Ders Adı Yeni ve Yakınçağ Türk Devletleri Tarihi
Ders Kodu TAR-310
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 3
Dönem 6.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler) Doç.Dr. Hayri ÇAPRAZ
Dersin Yardımcıları Doç.Dr. Hayri ÇAPRAZ
Dersin Öğrenme Çıktıları İkinci binyılda başlıca Türk devletleri hakkında fikir sahibi olmak
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
yok -
Dersin İçeriği Altınorda, Kazan, Kırım, Timurlular, Özbek Hanlıkları, Safeviler, Babür Devleti siyasi ve teşkilat tarihi
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Türk dünyasının siyasal özellikleri ve ikinci binyıldaki dönüşümünü anlamak
Dersin Amacı İkinci binyılda Türk Siyasi Tarihi Hakkında Bilgi vermek
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Dersin içeriği, konuları, amacının ortaya konulması ve ders ile ilgili kaynakların analizi
  Ön Hazırlık: ikinci binyılda Avrasya toplumlarının ve devletlerinin isimlerini öğrenmek
2 Altınorda Devleti Tarihi
  Ön Hazırlık: 13.yüzyıl Avrasya haritasını incelemek
3 Kazan ve Kasım Hanlığı tarihi
  Ön Hazırlık: 16.yüzyıl Volga haritasını bilmek ve Moskova Knezliği hakkında bilgi sahibi olmak
4 Kırım Hanlığı Tarihi
  Ön Hazırlık: 16.yüzyıl Kafkasya ve Kırım bölgesi haritasını incelemek
5 Timur Devleti Siyasi Tarihi
  Ön Hazırlık: 14-15.yüzyıl Türkistan Haritasını incelemek
6 Timur Devleti teşkilatı ve kültürü
  Ön Hazırlık: Türkistan kültürü konusunda okumalar yapmak
7 Özbek Hanlıkları siyasi tarihi
  Ön Hazırlık: 16.yüzyılın başında Türkistan bölgesi tarihi hakkında okumak
8 Kazaklar, Nogaylar ve Başkurtlar
  Ön Hazırlık: 15-19.yüzyıl Volga tarihi haritalarını incelemek.
9 Babür Devleti Siyasi ve İdari Tarihi
  Ön Hazırlık: 16.yüzyıl Hindistan siyasi tarihi hakkında okumalar yapmak
10 Akkoyunlular, Karakoyunlular Tarihi
  Ön Hazırlık: 14-15.yüzyıl Doğu Anadolu ve İran tarihi konularında okumalar yapmak
11 Safevi Devleti siyasi ve kültür tarihi
  Ön Hazırlık: Şiilik ve 16.yüzyıl İran tarihi okumak
12 Doğu Türkistan Tarihi
  Ön Hazırlık: Yakup Han ve Mehmet Emin Buğra Han, İsa Yusuf Alptekin hakkında okumalar yapmak
13 19.yüzyılda Rusya’nın Türk Dünyasındaki yayılması ve işgalleri
  Ön Hazırlık: 19.yüzyılda Türkistan Tarihi okumak
14 İkinci binyılda Türk dünyasındaki siyasi ve kültürel değişimin sebep ve sonuçlarının değerlendirilmesi
  Ön Hazırlık: 19.yüzyılda Türk dünyası devlet ve toplumlarının coğrafi ve kültürel durumları hakkında okumalar yapmak
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Öğrenci bilimsel etik ve sorumluluk bilinci kazanır. 2
2 Öğrenci tarih biliminin konularında tarih metodolojisi temelinde sebep-sonuç ilişkisine göre bilgi toplama, analiz etme, yorumlama, tartışma ve önerilerde bulunma yeteneği kazanır. 3
