Ders Adı Eski Çağda Din ve Mitoloji
Ders Kodu TAR-221
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 2
Dönem 3.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler) Mesut KINACI
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Sümer, Babil, Hitit, Mısır ve Hellen tanrı ve tanrıçaları ile mitolojilerini kapsamaktadır.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Sümer, Babil, Hitit, Mısır ve Hellen tanrı ve tanrıçaları ile mitolojilerini kapsamaktadır.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Eskiçağda Mezopotamya, Anadolu, Mısır ve Hellas'taki dini yapı hakkında bilgi sahibi olunması.
Dersin Amacı Eskiçağda Mezopotamya, Anadolu, Mısır ve Hellas'taki dini yapı hakkında bilgi sahibi olunması.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Antik Doğu-Batı Mitolojisi'nin Kaynakları.
  Ön Hazırlık: Samuel Henry Hooke, Ortadoğu Mitolojisi Donna Rosenberg, Dünya Mitolojisi
2 Din ve Mitos’un Tanımı, Mitos Türleri ve Mitosların Yayılmaları
  Ön Hazırlık: Samuel Henry Hooke, Ortadoğu Mitolojisi Donna Rosenberg, Dünya Mitolojisi
3 Mezopotamya Mitosları
  Ön Hazırlık: Samuel Henry Hooke, Ortadoğu Mitolojisi Donna Rosenberg, Dünya Mitolojisi
4 Mezopotamya Mitosları
  Ön Hazırlık: Muazzez İlmiye Çığ, Gılgameş Samuel Henry Hooke, Ortadoğu Mitolojisi Donna Rosenberg, Dünya Mitolojisi
5 Sümer ve Babil Çivi Yazılı Kaynaklarında Destanlar (Yaratılış Mitosları, Gılgamış Destanı)
  Ön Hazırlık: Babil Yaratılış Mitosu Enuma Eliş Samuel Henry Hooke, Ortadoğu Mitolojisi Donna Rosenberg, Dünya Mitolojisi
6 Diğer Mezopotamya Mitosları
  Ön Hazırlık: Samuel Henry Hooke, Ortadoğu Mitolojisi Donna Rosenberg, Dünya Mitolojisi
7 Ara Dönem Değerlendirmesi
8 Anadolu Mitleri
  Ön Hazırlık: Zühre İndirkaş, Türk Mitosları ve Anadolu Efsanelerinin İzsürümü
9 Mısır Mitolojisi (Osiris Mitosları, Ra Mitosları, Nil Mitosları), Akhenaton’un din reformu, Ugarit Mitosları
  Ön Hazırlık: Richard H. Wilkinson, Eski Mısır'ın Bütün Tanrı ve Tanrıçaları
10 İbrani Mitosları (Yaratılış, Kayin ile Habil, Tufan, Babil Kulesi Kült Mitosları, Yeşu Mitosu, Ahit Sandığı Mitosu, İlya-Elişa Mitosları)
  Ön Hazırlık: Samuel Henry Hooke, Ortadoğu Mitolojisi Donna Rosenberg, Dünya Mitolojisi
11 Hellen dini ve mitleri
  Ön Hazırlık: Hesiodos, Thegonia Karl Kerenyi, Yunan Mitolojisi
12 Hellen dini ve mitleri
  Ön Hazırlık: Hesiodos, Thegonia Karl Kerenyi, Yunan Mitolojisi
13 İskandinav Dini ve Mitosları
  Ön Hazırlık: Neil Gaiman, İskandinav Mitolojisi
14 Genel Değerlendirme
  Ön Hazırlık: Gerekli okumalar.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Öğrenci bilimsel etik ve sorumluluk bilinci kazanır. 2
2 Öğrenci tarih biliminin konularında tarih metodolojisi temelinde sebep-sonuç ilişkisine göre bilgi toplama, analiz etme, yorumlama, tartışma ve önerilerde bulunma yeteneği kazanır. 2
3 Öğrenci Eğitim, Kültür, Basın ve Toplumsal sorunlar konusunda fikir beyan eder. 2
4 Öğrenci bağımsız tarih araştırmaları yapar. 2
5 Öğrenci farklı coğrafyalardaki tarihi olayları karşılaştırma yoluyla objektif ve tutarlı yorumlar yapma becerisi kazanır. 2
6 Öğrenci tarihi olayların gelişiminde siyasi, sosyal, ekonomik, ideolojik, bireysel vs. faktörlerin etkisini irdeleme ve değerlendirme yeteneğine sahip olur. 2
7 Öğrenci farklı tarihi zamanlardaki belge, olay ve buluntulardaki tarihsel yaklaşımların farkında olur. 2
8 Öğrenci tarih alanındaki bilgilerini disiplinler arası çalışmalarda uygulama yeteneğine sahip olur. 2
9 Öğrenci belirli tarihsel gelişmeleri ve bunları geniş anlamda tanımlama ve açıklayabilme yeteneğine sahip olur. 2
10 Öğrenci dünya tarihi ve milli tarih arasında ilişki kurma bilgisine sahip olur. 2
11 Öğrenci temel düzeyde ulusal eğitim taleplerini karşılayacak yetkinliktedir. 2
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 30
Kısa Sınav 2 10
Ödev 0 0
Devam 1 5
Uygulama 1 15
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 60
Yıliçinin Başarıya Oranı 60
Finalin Başarıya Oranı 40
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 6 84
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 0 0
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 112    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar Samuel Henry Hooke, Orta Doğu Mitolojisi; Ekrem Sarıkçıoğlu, Dinler Tarihi; Samuel Noah Kramer, Tarih Sümer’de Başlar; Joseph Campbell, Doğu Mitolojisi; Nimet Yıldırım, İran Mitolojisi; Mebrure Tosun-Kadriye Yalvaç, Sümer, Babil, Assur Kanunları ve Ammi-ŞAduqa Fermanı.
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)