilme yeteneğine sahip olur. 2
10 Öğrenci dünya tarihi ve milli tarih arasında ilişki kurma bilgisine sahip olur. 2
11 Öğrenci temel düzeyde ulusal eğitim taleplerini karşılayacak yetkinliktedir. 2
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 0
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 4 56
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 6 84
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 0 0
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 140    
Dersin Akts Kredisi 4    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar 1. İnalcık, Halil, Osmanlı İmparatorluğu’nun Ekonomik ve Sosyal Tarihi, I-II, Eren, İstanbul 2000-2004. 2. Sakin, Orhan, Anadolu'da Türkmenler ve Yörükler, Toplumsal Dönüşüm yay., İstanbul, 2006. 3. Şahin, İlhan, Osmanlı Devleti'nde Konar-Göçerler, Eren, İstanbul, 2006. 4. Halaçoğlu, Yusuf, XVIII. Yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu'nun İskan Siyaseti ve Aşiretlerin Yerleştirilmesi, TTK, 1988. 5. Halaçoğlu, Yusuf, Türkiye'nin Derin Kökleri Osmanlı Kimliği ve Aşiretler, Babıali Kültür Yayıncılığı, İstanbul, 2012. 6. Ahmed Refik, Anadolu'da Türk Aşiretleri (966-1200), Enderun Kitabevi, İstanbul, 1989. 7. Osmanlı, I-XII, Yeni Türkiye yay., Ankara 1999. 8. Türkler, I-XX, Yeni Türkiye Yay., Ankara 2002. 9. Ak, Mehmet, Teke Yörükleri (1800-1900), TTK, Ankara, 2015.
Ödevler 1. İnalcık, Halil, Osmanlı İmparatorluğu’nun Ekonomik ve Sosyal Tarihi, I-II, Eren, İstanbul 2000-2004. 2. Sakin, Orhan, Anadolu'da Türkmenler ve Yörükler, Toplumsal Dönüşüm yay., İstanbul, 2006. 3. Şahin, İlhan, Osmanlı Devleti'nde Konar-Göçerler, Eren, İstanbul, 2006. 4. Halaçoğlu, Yusuf, XVIII. Yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu'nun İskan Siyaseti ve Aşiretlerin Yerleştirilmesi, TTK, 1988. 5. Halaçoğlu, Yusuf, Türkiye'nin Derin Kökleri Osmanlı Kimliği ve Aşiretler, Babıali Kültür Yayıncılığı, İstanbul, 2012. 6. Ahmed Refik, Anadolu'da Türk Aşiretleri (966-1200), Enderun Kitabevi, İstanbul, 1989. 7. Osmanlı, I-XII, Yeni Türkiye yay., Ankara 1999. 8. Türkler, I-XX, Yeni Türkiye Yay., Ankara 2002. 9. Ak, Mehmet, Teke Yörükleri (1800-1900), TTK, Ankara, 2015.
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)