3 Öğrenci Eğitim, Kültür, Basın ve Toplumsal sorunlar konusunda fikir beyan eder. 3
4 Öğrenci bağımsız tarih araştırmaları yapar. 2
5 Öğrenci farklı coğrafyalardaki tarihi olayları karşılaştırma yoluyla objektif ve tutarlı yorumlar yapma becerisi kazanır. 5
6 Öğrenci tarihi olayların gelişiminde siyasi, sosyal, ekonomik, ideolojik, bireysel vs. faktörlerin etkisini irdeleme ve değerlendirme yeteneğine sahip olur. 5
7 Öğrenci farklı tarihi zamanlardaki belge, olay ve buluntulardaki tarihsel yaklaşımların farkında olur. 4
8 Öğrenci tarih alanındaki bilgilerini disiplinler arası çalışmalarda uygulama yeteneğine sahip olur. 2
9 Öğrenci belirli tarihsel gelişmeleri ve bunları geniş anlamda tanımlama ve açıklayabilme yeteneğine sahip olur. 5
10 Öğrenci dünya tarihi ve milli tarih arasında ilişki kurma bilgisine sahip olur. 4
11 Öğrenci temel düzeyde ulusal eğitim taleplerini karşılayacak yetkinliktedir. 4
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 40
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 4 56
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 5 70
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 0 0
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 126    
Dersin Akts Kredisi 4    
Ders Notu A. Zeki Velidi Togan, Umumi Türk Tarihine Giriş, İstanbul 1970 A. Zeki Velidi Togan, Bugünkü Türkistan İli, İstanbul 1989. Baymirza Hayit, Türkistan Devletleri Milli Mücadeleleri Tarihi, TTK. İsmail AKa, Timurlular Tufan Gündüz, Kızılbaşlar, Osmanlılar, Safeviler Mehmet Saray, Kazakistan, TDV İA Keith Hitchins, Kazaklar, TDV İA, Mehmet Alpargu, “Nogaylar”, TDV İA. Ufuk Tavkul, “Kafkasya ve Kırım Çevresinde Nogaylar”, Tehlikedeki Diller Dergisi, Yaz 2013 https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/305286 Dilek Ergönenç Akbaba, “Nogay Türklerine Genel Bakış”, Yeni Türkiye 80, 2015 http://turkoloji.cu.edu.tr/pdf/dilek_ergonenc_akbaba_nogay_adi_nogaylarin_kokeni_uzerine.pdf John Wood, Akkoyunlular, Çeviren: sibel Özbudun, İstanbul 1993. Faruk Sümer, Akkoyunlular, TDV İslam Ansiklopdesi İlhan Erdem, Akkoyunlu İmparatorluğunun Kuruluşu, Ankara 1999. Ahmet Toksoy, Akkoyunlular ve Erzincan, TÜBAR-XXXV / 2014-Bahar İsmail AKA, İran’da Türkmen Hakimiyeti, TTK, Ankara 2001. Tufan Gündüz, Safeviler, TDV İA Faruk Sümer, Safevi Devleti’nin Kuruluşu ve Gelişiminde Anadolu Türklerinin Rolü, TTK 1992. Yılmaz Karadeniz, Safevi Devleti’nin Kuruluşu Meselesi: Kızılbaşların Ortaya Çıkışı, Amasya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi sayı 3. Enver konukçu, Babürlüler “Hindistan’daki Temürlüler”, Cilt 8, Türkler. Zeki Velidi Togan, Bugünkü Türkistan İli, İstanbul 1981. Halis Bıyıktay,Timurlular Zamanında Hindistan Türk imparatorluğu, TTK, Ankara 1989. İlyas Kemaloğlu, Altınorda ve Rusya, Ötüken yay. Mehmet Saray, Altınorda Hanlığı, TDV İA.
