Ders Adı Çin ve Moğol Tarihi
Ders Kodu TAR-313
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 3
Dönem 5.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler) Dr. Öğr. Üyesi Özgür Türker
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1-Çin bölgesini ve burada kurulan Çin devletleri ve sülalelerini kavratmak. 2- Çin devlet teşkilatı ve toplum yapısını hakkında bilgi edinmek. 3-Tarih Boyunca Çin Türk ilişkileri hakkında bilgi sahibi olmak. 4- Moğolların ortaya çıkışı ve devlet kurmalarını kavratmak. 5-Moğolların Orta Asya’da izledikleri politika ve etkileri hakkında bilgi sahibi olmak. 6-Moğolların Parçalanması sonucu ortaya çıkan siyasi tarihi kavratmak. 7-Anadolunun Türkleşmesi ve Moğol devletlerinin Anadolu üzerindeki etkileri kavratmak. 6- Devlet içerisindeki iktisadi durum, kültürel faaliyetler ve güzel sanatlarla ilgili bilgi sahibi olmak.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Çin ve Moğol devletlerinin kuruluşundan itibaren siyasi tarihi ve Türk devletleri olan münasebetlerini, Orta Asya siyasi, kültürel ve sosyal tarihi üzerine etkileri hakkında bilgiler verilir. Bu devletlerdeki idari ve mali teşkilatlar üzerinde durulup bunun diğer devletlerle olan etkileşimin anlatılması. Konu ile ilgili olarak kaynakça bilgisinin sunulması.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Kuruluşundan Ortaçağın sonuna kadar geçen süre içerisinde Çin ve Moğol tarihini kavratmak. Bu devre ait ekonomik sosyal kültürel yapılar hakkında öğrencilerin bilgiler edinmesini sağlamak ve alan ile ilgili kaynaklar hakkında bilgi sahibi olmak.
Dersin Amacı Çin ve Moğol siyasi tarihinin geçmişten günümüze Türklerle olan ilişkilerini kavratmak. Bu devletlerin mali ve idari teşkilatları ile bu teşkilatların diğer devletlere etkilerini kavratmak. Konu ile ilgili bibliyografya bilgisi kazandırmak.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Öğrenci bilimsel etik ve sorumluluk bilinci kazanır. 2
2 Öğrenci tarih biliminin konularında tarih metodolojisi temelinde sebep-sonuç ilişkisine göre bilgi toplama, analiz etme, yorumlama, tartışma ve önerilerde bulunma yeteneği kazanır. 2
3 Öğrenci Eğitim, Kültür, Basın ve Toplumsal sorunlar konusunda fikir beyan eder. 2
4 Öğrenci bağımsız tarih araştırmaları yapar. 2
5 Öğrenci farklı coğrafyalardaki tarihi olayları karşılaştırma yoluyla objektif ve tutarlı yorumlar yapma becerisi kazanır. 2
6 Öğrenci tarihi olayların gelişiminde siyasi, sosyal, ekonomik, ideolojik, bireysel vs. faktörlerin etkisini irdeleme ve değerlendirme yeteneğine sahip olur. 2
7 Öğrenci farklı tarihi zamanlardaki belge, olay ve buluntulardaki tarihsel yaklaşımların farkında olur. 2
8 Öğrenci tarih alanındaki bilgilerini disiplinler arası çalışmalarda uygulama yeteneğine sahip olur. 2
9 Öğrenci belirli tarihsel gelişmeleri ve bunları geniş anlamda tanımlama ve açıklayabilme yeteneğine sahip olur. 2
10 Öğrenci dünya tarihi ve milli tarih arasında ilişki kurma bilgisine sahip olur. 2
11 Öğrenci temel düzeyde ulusal eğitim taleplerini karşılayacak yetkinliktedir. 2
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 0 0
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 0
Finalin Başarıya Oranı 0
TOPLAM 0
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 4 56
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 6 84
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 0 0
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 140    
Dersin Akts Kredisi 4    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)