Diğer Kaynaklar A. Zeki Velidi Togan, Umumi Türk Tarihine Giriş, İstanbul 1970 A. Zeki Velidi Togan, Bugünkü Türkistan İli, İstanbul 1989. Baymirza Hayit, Türkistan Devletleri Milli Mücadeleleri Tarihi, TTK. İsmail AKa, Timurlular Tufan Gündüz, Kızılbaşlar, Osmanlılar, Safeviler Mehmet Saray, Kazakistan, TDV İA Keith Hitchins, Kazaklar, TDV İA, Mehmet Alpargu, “Nogaylar”, TDV İA. Ufuk Tavkul, “Kafkasya ve Kırım Çevresinde Nogaylar”, Tehlikedeki Diller Dergisi, Yaz 2013 https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/305286 Dilek Ergönenç Akbaba, “Nogay Türklerine Genel Bakış”, Yeni Türkiye 80, 2015 http://turkoloji.cu.edu.tr/pdf/dilek_ergonenc_akbaba_nogay_adi_nogaylarin_kokeni_uzerine.pdf John Wood, Akkoyunlular, Çeviren: sibel Özbudun, İstanbul 1993. Faruk Sümer, Akkoyunlular, TDV İslam Ansiklopdesi İlhan Erdem, Akkoyunlu İmparatorluğunun Kuruluşu, Ankara 1999. Ahmet Toksoy, Akkoyunlular ve Erzincan, TÜBAR-XXXV / 2014-Bahar İsmail AKA, İran’da Türkmen Hakimiyeti, TTK, Ankara 2001. Tufan Gündüz, Safeviler, TDV İA Faruk Sümer, Safevi Devleti’nin Kuruluşu ve Gelişiminde Anadolu Türklerinin Rolü, TTK 1992. Yılmaz Karadeniz, Safevi Devleti’nin Kuruluşu Meselesi: Kızılbaşların Ortaya Çıkışı, Amasya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi sayı 3. Enver konukçu, Babürlüler “Hindistan’daki Temürlüler”, Cilt 8, Türkler. Zeki Velidi Togan, Bugünkü Türkistan İli, İstanbul 1981. Halis Bıyıktay,Timurlular Zamanında Hindistan Türk imparatorluğu, TTK, Ankara 1989. İlyas Kemaloğlu, Altınorda ve Rusya, Ötüken yay. Mehmet Saray, Altınorda Hanlığı, TDV İA.
Materyal
Dökümanlar A. Zeki Velidi Togan, Umumi Türk Tarihine Giriş, İstanbul 1970 A. Zeki Velidi Togan, Bugünkü Türkistan İli, İstanbul 1989. Baymirza Hayit, Türkistan Devletleri Milli Mücadeleleri Tarihi, TTK. İsmail AKa, Timurlular Tufan Gündüz, Kızılbaşlar, Osmanlılar, Safeviler Mehmet Saray, Kazakistan, TDV İA Keith Hitchins, Kazaklar, TDV İA, Mehmet Alpargu, “Nogaylar”, TDV İA. Ufuk Tavkul, “Kafkasya ve Kırım Çevresinde Nogaylar”, Tehlikedeki Diller Dergisi, Yaz 2013 https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/305286 Dilek Ergönenç Akbaba, “Nogay Türklerine Genel Bakış”, Yeni Türkiye 80, 2015 http://turkoloji.cu.edu.tr/pdf/dilek_ergonenc_akbaba_nogay_adi_nogaylarin_kokeni_uzerine.pdf John Wood, Akkoyunlular, Çeviren: sibel Özbudun, İstanbul 1993. Faruk Sümer, Akkoyunlular, TDV İslam Ansiklopdesi İlhan Erdem, Akkoyunlu İmparatorluğunun Kuruluşu, Ankara 1999. Ahmet Toksoy, Akkoyunlular ve Erzincan, TÜBAR-XXXV / 2014-Bahar İsmail AKA, İran’da Türkmen Hakimiyeti, TTK, Ankara 2001. Tufan Gündüz, Safeviler, TDV İA Faruk Sümer, Safevi Devleti’nin Kuruluşu ve Gelişiminde Anadolu Türklerinin Rolü, TTK 1992. Yılmaz Karadeniz, Safevi Devleti’nin Kuruluşu Meselesi: Kızılbaşların Ortaya Çıkışı, Amasya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi sayı 3. Enver konukçu, Babürlüler “Hindistan’daki Temürlüler”, Cilt 8, Türkler. Zeki Velidi Togan, Bugünkü Türkistan İli, İstanbul 1981. Halis Bıyıktay,Timurlular Zamanında Hindistan Türk imparatorluğu, TTK, Ankara 1989. İlyas Kemaloğlu, Altınorda ve Rusya, Ötüken yay. Mehmet Saray, Altınorda Hanlığı, TDV İA.
Ödevler 14-19.yüzyıl Avrasya coğrafyası siyasi tarih haritalarının incelenmesi Türk toplumlarının isimlerinin ortaya çıkışı ve anlamlarının araştırılması
Sınavlar vize ve final
Materyal Diğer 1
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)